Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseheving i helse og omsorgssektoren Anita Lyssand, Kompetansesjef Haukeland Universitetssjukehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseheving i helse og omsorgssektoren Anita Lyssand, Kompetansesjef Haukeland Universitetssjukehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseheving i helse og omsorgssektoren Anita Lyssand, Kompetansesjef Haukeland Universitetssjukehus

2 OM OSS o Ved Haukeland universitetssjukehus behandlar vi kvart år over 600 000 pasientar o Totalbudsjett for 2013: 9,2 milliardar kroner o Her arbeider 115 ulike yrkesgrupper

3 NØKKELTAL Haukeland universitetssjukehus har om lag 11 600 tilsette* som kvar dag har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre: • 1250 legar • 3700 sjukepleiarar • 300 psykologar • 1570 drift/teknisk personell  Kvart år har vi over 2000 praksisstudentar fordelt på 25 ulike utdanningar  I 2013 arrangerte sjukehuset 442 kurs  23609 gjennomføringar av e-læringskurs. *Tall per januar 2013

4 Totalt 75 lærlingar innan: • Ambulansefag • Institusjonskokk • Finmekanikk • Service elektrikar • Automatikk • Helsefag (i samarbeid med kommunane)

5 KOMPETANSEHEVING I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN INTERNE OPPLÆRINGS PROSESSER Fag/profesjon/ oppgavespesifikk opplæring Avdelingsspesifikk opplæring Overordnet opplæring alle ansatte

6 ÅRSHJUL FOR KOMPETANSEUTVIKLING August: Kartlegging av behov, innmelding av emner September: Prioritere Oktober: Kurskatalog behandles i FAMU, foretaksledelse og kommuniseres ut i foretaket. November: Vurdere læringsmål, undervisningsform, volum og samarbeidsaktører Nov./Des. Bestilling til utdanningsinstitusj onene Desember: Evaluere kurs og prioritere ihht budsjettrammer

7 EKSEMPEL PÅ IDENTIFISERTE KOMPETANSEBEHOV SOM INVOLVERER UNIVERSITET, HØGSKOLER ELLER FAGSKOLER I 2013 • Spesialrenhold og sterilforsyning • Etablere TAF innen helsefag • Videreutdanning innen ØH/mottakssykepleie • Videreutdanning innen smittevern for spl. • Veilederutdanning for instruktører med veilederansvar for lærlinger

8 • Rekruttere • Kvalitetssikre tjenesten – større kompleksitet – Kvalitetskrav • Redusere behovet for intern opplæring • Oppgavedeling – Med operasjonssykepleierne Hvorfor et fagskoletilbud innen smittevern og sterilforsyning ?

9 Mål med studiet: kvalifisera yrkesutøvarar til å meistra reinhald og spesialreinhald av lokale, instrument og utstyr, ved å ha kompetanse i korleis smittevegar kan brytast, smittespreiing hindrast og sterilforsyning sikrast» Opptakskrav: Fullført og bestått vidaregåande skole i helse‐ og sosialfag eller renholdsfag. Ved realkompetanse; forkurs. Spesialreinhald og sterilforsyning, nytt utdanningstilbod høsten 2013 v/Fusa vidaregåande skule

10 AKTUELLE ARBEIDSSTEDER • Operasjonsavdelinger • Sterilsentraler • Laboratorier • Poliklinikker

11 • Antall årsverk helsefagarbeidere redusert med nærmere 170 årsverk over en 5 års periode. • En utvikling vi ønsker å stoppe. • De erfarne hjelpepleierne besitter en kunnskap og erfaring som er vanskelig å erstatte etter overgang til helsefagarbeider. • Omfattende opplæringsbehov som vi ønsker å systematisere gjennom TAF med påfølgende tilbud om trainee stilling i foretaket. Hvorfor ønsker vi å satse på TAF innen helsefag?  Foreløpig er det en utfordring for oss å posisjonere oss i «TAF markedet»…….

12 Kompetanseheving i helse og omsorgssektoren. -Et samarbeid mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste, fylket og utdanningsinstitusjoner

13 Toppleiarmøtet Lokale avtaler/rutiner, underutvalg, prosjekt, fagråd, nettverk, hospitering, utdanning, praksiskonsulentordning, forskingssamarbeid, mv Fellesoppgaver Nødvendige avklaringer Prioriteringer Koordinering Kompetansebygging Iverksetting og oppfølging Både nasjonale, regionale og lokale utfordringar Utrednings og koordineringsansvar (Møter, informasjon mv) Overordna Samarbeidsutval Voss Samhandlings- sekretariatet Overordna Samarbeidsutval Nordhordland Overordna Samarbeidsutval Bergen Kommune Overordna Samarbeidsutval Bergens- regionen Politiske avklaringer Visjoner og strategier Lokalt samarbeid om kompetanseheving i helse og omsorgssektoren

14 TENESTEAVTALER: Avtale nr 6 Utvikle verksame tiltak for gjensidig kunnskapsoverføring for å styrkje kompetansen mellom tilsette på båe tenestenivåa. Føremålet er at pasientane skal få eit kvalitativt godt tenestetilbod på beste effektive omsorgsnivå. Avtale nr 7 Utvikle felles kompetanse- og opplæringsprogram for helse- og sosialpersonell både i kommune- og spesialisthelsetenesta

15 Helsetjenestens framtidige kompetansebehov på fagskolenivå

16 • Helsefagarbeidere og helsesekretærer vil kunne ta viktige funksjoner innen omsorg og logistikk. • Formalisering av portørtjenesten på fagskolenivå? • Smittevern og renhold. • Ernæring og matsikkerhet. • Behandling,-og omsorgsteknologi danner grunnlag for flere nye utdanninger innen teknologi og helse. • Fag innen IKT, logistikk og automatisering vil ha stor vekst. Litt om spesialisthelsetjenestens framtidige kompetansebehov på fagskolenivå: Helsesektoren endres stadig. Den tekniske utviklingen går fort, medisinsk behandling gir nye muligheter og befolkningen lever stadig lenger.

17 VISJON Vi vil fremme helse og livskvalitet i vest


Laste ned ppt "Kompetanseheving i helse og omsorgssektoren Anita Lyssand, Kompetansesjef Haukeland Universitetssjukehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google