Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 QP100Ex April 2012 2 Agenda • Introduksjon/bakgrunn • QP100Ex - produktgjennomgang • Dosimetri vs. overvåking av personlig lydeksponering • Erfaringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 QP100Ex April 2012 2 Agenda • Introduksjon/bakgrunn • QP100Ex - produktgjennomgang • Dosimetri vs. overvåking av personlig lydeksponering • Erfaringer."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 QP100Ex April 2012

3 2 Agenda • Introduksjon/bakgrunn • QP100Ex - produktgjennomgang • Dosimetri vs. overvåking av personlig lydeksponering • Erfaringer • Oppsummering

4 3 Introduksjon/ bakgrunn

5 4 Hvem er vi? •Nacre AS ble etablert som en knoppskytningsbedrift fra SINTEF i 2000. • 50% av R&D avdelingen er tidligere SINTEF ansatte eller forskere. • Pågående forskningsprosjekt i samarbeid med Statoil og SINTEF. •Nacre ble solgt til Sperian Protection i 2007. •Sperian ble solgt til Honeywell (~130.000 ansatte) i 2010, som nå er verdens største leverandør av verneutstyr.

6 5 Bakgrunn •QUIETPRO ble lansert i 2005 for det militære markedet – ca 63 000 enheter solgt globalt. •Rettet fokus mot industrimarkedet for ca 3 år siden. •QP100Ex er utviklet i samarbeid med Statoil. •QUIETPRO Industrial (QPi) brukes per i dag på samtlige av Statoils installasjoner i Nordsjøen. •QP100Ex er en videreutvikling av QPi og tilpasset olje- og gassmarkedet.

7 6 Utfordringene i dag

8 7 Hvilket øre er beskyttet? 0 dB <5 dB 33 dB

9 8 Desibelskala •Desibelskalaen er en logaritmisk skala, ikke lineær: Om lydenergien fordobles 83 dB øker lydnivået kun med 3 dB 86 dB Små økninger i desibelnivå 89 dB representerer enorme økninger i støynivå og fare 92 dB

10 9 Støybetinget hørselstap Støybetinget hørselstap er den mest vanlige permanente og forebyggende industriskaden i verden ~ Verdens Helseorganisasjon

11 10 QP100Ex Produktgjennomgang

12 11 QP100Ex QP100Ex er et Ex sertifisert hørselsvern og kommunikasjonsutstyr med talestyrt menysystem og integrert funksjon for måling av personlig støyeksponering.

13 12 Fordeler •Varsler dersom ikke tilstrekkelig beskyttelse ved oppstart er oppnådd. •Sikrer situasjonsbevissthet og kommunikasjon i støyfulle omgivelser. •Sørger for kontinuerlig overvåking av personlig lydeksponering og varsler bruker når maksimal forsvarlige eksponering er oppnådd. •’I-øret løsning’ kommer ikke i konflikt med briller, hjelm, vernemasker og annen bekledning.

14 13 Funksjonen Prinsippet Lyd fanges opp av mikrofonene og signalbehandles av elektronikken. Kontrollenheten optimaliserer lydkildene og sender disse til høyttaleren.  Ytre mikrofon: Tar opp omgivelseslyd som presenteres under skadelig nivå i øret ved hjelp av elektronikken.  Indre mikrofon: Tar opp stemmen fra brukeren gjennom vevet i halsen via trommehinnen. Stemmen signalbehandles og sendes ut via radio.  Høyttaler: Presenterer øret for en optimal blanding av omgivelseslyder og radiokommunikasjon under skadelig nivå. Benyttes også for behandling av motlyd.

