Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bentdal YE 1,2, Karevold G 1,2, Nafstad P 1,3, Kværner KJ 1 1 University of Oslo, Norway 2 ENT-department, Akershus University Hospital, Norway 3 Division.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bentdal YE 1,2, Karevold G 1,2, Nafstad P 1,3, Kværner KJ 1 1 University of Oslo, Norway 2 ENT-department, Akershus University Hospital, Norway 3 Division."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Bentdal YE 1,2, Karevold G 1,2, Nafstad P 1,3, Kværner KJ 1 1 University of Oslo, Norway 2 ENT-department, Akershus University Hospital, Norway 3 Division of Epidemiology, Norwegian Institute of Public Health Ørebetennelser: Forløp og allergisk sykdom hos barn Oslo

2 2 Bakgrunn I Har barn med ørebetennelser første leveår og mange infeksjoner (>=4 før 2 år) økt infeksjonstendens i skolealder? II Er det noen sammenheng mellom allergisk sykdom (spørreskjemainformasjon), positiv prikktest og ørebetennelser i skolealder?

3 3 Bakgrunn Problemstilling I Det er hevdet at ørebetennelser i de første leveår skyldes et umodent immunforsvar, lavere immunglobulin nivåer (ved gjentatte episoder) og dysfunksjon av tuba Eustachi Vi ønsket å undersøke infeksjonstendens hos disse barna i 10-årsalder

4 4 Populasjonsbasert studie 3754 Oslo-barn født i 1992/93 Fulgt fra fødsel til 10 år (The Oslo Birth Cohort) Follow-up rater: 6 måneder 95% 1 år 92% 1 1/2 år 86% 2 år 81% 10 år 68% Spørreskjemabasert informasjon Materiale og metode Problemstilling I

5 5 rAOM >= 4 AOM episoder i løpet av en 12 måneders periode (bare inkludert barn som har sin første ørebetennelse før 1 år) Tidlig AOM >= 1 AOM 0-6 måneder, >= 1 AOM 6-12 måneder AOM og luftveisinfeksjoner (tonsillopharyngitt/nedre luftveisinfeksjoner) ved 10 år >=1 episode siste 12 måneder Bronkial obstruksjon >=2 episoder/1 episode m varighet >1 måned, legediagnostiserte første 2 leveår Otitis media kirurgi Canalisatio,paracentese eller adenotomi Materiale and metode Problemstilling I

6 6 0 1/2 1 2 10 år 23 % AOM 4% AOM 13 % AOM 24%AOM 5.4% rAOM Forekomst av tidlig AOM, rAOM og AOM ved 10 år Problemstilling I 6

7 7 Resultater

8 8 Resultater Vi fant ingen sterk sammenheng mellom akutt otitt første leveår og akutt otitt ved 10-års alder (adjOR=1.2, 95% konfidensintervall 0.9-1.5) Tilsvarende resultat for andre luftveisinfeksjoner; tidlig akutt otitt økte ikke risiko for luftveisinfeksjoner i skolealder Forhold som økte sannsynligheten for øreinfeksjoner ved 10 år: - Røyking i hjemmet ved fødsel -Atopi -Pike Det var sterk sammenheng mellom otitis media kirurgi og forekomst av akutt otitt i skolealder Problemstilling I

9 9 Ingen sterk sammenheng mellom å være ørebarn første to leveår og AOM og andre luftveisinfeksjoner ved 10 år Resultater Risiko for AOM ved 10 år hos ørebarn OR crude = 1.6 (1.0-2.7) OR adjusted = 1.3 (0.7-2.2) 0 1/2 1 2 10 years 5.4% rAOM Risiko for luftveisinfeksjoner ved 10 år hos ørebarn OR crude = 1.0 (0.6-1.6) 13 % AOM 24 % Andre LVI Problemstilling I 9

10 10 Resultater Ørebarn hadde økt risiko for: •Otitis media kirurgi: ORc 5.7 (95%CI 3.7-8.9) •Bronkial obstruksjon: ORc 2.4 (95% CI 1.6-3.7) Andre risikofaktorer for å bli ørebarn: •Lav utdannelse hos mor •Foreldreatopi •Barnehage ved 1 år •Eldre søsken •Gutt Problemstilling I

11 11 Vi fant ingen sterk sammenheng mellom tidlig otitt (hverken enkeltepisoder eller gjentatte episoder) og akutt otitt og luftveisinfeksjoner i skolealder Konklusjon Problemstilling II

12 12 Flere studier har funnet en sammenheng mellom allergisk sykdom og ørebetennelser hos barn Sprikende funn: Samsykelighet mellom allergisk sykdom og ørebetennelser varierer i ulike studier Problemstilling II Bakgrunn

13 13 Formål Undersøke om det er sammenheng mellom allergisk sykdom, positiv prikktest og ørebetennelser hos 10-åringer i Oslo Problemstilling II

14 14 Populasjonsbasert tverrsnittsstudie (2001/2002) N = 5125 10 år gamle Oslo-barn Respons rate 66% (N=3406) Spørreskjema informasjon (foreldrerapportert): Om ørebetennelser siste år (1 el flere) og legediagnostisert allergisk sykdom (allergisk rhinokonjunctivitt, atopisk eksem og astma) med symptomer siste år Både prikktest og spørreskjemainformasjon N=2657 Materiale og metode Problemstilling II

15 15 Positiv prikktest: (Lengste horisontale + vertikale diameter): >=3 mm sammenlignet med negativ kontroll Avlest etter 15 min. Barn med minst 1 positiv test = prikktest positive Materiale og metode Problemstilling II

