Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- En oppfølgingsstudie av pasienter som har søkt Höllviken ØNH motagning på grunn av tinnitus Eline Lello & Unn Siri Olsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- En oppfølgingsstudie av pasienter som har søkt Höllviken ØNH motagning på grunn av tinnitus Eline Lello & Unn Siri Olsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 - En oppfølgingsstudie av pasienter som har søkt Höllviken ØNH motagning på grunn av tinnitus Eline Lello & Unn Siri Olsen

2 Disposisjon  Problemstilling  Innledning  Bakgrunn  Metode  Resultat  Diskusjon  Konklusjon

3 Problemstillinger 1. Endres Tinnitusplager over tid? 2. Påvirkes denne eventuelle endringen av faktorer som alder, kjønn og diagnose? 3. Er et vanskelighetsgradskjema en bra måte å måle tinnitus på?  Avgrensning og definisjon

4 Innledning  Begrunnelse for valg av tema  10-15 % av befolkningen har tinnitus  1-2 % plages såpass at det går utover livskvaliteten (Axelsson og Ringdalh, 1989)  Mange kommer med spørsmål om hvordan tinnitus vil utvikle seg over tid  Lite forskning på endringer i tinnitus over tid

5 Bakgrunn  Tinnitus  Teorier  Prevalens  Konsekvenser  Behandling  Måling  Naturlig utvikling

6 Metode  480 pasienter søkte ØNH i Höllviken på grunn av tinnitus i perioden 2000-2008  455 skjemaer ble sendt via post, ferdig frankert  266 menn og 189 kvinner i aldersgruppen 18-91 år  Vanskelighetsgraderingsskjema og oppfølgningsspørsmål  Gradering av poengsum  0-20: mild 20-30:moderat over 30:plagsom

7  Utvalgskriterier  De av de 480 som fortsatt levde og var over 18 år  Innkluderingskriterier  Personnummer og signering  Fullstendig utfylling første og andre gang  Ekskluderingskriterier  Ufullstendig utfylling  Blanke svar

8 Resultat

9 Svarprosent og bortfall

10 Gruppe 1 Gj.snitt nedgangp-verdi Gruppe 12,92< 0,001 Gruppe 1Gj.snitt sum 1 utfylling20,69 2 utfylling17,77

11 Vanskelighetsgradering

12  Variabler  Alder  Kjønn  Diagnose  Tidsrom  Antall år med tinnitus  Oppfølgningsspørsmål

13 Alder • Alderspredning 19-85 år • Gj.snittsalder 60,7 år Gj.snitt nedgangp-verdi 18-50 år0,950,33 > 50 år3,40<0,001 AntallProsent 18-50 år3919,5 > 50 år16180,5

14 Kjønn Gj.snitt nedgangp-verdi Menn2,26< 0001 Kvinner3,94< 0,001 AntallProsent Menn12160,5 Kvinn er 7939,5

15 Diagnose Gj.snitt nedgangp-verdi SNHL3,89< 0,001 Støyskade0,570,43 Normal hørsel 2,670,035 Rest gruppen 4,620,004 AntallProsent SNHL9748,5 Støyskade5628,0 Normal hørsel 2110,5 Rest gruppen 2613,0

16 Tidsrom Gj.snitt nedgangp-verdi 0-4 år2,81< 0,001 5-102,99< 0,001 AntallProsent 0-4 år6733,5 5-10 år13366,5

17 Antall år med tinnitus Gj.snitt nedgangp-verdi 0-10 år3,04<0,001 11-20 år2,660,004 21-30 år0,750,569 > 30 år3,070,172 Vet ikke4,57< 0,001 AntallProsent 0-10 år7939,5 11-20 år4120,5 21-30 år2814,0 > 30 år157,5 Vet ikke3718,5

18 Oppfølgingsspørsmålene (%) SpørsmålJaNeiIkke svart/Vet ikke Jeg har fortsatt plager av tinnitus91,54,04,5 Jeg har gjennomgått behandling hos psykolog 16,583,5 Jeg bruker høreapparat26,573,5 Jeg tar medisin på grunn av min tinnitus 3,596,5 Jeg vil gjennomgå en ny undersøkelse på grunn av min tinnitus 38,552,09,5 Jeg har fått/får annen behandling for min tinnitus 15,084,01,0

19 Tinnituslokalisasjon

20 Tinnituskarakter

21 Diskusjon  Svarprosent  Vanskelig å si hva nedgangen i tinnitusplager skyldes  Hva betyr denne nedgangen i poengsum for pasienten?  Aldersgruppen 18-50 år oppnår ikke sig.nedgang. Hvorfor?  Hvorfor oppnår ikke pasienter med støyskade sig.nedgang?  Viktig med preventive tiltak

22 Konklusjon  Det er en endring i tinnitusplager over tid hos testpersonene i vår studie  Endringen ble påvirket av alder og diagnose, men ikke av kjønn  Spørreskjema er et bra verktøy når man jobber med tinnituspasienter  For lav svarprosent til å si at våre funn gjelder for hele populasjonen, men vi ser tendenser til at tinnitus blir bedre med tiden  Viktig med mer forskning på området

23 Framtidige prosjekt  Sende ut HADS skjema til de samme testpersonene for å se om det er en sammenheng mellom tinnitusplager og angst/depresjon


Laste ned ppt "- En oppfølgingsstudie av pasienter som har søkt Höllviken ØNH motagning på grunn av tinnitus Eline Lello & Unn Siri Olsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google