Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ørebetennelser og luftveisinfeksjoner: forekomst og kirurgisk behandling Gunnhild Karevold og Yngvild E. Bentdal Fakultetsdivisjonen Akershus universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ørebetennelser og luftveisinfeksjoner: forekomst og kirurgisk behandling Gunnhild Karevold og Yngvild E. Bentdal Fakultetsdivisjonen Akershus universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ørebetennelser og luftveisinfeksjoner: forekomst og kirurgisk behandling Gunnhild Karevold og Yngvild E. Bentdal Fakultetsdivisjonen Akershus universitetssykehus ØNH-avdelingen Ahus 8. November 2007

2 2 Bakgrunn •Deler 2 stillinger •Oppstart og finansiering fra 010105 •Folkehelseinstituttet •Veiledere

3 Luftveisinfeksjoner: forekomst og kirurgisk behandling Gunnhild Karevold

4 4 Bakgrunn for prosjektet 0 ½ 2 4 alder 16% 25% 12% 5% 6% 19% 21% 92% 95% 30 % 2% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Otitis media Forkjølelse Halsinfeksjoner PseudokruppNedre luftveisinfeksjoner

5 5 Bakgrunn for prosjektet •NEJM 1982 K McPherson et al: Small-area variations in the use of common surgical procedures: an international comparison of New England, England, and Norway •IJPORL 2004 AGM Schilder et al International perspectives on management of acute otitis media: a qualitative review

6 6 • forekomst og forløp av luftveisinfeksjoner •risikoforhold for luftveisinfeksjoner hos skolebarn •i hvilken grad behandler vi luftveisinfeksjoner kirurgisk •hvordan går det med de opererte •skiller Norge seg fra andre land i kirurgisk behandling Formål

7 7 •Data fra Oslo Birth Cohort med 10-årige barn 2001-2002 (N=3406) •Register data Norsk Pasient Register og STAKES (Finland) 2002 DCA10 DCA20 EMB10 EMB20 EMB30 Materiale

8 8 •Studerte infeksjonsvariable, ulike risikoforhold, konfunderende faktorer i populasjonsbasert materiale, OBC •Komplette behandlingsdata (NPR) utgangspunkt for kirurgi variable gruppert i hhv otitis media kirurgi og adenotonsille- kirurgi for barn i alderen 0-16 år •Otitis media kirurgi inkluderte paracentese, canalisatio og adenotomi. Adenotomi ikke utført med trommehinnekirurgi gruppert i adenotonsillekirurgi •Store datamaterialer med enkle frekvensanalyser og mer komplisert statistikk, blant annet logistisk regresjon Metode

9 9 Forekomst blant 10 årige barn Lower respiratory infections 8.1% Tonsillopharyngitis 21.6% Otitis media 13.8% 0102030405060708090 100

10 10 Komorbiditet Otitis media n=128 n=197 n=54 Tonsillo- pharyngitis n=377 n=91 n=109 n=21 Lower respiratory infections

11 11 Komorbiditet - 2.6 (2.0 - 3.3) 3.5 (2.7 - 4.6) Lower respiratory infections - 3.1 (2.6 - 3.9) Tonsillo- pharyngitis -Otitis media Lower respiratory infections OR c (95%CI)* Tonsillo- pharyngitis OR c (95%CI)* Otitis Media OR c (95%CI)* * Odds ratio med 95% konfidensintervall uttrykk for graden av sammenheng mellom to forhold

12 12 otitis media (n=470) tonsillopharyngitis (n=737) lower respiratory tract infections (n=275) cORaORcORaORcORaOR Gender MaleRef. Female1.2(1.0 -1.5) 1.1(1.0 -1.3)1.2(1.0 -1.4)0.8(0.6-1.1)0.9(0.7-1.1) Home environment No dampnessRef. Dampness1.3(1.0-1.6)1.2(1.0-1.5)1.4(1.2-1.7)1.4(1.1-1.6)1.4(1.1-1.8)1.3(1.0-1.7) No smokingRef. Smoking1.1(0.9-1.4)1.2(0.9-1.5)1.0(0.8-1.2)1.1(0.9-1.3)1.2(0.9-1.5)1.2(0.9-1.6) Parental Ethnicity CaucasianRef. African1.4(1.0-2.1)1.5(1.0-2.2)1.7(1.2-2.3) 1.7(1.1-2.6)1.6(1.0-2.6) Asian1.2(0.9-1.6)1.2(0.9-1.7)1.5(1.2-1.9)1.6(1.2-2.0)1.2(0.9-1.0)1.2(0.8-1.8) Risikofaktorer

