Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1800-tallet Del 2 Knud Knudsens – en språklig radikaler med et pedagogisk perspektiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1800-tallet Del 2 Knud Knudsens – en språklig radikaler med et pedagogisk perspektiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 1800-tallet Del 2 Knud Knudsens – en språklig radikaler med et pedagogisk perspektiv

2 Knud Knudsen –Oppvokst ved Tvedestrand –Autodidakt fram mot sin studenteksamen –Var blant annet overlærer ved Kristiania Katedralskole

3 1845: Gir ut Om lydene, Lydtegnene og Retskrivningen i det norske Sprog. Ønsker rettskrivningen regulert etter den alminnelige uttale i ”De Dannedes Mund” Inspirert av Rasmus Rask og ortofoni. 1850: Publiserer programartikkelen ”Om Norskhed i vor Tale og Skrift” Knudsen og arbeidet med teaterspråket –http://www.nb.no/nbvev/eksternvev/html/det_norske_t heater_i_mollergat.htmlhttp://www.nb.no/nbvev/eksternvev/html/det_norske_t heater_i_mollergat.html

4 1856: Gir ut grammatikken Haandbog i dansk-norsk Sproglære. Ønsker å skille mellom det private talemålet og offentlig målbruk. Munch går hardt ut mot prinsippene.

5 I den første norske rettskrivingsreformen i 1862 ble flere av Knudsens ortofoniforslag tatt til følge av departementet: –1. stum e blir fjernet –2. Fordoblingen av e, i og u for å vise stavelsens lengde fjernes –3. C, ch og q som tegn for k forsvinner –4. Ph som tegn for f fjernes

6 1866: K. K. gir ut avhandlingen Om tilnærmelse mellem Norsk, Dansk og Svensk 1869: Stockholmsmøtet der språksituasjonen i Norden diskuteres. Deltakere var bl.a. Knudsen og Ibsen. –Det ble blant annet foreslått å bruke å for aa, samt redusert bruk av versaler.

7 1886: Gir ut Hvem skal vinne? –Setter her opp program for hvilke endringer han så for seg framover: P, t, k for b, d, g Nn og ll istedenfor nd og ld Endring av kortverbsbøying -er i flertall av substantiv, ubestemt form -g for –v i mange ord Flere kortformer av bestemte ord (mor, far, bror) Tyske prefikser og suffikser skulle fjernes i stor grad

8 Knudsens ønsket også på sikt: –Hunkjønn på –a –Flertall på –ar og –ane –-are og –ast i bøying av adjektiv –Preteritum på –a Bærer preg av en samnorsktanke

9 I 1885 ”jamstillingsvedtaket”: de to skriftspråkene ”det norsk folkesprog” og ”det almindelige Skrift- og Bogsprog” blir sidestilte (etter sterk påtrykk fra venstresiden som var kommet i regjeringsposisjon i 1884). I 1892 ”målparagrafen”: Skolekretsene kan velge opplæringsspråk. I 1894 kommer den første loven på landsmålet.

10 Aktive forkjempere for det ene eller det andre målet har ført til gjentatte målstrider opp gjennom historien. –Se blant annet: http://www.detnorsketeatret.no/netuser/staticp ages/historia.asp http://www.detnorsketeatret.no/netuser/staticp ages/historia.asp

11 Aktuelle lenker til bruk i skolen: –http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itst ud/fuv/holein/index.htmhttp://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itst ud/fuv/holein/index.htm –http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id =0.2958.2997&session_id=0&spraak=nnhttp://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id =0.2958.2997&session_id=0&spraak=nn


Laste ned ppt "1800-tallet Del 2 Knud Knudsens – en språklig radikaler med et pedagogisk perspektiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google