Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felteksperiment - OU. Eksperiment Test av en teori, dvs. test av noe som foreligger forut for eksperimentet. Eksperimentet blir dermed styrt av teorien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felteksperiment - OU. Eksperiment Test av en teori, dvs. test av noe som foreligger forut for eksperimentet. Eksperimentet blir dermed styrt av teorien."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felteksperiment - OU

2 Eksperiment Test av en teori, dvs. test av noe som foreligger forut for eksperimentet. Eksperimentet blir dermed styrt av teorien på den måten at det må gjenspeile sentrale sider ved, eller konsekvenser av, teorien.

3 Eksperiment - trinn for trinn Definere et problem Avklare hva problemet kan antas å være forårsaket av. –1) generelle resonnementer eller –2) gjøre spesielle analyser av det enkelte tilfelle –3) kombinasjon av 1) og 2) Forslag til tiltak

4 Kjennetegn ved «Eksperiment- OU» Prosjektforløpet er «lineært». Argumenter og tiltak følger etter hverandre i en logisk ordnet rekke hvor hvert ledd har en klar logisk forankring i de foregående ledd. Forutsetter at man vet når man starter og hvor man ønsker å komme slik at linjen ikke brytes underveis.

5 «Dialog - OU» Bygd opp omkring konseptet dialog. Skaper et løst organisert sett av OU-temaer. Tar man utgangspunkt i en slik temaliste og organiserer den slik at den får logisk oppbygging, orden og struktur, gjør man vold mot utgangspunktet:

6 «Dialog - OU» I en demokratisk debatt hvor ulike aktører møtes for å gi av sin arbeidserfaring, blir produktet et løst organisert temakart. Skal man utvikle en prosjektstrategi som positivt reflekterer denne arbeidsformen, må prosjektstrategien ikke søke å unngå den løse formen, men positivt bevare den!

7 «Dialog - OU» Bare mulig ved å forlate tanken om å drive eksperimentliknende utviklingsprosesser og se endringene som et sammensatt spill av prosesser som enkelte ganger er løst koblet til hverandre, andre ganger fastere, men i så fall som følge av prosessenes gang og ikke som følge av en integrerende forhånds- analyse.

8 «Dialog - OU» En utvikling langs flere linjer samtidig og ikke bare en linje. Viktig at alle områder kommer med. Viktig at alle kommer med i prosjekt- arbeidet. Viktig at alle må forholde seg til utviklingen i atferd og ikke bare i ord.

9 Et lineært prosjekt kan være effektivt hvis det får løpe uten hindringer. Men det er sjelden at det er tilfelle. Hindringer får hele prosjektet til å stoppe. Et flerlinjet prosjekt kan tåle flere hindringer før framdriften står i fare. Et flerlinje prosjekt kan oppnå samspill mellom ulike mekanismer. Det kan øke prosjektets tempo og gjøre at det beveger seg betydelig hurtigere enn et enlinjet.


Laste ned ppt "Felteksperiment - OU. Eksperiment Test av en teori, dvs. test av noe som foreligger forut for eksperimentet. Eksperimentet blir dermed styrt av teorien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google