15 14 Beskyttelse •Støybeskyttelsen starter automatisk når lydnivå forbigår 85 dBA. I stille omgivelser oppleves det som å gå uten hørselvern. •Impulslyd dempes til et ikke- skadelig nivå så raskt at man kan høre ekkoet etter et smell. Forsikrer derved situasjonsbevissthet. •Integrert observasjon av personlig støyeksponering sørger for at bruker automatisk får beskjed når daglig dose er oppnådd. Level Time

16 15 Et enkelt prinsipp – Avansert elektronikk Støydempning: •Ubeskyttet øre (rød) •Passiv støydempning (gul) •Passiv og aktiv støydempning/ motlyd (grønn)

17 16 QP100Ex Confirm/Bekreft o Av/På o Meny funksjon Meny o Entre menysystem o Kjøre igjennom menysystemet PTT knapp Volum knapper Lader konnektor o Kun Li-Ion batteri Headsett port o 16 pins Port 1 (èn kanal) o 12 pins

18 17 QP100Ex LED LED – Light Emiting Diodes •Dobbel Grønn blinkende: - Aktivitet fullført - Bekrefter menyvalg •Gul blinkende: - Pågående tettekontroll •Rød blinkende: - Tettekontroll feilet - Overgått tillatt lydeksponeringsnivå •Kontinuerlig rød: - Veldig lavt batteri - Automatisk avslåing - Hardware feil •Indikatorlys

19 18 QUIETPRO Headset

20 19 Automatisk radiotilpasning •Automatisk tilpasning til radioparameter - Databrikke plassert inne i kabelen med all nødvendig informasjon - Lagrer parameter informasjon for inntil 7 forskjellige relevante radiosystemer - Ny radio krever kun ny radiokabel og ingen endring av kontrollenheten.

21 20 Dosimetri vs. Overvåking av personlig lydeksponering

22 21 Hva er dose? •Hva er dose (med utgangspunkt i europeisk norm)? - Representerer et samlet energimål, L Eq = Lydeffekt x tid - Den samlede energien en er utsatt for over tid. - Enten man jobbe i 8 eller 12 timer er det det samme effektmål som gjelder (i EU).  85dBA/8h  83dBA/12h (Statoil har valgt å operere med 80dBA/12h som maks dose) •3dBA økning = en dobling i energi  halvering av tiden •Når man har nådd sin dagsdose skal man ha en ordentlig god hvileperiode (8t >?) før neste dag i støy.

23 22 Tradisjonell dosimetri •Hvordan måles dose konvensjonelt? - Man måler omgivelseslyden - Man estimerer beskyttelsesgraden (på klokkene, øreproppene osv) - Og kalkulerer en teoretisk oppnådd dose

24 23 Tradisjonell dosimetri testing I praksis utføres forebyggende aktiviteter ETTER at hørselsskaden har oppstått. Registreringen av hørselsnedsettelse en dokumentasjon på en hørselsskade etter den har oppstått. 0 246810121416 Months Hvor lang tid tar det før en ansatt med hørselsskade får ytterligere trening? “Best case scenario” pr “Hearing Conservation Amendment” • Audiometric test • Retest • Notification

25 24 •Hvordan måles lydeksponering med QUIETPRO? - Man måler direkte det lydtrykket som øret eksponeres for - Ingen usikkerhet i estimering av beskyttelsesgraden - Patentsøkt metode (det «glidende vindu»)

26 25 LED indikatorer - tiltak •Potensielle tiltak ved Rød Blinkende LED lys eller talestyrt alarm. - Fjerne seg fra støyfullt miljø og utføre arbeid i stille omgivelser. - Rapportere hendelsen til overordnede. Dose overgått 100%: •Stemmebeskjed x 2 •Ringende tone – bekreftelse nødvendig. Dose < 50% 50% < Dose < 95% 95% < Dose (talestyrt beskjed) Kan tilpasse grensenivå til kundens behov/krav.

27 26 PSEM (Personal Sound Exposure Monitoring) •Å dele eller ikke dele ………..? 1.Når QUIETPRO er personlig: - System brukes kun av samme person. - QUIETPRO summerer lydeksponering i løpet av de foregående 16 timene (”glidende vindu”).  Data nedlastning er ikke nødvendig.  Daglig manuell ”restart” er ikke nødvendig.  Kontrollenhet kan slås av uten at dette påvirker PSEM. 2.Når QUIETPRO deles mellom flere personer: - PSEM må ”restartes” i starten av et nytt skift for å unngå at siste brukers lydeksponering videreføres til neste bruker. Hold deg unna min! Det er fint å dele!

