Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er makt? Med utgangspunkt i Frederik Engelstad(2006)og Dag Østerberg (2000)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er makt? Med utgangspunkt i Frederik Engelstad(2006)og Dag Østerberg (2000)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er makt? Med utgangspunkt i Frederik Engelstad(2006)og Dag Østerberg (2000)

2 Makt i relasjoner - mikro Vennskap og kjærlighet: Vi åpner et rom i og selv og forventer det samme hos den andre. Kjærlighetens maktbalanse: Utnyttelse av den andres hengivenhet

3 Ressurser, bytte, makt Kontroll av ressurser: Penger Seksualitet Nettverk Å elske gir oss en svak posisjon, å være likegyldig i en sterk.

4 Angrep på andres selvfølelse Krenkelser Jeg tar aldri feil Jeg tar alltid feil Forsvar mot ytre press Hiriarkier Gjentakelser over tid = trakassering/mobbing

5 Makt,språk og estetikk Språket kan brukes på ulike måter – herketeknikker; feil, tilbakeholde, skjule informasjon. Estetikken: kulturell kapital (Bourdieu)

6 Den skjulte makten Hva er tema og hva er tabu Dagsorden i organisasjoner, massemedia og politikken. Makten over tiden – å være i forkant og komme for seint

7 Å akseptere de mektige All makt blir mest effektiv om den blir akseptert. Modell makt (Bråten 1983) Symbolsk vold (Bourdieu 1996) Skolen som eksempel

8 Makt og dannelse Makt vil alltid være et element av oppdragelsen (Foucault 1983) De mektige er de som tier og lytter- eksaminerer og vurderer. Familiebasert eller profesjonsbasert omsorg – utilsiktede virkninger av makro

9 Makten sett ovenfra makro

10 Samfunnsklasser og klassekamp: Karl Marx(1818-1883) Klasser: eiendom til produksjonsmidlene. Profittratens fallende tendens – makt som relasjon Sier noe om endring men ikke nok om hvilke andre variabler som påvirker valgene til beslutningstakerne.

11 Makt og herredømme; Max Weber(1864-1920). ”mulighetene for å påtvinge andres atferd ens egen vilje,” uansett på hvilken måte. Makten må være legitim for både den som utøver makten og den som utfordrer den. Legitime maktformer: -tradisjonelt herredømme -Karismatisk herredømme -Legalt herredømme.

12 Kunnskap og makt Makt over død til makt over liv. Kunnskap som kapital Knapphet på goder Kunnskap som makt – informasjon

13 Makt gjennom design : oppgaver og belønninger formell uformell synlig Usynlig Arbeidsfelleskap kan både være en kilde til kreativitet, men også til kontroll

14 Eliter og demokrati Stemmer teller men ressursene avgjør. Akseptabel ulikhet – verdier, men ikke posisjoner? Høyutdannede middelaldrene menn. Kjønn og sosial bakgrunn

15 Hegemoni Få gjennomslag for sine problemoppfattninger Formulere egne interesser Forankre dem i generell teori Gjøre sine oppfattninger allment tilgjengelig Mobilisere støtte for sin sak Til diskusjon: Hvordan kan førskolelærerne oppnå dette og hva hindrer dem?

16 Makt sett nedenfra – maktesløshet og avmakt. Fra skam til protest. Benektning og bejaing av egen underlegenhet – fremmedgjøring? Ingenting å miste Passiv innordning og ironisk redefinisjon Splitt og hersk

17 De svakes opprør. Normer som binder de sterke – velferdsstaten. Motkulturer – sub kulturer Rettighetstildeling og brukerdemokrati Delegering og myndiggjøring uten kunnskap blir makten blind og uten ansvar blir den vilkårlig


Laste ned ppt "Hva er makt? Med utgangspunkt i Frederik Engelstad(2006)og Dag Østerberg (2000)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google