Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan oppstår grupper?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan oppstår grupper?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan oppstår grupper?

2 Kjennetegn ved en gruppe
En gruppe er to eller flere individer som er organisert omkring et felles mål, som er avhengige av hverandre, og som har en eller annen form for samhandling For å kunne snakke om en gruppe og ikke bare en samling enkeltindivider, må det utvikle seg en viss grad av samhandling og fellesskap

3 Kjennetegn ved en gruppe
Gruppemedlemmene arbeider sammen for å nå mål De utvikler etter hvert et sett normer og regler som gjelder i gruppen Ett sett roller stabiliserer seg etter hvert blant gruppemedlemmene Det utvikler seg samhold, relasjoner og vennskap mellom gruppemedlemmene Gruppen skiller seg stadig mer ut fra andre grupper på grunn av sin egenart

4 En gruppe har felles mål
Målet er så viktig at medlemmene finner det verdt å samarbeid Samarbeid krever et sett felles normer og regler Foregår arbeidet i gruppa over tid vil det utvikle seg et sett med roller, alle finner sin plass i gruppa Samholdet gjør at det utvikler seg sympatier og vennskap

5 Grupper tilfredsstiller behov
Deltakelse i grupper gir noe vi trenger og tilfredsstiller behov vi har Jo mer behovene betyr for oss, desto mer vil vi arbeide for at gruppa skal fungere godt De behovene vi ønsker å tilfredsstille avgjør hvilke grupper vi søker til

6 Gruppedynamikk Kurt Lewin (1890–1947) utviklet en teori om prosesser i en gruppe, og kalte dette gruppedynamikk Skole og næringsliv hadde tidlig nytte av denne innsikten, i f.eks. gruppearbeid og prosjektgrupper Film: Gruppearbeid

7 Hvordan grupper fungerer

8 Gruppestørrelse Forholdene mellom gruppe- medlemmene avhenger også av hvor stor gruppen er Antall relasjoner øker raskt når gruppestørrelsen øker Blir gruppen for stor, vil ofte den enkeltes ansvar bli svekket

9 Vedlikehold av grupper
Hvordan vedlikeholdes og opprettholdes grupper over tid? Strukturen i gruppa holder seg nokså uforandret Medlemmenes kompetanse og egenskaper utfyller hverandre Gruppemedlemmenes innstilling. De bør ha et ønske om og vilje til å dele erfaringer, kunnskaper og følelser Unngå uformelle undergrupper Løse problemer knyttet til motsetninger i grupper

10 Oppløsning av grupper Primærgrupper oppløses sjelden, men de kan endre struktur Mange sekundærgrupper oppløses naturlig, eller medlemmer forsvinner og erstattes av nye Formelle grupper er den gruppetypen med klarest årsaker til oppløsning. Oppgaven er fullført, perioden gruppen skal fungere er over etc Grupper kan oppløses bl.a. hvis Arbeidet mot målet blir for vanskelig Deltakere slutter eller av andre grunner ikke deltar Det kan dukke opp andre mål som krever en annen gruppe Uenighet innad i gruppa

11


Laste ned ppt "Hvordan oppstår grupper?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google