28 27 Felt data - eksempel Blå: Lyd i ørekanal Rød: omgivelses- lyd Arbeider på helikopterdekk på oljeplattform

29 28 Felt data - eksempel Blå: Støy i ørekanal Rød: Omgivelses -lyd 5dB forsterkning Pga økt volum på omgivelseslyd

30 29 Felt data - eksempel Innkommende radio Blå: Støy i ørekanal Rød: Omgivelses -lyd

31 30 Felt data - eksempel ≈15dB Blå: Støy i ørekanal Rød: Omgivelses- lyd

32 31 Felt data - eksempel ≈ 30dB Blå: Støy i ørekanal Rød: Omgivelses- lyd

33 32 Felt data - eksempel ≈ 80dBA Blå: Støy i ørekanal Rød: Omgivelses- lyd

34 33 Felt data - eksempel Blå: Støy i ørekanal Svart: Akkumulert støydose

35 34 ERFARINGER

36 35 Erfaringer •Pågående forskningsprosjekt med Statoil hvor 100 enheter blir testet på to pilotplattformer. •Utført tester på ulike installasjoner i Nordsjøen, både på helidekk, i maskinrom og kompressorområder – pilotutgave. •Positive erfaringer samt nyttige tilbakemeldinger om ønskede tilpasninger/videreutvikling.

37 36 Tilbakemeldinger/erfaringer •Utrolig god støydemping •Brukervennlig menysystem •Bruker får et personlig forhold til sin egen beskyttelse – trygg på at hørselen blir ivaretatt •Ledelsen får tilgang på et verktøy de aldri har hatt tidligere – gir mange nye muligheter •Egentrening og motivasjon gir best utnyttelse av produktet – opplæring viktig

38 37 Kommende tilpasninger • Kontinuerlig tilbakemeldinger fra kunder påvirker videre optimalisering av produktet •Spesialtilpasning til helidekk • System for organisering av kabler • Dataprogram for nedlastning av dosedata • Flere versjoner av QP100

39 38 OPPSUMMERING

40 39 Utfordringene •Støypåført hørselstap er den mest utbredte yrkesskaden i Europa. •Klokker resulterer ofte i lekkasje ved bruk av annet verneutstyr (briller, hjelm, maske) •Radiokommunikasjon medvirkende årsak til hørselsskader. •Lite forståelse rundt konsekvensene ved feil bruk av hørselsvern. •Ingen kontroll på hvor mye støy arbeidere blir utsatt for – tiltak iverksatt etter hørselsskade har oppstått.

41 40 QP100Ex •QP100Ex sikrer minimum 20 dB demping ved godkjent automatisk tettekontroll. •QP100Ex gir klar og tydelig kommunikasjon i ulike typer støymiljø. •QP100Ex sørger for at bruker alltid beholder kontakten med sine omgivelser, og dermed er mindre utsatt for fare. •Opplæring i korrekt bruk av QP100Ex er essensielt for å oppnå optimal beskyttelse og lydkvalitet – best utnyttelse av produktet.

42 41 QP100Ex •Sørger for kontinuerlig overvåking av hver brukers lydeksponering og lagrer dosedata for inntil 16 dg. •Umiddelbar varsling når brukeren nærmer seg maks dose, samt påminnelse ved overgått dose. •Gir mulighet for å sette i gang umiddelbare effektive tiltak for å unngå hørselsskade.

43 42 Helt til slutt… •Hørseltap pga støyeksponering er 100% permanent, men også 100% forebyggende ved proaktive tiltak •Ta vare på hørselen din - du er avhengig av den!


Laste ned ppt "1 QP100Ex April 2012 2 Agenda • Introduksjon/bakgrunn • QP100Ex - produktgjennomgang • Dosimetri vs. overvåking av personlig lydeksponering • Erfaringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google