13 13 Kirurgisk behandling 14% had upper airway surgery

14 14 Aldersfordeling

15 15 Risiko for sykdom sammenliknet med ikke-opererte otitis media at 10 years 3.3 (95% CI 2.4 - 4.4) tonsillopharyngitis at 10 years 0.9 (95% CI 0.6-1.3)

16 16 Adenotonsillekirurgi i Norge Totalt 2002

17 17 Adenotonsillekirurgi i Norge Regionalt 2002

18 18 Adenotonsillekirurgi i Norge Aldersfordeling 2002 Number of children Age 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2345678910111213141516

19 19 Otitis media kirurgi i Norge Totalt 2002

20 20 Otitis media kirurgi i Norge Regionalt 2002

21 21 Otitis media kirurgi i Norge Aldersfordeling 2002 Number of children Age

22 22 Otitis media kirurgi Norge-Finland Adenotomi 2002 age number of children Adenotomi Finland Adenotomi Norge

23 23 Otitis media kirurgi Norge-Finland Canalisatio 2002 Age Number of children

24 24 Norway 0 50100150 2,5 2,3 1,8 3,4 200250 53 92 80 83 106 North Mid West South East 250 2,5 200150100500 3,0 138 3,3 215 2,2 144 2,6 107 152 Finland ORL Otitis media kirurgi Norge-Finland Regionalt 2002

25 25 Konklusjon •Ørebetennelser og halsbetennelser er vanlig i skolealder og forekommer i stor grad hos de samme barna •Risikofaktorer for luftveisinfeksjoner inkluderer fukt, røyking og etnisitet •3 av 20 barn opereres, hovedsaklig i førskolealder •Canalisatio gjøres i 2/3 av tilfellene, adenotonsillectomi i 50% •Otitis media opererte barn har 3 ganger større infeksjonsload når de er ti år sammenliknet med ikke-opererte •Stor regional variasjon i Norge i både adenotonsillekirurgi og otitis media kirurgi •Overraskende store forskjeller mellom to like land

26 26 Bibliografi Kvaerner KJ, Bentdal Y, Karevold G. Kvaerner KJ, Bentdal Y, Karevold G. Acute mastoiditis in Norway: no evidence for an increase. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007 Oct;71(10):1579-83. Epub 2007 Aug 20. Bentdal YE, Karevold G, Nafstad P, Kvaerner KJ. Early acute otitis media: predictor for AOM and respiratory infections in schoolchildren? Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007 Aug;71(8):1251-9. Epub 2007 Jun 7. Karevold G, Haapkyla J, Pitkaranta A, Kvaerner KJ. Bentdal YE, Karevold G, Nafstad P, Kvaerner KJ. Karevold G, Haapkyla J, Pitkaranta A, Kvaerner KJ. Otitis media surgery: large variability between Finland and Norway. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007 Jul;71(7):1035-9. Epub 2007 May 4. Bentdal YE, Nafstad P, Karevold G, Kvaerner KJ. Acute otitis media in schoolchildren: allergic diseases and skin prick test positivity. Acta Otolaryngol. 2007 May;127(5):480-5. Karevold G, Haapkyla J, Pitkaranta A, Nafstad P, Kvaerner KJ. Paediatric otitis media surgery in Norway. Acta Otolaryngol. 2007 Jan;127(1):29-33. Haapkyla J, Karevold G, Kvaerner KJ, Pitkaranta A. Finnish adenoidectomy and tympanostomy rates in children; national variation. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006 Sep;70(9):1569-73. Epub 2006 Jun 23. Karevold G, Kvestad E, Nafstad P, Kvaerner KJ. Respiratory infections in schoolchildren: co-morbidity and risk factors. Arch Dis Child. 2006 May;91(5):391-5. Epub 2006 Feb 7. Bentdal YE, Nafstad P, Karevold G, Kvaerner KJ. Karevold G, Haapkyla J, Pitkaranta A, Nafstad P, Kvaerner KJ. Haapkyla J, Karevold G, Kvaerner KJ, Pitkaranta A. Karevold G, Kvestad E, Nafstad P, Kvaerner KJ.


Laste ned ppt "Ørebetennelser og luftveisinfeksjoner: forekomst og kirurgisk behandling Gunnhild Karevold og Yngvild E. Bentdal Fakultetsdivisjonen Akershus universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google