Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av [prosjektnavn] [navn]. Resultat kontra mål Målsetting: Oppgi opprinnelig mål eller prosjektmål –Lag en liste over de viktigste måleenhetene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av [prosjektnavn] [navn]. Resultat kontra mål Målsetting: Oppgi opprinnelig mål eller prosjektmål –Lag en liste over de viktigste måleenhetene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av [prosjektnavn] [navn]

2 Resultat kontra mål Målsetting: Oppgi opprinnelig mål eller prosjektmål –Lag en liste over de viktigste måleenhetene (for å måle suksess) Faktiske forhold: Oppsummer det som virkelig skjedde i forhold til målsetting –Lag en liste over fremdrift i forhold til måleenheter

3 Resultat kontra timeplan Plan: Oppsummer opprinnelig prosjektplan –Lag en liste over milepæler Faktiske forhold: Oppsummer det som virkelig skjedde i forhold til planen –Lag en liste over forskjeller i forhold til opprinnelige datoer (x uker forsinket, x måneder for tidlig osv.)

4 Resultat i forhold til kvalitet Kvalitetsmål: Oppgi opprinnelige kvalitetsmål eller mål for prosjektet –Lag en liste over de viktigste måleenhetene (for å måle suksess) Faktiske forhold: Oppsummer hva som virkelig skjedde i forhold til kvalitetsmål –Lag en liste over fremdrift i forhold til måleenheter

5 Resultat kontra budsjett Budsjett: Oppgi opprinnelige kvalitetsmål eller mål for prosjektet –Lag en liste over viktige kostnadsmål og utgiftstak Faktiske kostnader/utgifter: Oppsummer det som faktisk skjedde i forhold til budsjettet –Lag en liste over fremdrift i forhold til målsetting og begrensninger

6 Sluttevaluering for hver avdeling

7 Prosjektplanlegging Hvordan var prosjektet planlagt? Hvem var ansvarlig for de opprinnelige planene? –Hvordan fungerte det? Var de riktige personene involvert? Var prosjektet godt definert fra starten? –Forelå det en skriftlig plan? –Hvordan ble prosjektplanen formidlet? –Hvor bra fungerte det?

8 Prosjektplanlegging Fungerte planen? Var planen god? –Hva var bra? Hva manglet? Var planen realistisk? Hvordan utviklet planene seg over tid? –Virket endringen positivt eller negativt? –Hvilke innvirkninger hadde endringene på prosjektet? Hovedområder som trenger forbedring: –Gi konkrete forslag

9 Forskning og utvikling Hvordan ble F og U håndtert? Hvordan ble prosjektet håndtert med hensyn til F og U? –Team, antall mennesker, rapporteringsstruktur osv. –Hvor bra fungerte det? Kan det forbedres? Hvordan var kommunikasjonen mellom F- og U-teamet? –Hvilke metoder ble brukt, planlegging osv. –Hvor bra fungerte det?

10 Forskning og utvikling Hvor virkningsfull og effektiv var F og U? Identifisere og løse tekniske problemer –Ble problemene oppdaget tidlig nok? –Ble problemene løst på en tilfredsstillende måte? –Hva fungerte? Hva fungerte ikke? Hva kunne vært bedre? Beregninger og iverksetting –Stemte beregningene overens med de faktiske tallene? –Hva lå bak de vellykkede beregningene? –Hva lå bak de mislykkede beregningene?

11 Prosjektledelse Hvordan ble prosjektet håndtert? Møter: Hvem/når/hvor ofte –Hvor bra fungerte det? Kommunikasjon: Hvem/når/hvor ofte –Hvor bra fungerte det? Endringer: Bakgrunn for endringen og hvordan den ble formidlet –Hvor bra fungerte det? Andre metoder: E-post, timeplaner, databaser, rapporter osv.

12 Produksjon Var teamet skikkelig forberedt på å motta produktet? –Er materialfortegnelsene og andre dokumenter ferdig utfylte og korrekte? –Er materialene bestilt og klare til bruk? Ble produktets produksjonskrav innfridd? Oppstod det uventede forsinkelser eller problemer?

13 Kvalitetssikring og oppfølging Hvordan ble produktkvaliteten målt? –Var dette virkningsfullt? Effektivt? Hvordan var det endelige produktet i forhold til kvalitetsmålene? Hvordan ble kvalitetsproblemene løst? Var oppfølgingsteamene skikkelig forberedt? Er produktkvaliteten i samsvar med lagerressursene?

14 Markedsføring Stemte markedsføringen overens med det endelige produktet? Var markedsføringen vellykket? Riktig? Virkningsfull? Var produktlanseringen effektiv? Ble markedsføringsprogrammene iverksatt på en effektivt måte? Ble markedsføringsmålene for produkt og lansering innfridd?

15 Salg Var salgskanalen og salgsstaben skikkelig informert om produktet? Ble kundenes krav til produkt og budskap innfridd? Ble produktet lansert på riktig tidspunkt? Til riktig pris? Hvordan står innledende salg i forhold til målsettingen? Hvordan ble produktet mottatt?

16 Hva har vi lært?

17 Hva fungerte? Gi en kort oppsummering av spesifikke ting som fungerte bra –Bruk konkrete eksempler: "15-minutters statusmøte hver morgen fungerte bra" i stedet for "teamet kommuniserte bra". –Distribuer eller lag en liste over nettverksplasseringen av skjemaer, prosedyrer, rapporter osv. som har vist seg å være spesielt nyttige.

18 Hva gikk galt? Gi en kort oppsummering av spesifikke ting som skapte problemer –Prøv å trekke frem holdninger, prosedyrer, metoder, planleggingsproblemer osv. som skapte problemer Hvordan reagerte teamet på problemer?

19 Anbefalinger Noter viktige anbefalinger for fremtidige produkter av denne typen etter avdeling eller ledelsesnivå Del ut dokument eller nettverksplassering av mer detaljert oppsummering av denne presentasjonen

20 Spørsmål og kommentarer


Laste ned ppt "Evaluering av [prosjektnavn] [navn]. Resultat kontra mål Målsetting: Oppgi opprinnelig mål eller prosjektmål –Lag en liste over de viktigste måleenhetene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google