Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LANDSKAPSOPPLEVELSEN Seminar Bodø 14.05.2007. LANDSKAPETS VERDI  Ligger verdien i landskapet, eller skapes verdiene først gjennom den individuelle opplevelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LANDSKAPSOPPLEVELSEN Seminar Bodø 14.05.2007. LANDSKAPETS VERDI  Ligger verdien i landskapet, eller skapes verdiene først gjennom den individuelle opplevelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 LANDSKAPSOPPLEVELSEN Seminar Bodø 14.05.2007

2 LANDSKAPETS VERDI  Ligger verdien i landskapet, eller skapes verdiene først gjennom den individuelle opplevelsen av landskapet?  Defineres landskapsverdier gjennom flertallsavgjørelser?  Skal vi spørre eller skal vi observere?

3 Spørreundersøkelse på Atlanterhavsvegen 2005  Atlanterhavsvegen har status som nasjonal turistveg, og er en av de best besøkte attraksjonene i Møre og Romsdal.  Utsynet mot den værutsatte havstrekningen og vegen som teknisk konstruksjon, utgjør basis i attraksjonen.  Det er planlagt 78 vindmøller med navhøyde 95 m utenfor Atlanterhavsvegen. Avstanden fra vegen ut til nærmeste vindmølle er ca. 4,5 km.  En spørreundersøkelse mot de tilreisende ble gjennomført i 2005 som ledd i en konsekvensutredning av tiltaket.  Spørreundersøkelsen gav 525 svarskjema. Dette tallet er så høyt at det går an å trekke ut verdifull informasjon.

4

5 Synes du at vindmøller er; Meget pene, Ganske pene, Ganske stygge, Meget stygge, Vet ikke?

6 Svarfordeling  Respondentene var delte på dette spørsmålet. 51% mente at vindmøller er meget stygge eller ganske stygge, 40% mente at vindmøller er meget eller ganske pene, mens 9% visste ikke.

7 Synes du vindmøller er en fremtidsrettet form for energiproduksjon?

8 Svarfordeling  Noen (28%) er uforbeholdent positive, mens hele 56% setter som forutsetning at vindkraft må erstatte forurensende alternativer, for å være fremtidsrettet.

9 Avledet spørsmål  Er de som mener at vindkraft er en fremtidsrettet energiproduksjonsform de samme som mener at vindmøller i landskapet er meget eller ganske pene?

10 Svarfordeling

11 Tolkning  Trenden er forholdsvis klar. Blant de som svarte at vindmøller er en fremtidsrettet form for energiproduksjon, var det over 70% som svarte at vindmøller er ganske eller meget pene. Blant de som svarte nei på spørsmålet om vindmøller er en fremtidsrettet form for energiproduksjon, var det bare ca 8% som fremdeles svarte at vindmøller er ganske eller meget pene.

12 Forsøk på konklusjon  Den estetiske opplevelsen av vindmøller i landskapet er individuell i den forstand at opplevelsens valør (positiv – negativ) ser ut til å være avhengig av hvordan den enkelte vurderer vindkraftproduksjon i en større kontekst. Et avgjørende spørsmål hos den enkelte er hvorvidt vindkraftproduksjon er ledd i en positiv samfunnsutvikling.


Laste ned ppt "LANDSKAPSOPPLEVELSEN Seminar Bodø 14.05.2007. LANDSKAPETS VERDI  Ligger verdien i landskapet, eller skapes verdiene først gjennom den individuelle opplevelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google