16 16 Resultater Antall AOM hos 10-åringer siste år (N=3406)

17 17 Prikktest Relativt høy andel skolebarn tester positivt 18% høysnue 12% dyreallergi Prikktest positive 24% Prikktest negative 1-2 positive 3-4 positive 5 eller flere positive 17 % 6 % 1 % 76 % Problemstilling II

18 18 Resultater Andel skolebarn med positiv prikktest på ulike allergener % Problemstilling II

19 19 Overlapp mellom de allergiske sykdommene Rhinokonjunktivitt 11.1% (n=378) Atopisk eksem 10.5% (n=358) Astma 5.0% (n=171) n = 68 n = 33 Atopisk eksem n = 235 n=60 n=22 Astma n=56 Rhino- konjunktivitt n=217 Problemstilling II 19

20 20 Resultater Allergiske sykdommer – andel syke med positiv prikktest Allergisk rhinokonjunctivitt Astma Atopisk eksem % med legebekreftet og aktiv sykdom siste året 8% 3% 5% Sensitivitet = 74,8% Sensitivitet = 52,4% Sensitivitet = 42,9% Problemstilling II

21 21 Resultater Ørebetennelser og allergi (spørreskjemadata N=3406) Astma Odds ratio = 2.6 (1.8 - 3.7) Rhino-konjunctivitt OR =1.3 (1.0 – 1.8) Atopiskeksem OR = 1.5 (1.1 – 2.0) Astma / rhino- konjunctivitt/ atopiskeksem atopisk eksem cOR = 1.5 (1.2 – 1.9) Økt forekomst av ørebetennelser blant allergikere Problemstilling II

22 22 Resultater Positiv prikktest og ørebetennelser (n=2657) Høysnue OR = 0.7 (0.5 – 1.0) Helårsallergi ≥1 allergen cOR = 0.8 (0.6 – 1.1) OR = 1.0 (0.8 – 1.4) Ørebetennelser ikke vanligere hos barn med positiv prikktest Problemstilling II

23 23 Resultater Allergi, ørebetennelser og prikktest Barn med negativ prikktest og astma: 3 ganger økt risiko for ørebetennelser i forhold til prikktest positive barn Samme tendensen ble funnet for allergisk rhinokonjunctivitt

24 24 Konklusjon Relativt høy forekomst av positiv prikktest hos barn (24%) Barn med allergisk sykdom hadde flere ørebetennelser Spesielt gjaldt dette barn med astma Tilsvarende sammenheng ble ikke funnet mellom positiv prikktest og ørebetennelser Det var bare moderat samsvar mellom positiv prikktest og rapportert allergi Problemstilling II

25 25 Diskusjon Klinisk verdi av en negativ prikktest hos barn med allergiske symptomer Våre resultater indikerer at ikke-atopisk eller ikke IgE-mediert allergisk sykdom predisponerer for ørebetennelser Mekanismer foreslått for å forklare sammenhengen mellom ørebetennelser og allergi •Tuba Eustachi dysfunksjon •Inflammasjon i slimhinnene ved allergi gir økt risiko for infeksjon Problemstilling II

26 26 Publikasjoner Kvaerner KJ, Bentdal Y, Karevold G. Kvaerner KJ, Bentdal Y, Karevold G. Acute mastoiditis in Norway: no evidence for an increase. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007 Oct;71(10):1579-83. Epub 2007 Aug 20. Bentdal YE, Karevold G, Nafstad P, Kvaerner KJ. Early acute otitis media: predictor for AOM and respiratory infections in schoolchildren? Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007 Aug;71(8):1251-9. Epub 2007 Jun 7. Karevold G, Haapkyla J, Pitkaranta A, Kvaerner KJ. Bentdal YE, Karevold G, Nafstad P, Kvaerner KJ. Karevold G, Haapkyla J, Pitkaranta A, Kvaerner KJ. Otitis media surgery: large variability between Finland and Norway. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007 Jul;71(7):1035-9. Epub 2007 May 4. Bentdal YE, Nafstad P, Karevold G, Kvaerner KJ. Acute otitis media in schoolchildren: allergic diseases and skin prick test positivity. Acta Otolaryngol. 2007 May;127(5):480-5. Karevold G, Haapkyla J, Pitkaranta A, Nafstad P, Kvaerner KJ. Paediatric otitis media surgery in Norway. Acta Otolaryngol. 2007 Jan;127(1):29-33. Haapkyla J, Karevold G, Kvaerner KJ, Pitkaranta A. Finnish adenoidectomy and tympanostomy rates in children; national variation. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006 Sep;70(9):1569-73. Epub 2006 Jun 23. Karevold G, Kvestad E, Nafstad P, Kvaerner KJ. Respiratory infections in schoolchildren: co-morbidity and risk factors. Arch Dis Child. 2006 May;91(5):391-5. Epub 2006 Feb 7. Bentdal YE, Nafstad P, Karevold G, Kvaerner KJ. Karevold G, Haapkyla J, Pitkaranta A, Nafstad P, Kvaerner KJ. Haapkyla J, Karevold G, Kvaerner KJ, Pitkaranta A. Karevold G, Kvestad E, Nafstad P, Kvaerner KJ.


Laste ned ppt "1 Bentdal YE 1,2, Karevold G 1,2, Nafstad P 1,3, Kværner KJ 1 1 University of Oslo, Norway 2 ENT-department, Akershus University Hospital, Norway 3 Division."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google