Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Med utgangspunkt i Frederik Engelstad(2006)og Dag Østerberg (2000)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Med utgangspunkt i Frederik Engelstad(2006)og Dag Østerberg (2000)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Med utgangspunkt i Frederik Engelstad(2006)og Dag Østerberg (2000)
Hva er makt? Med utgangspunkt i Frederik Engelstad(2006)og Dag Østerberg (2000)

2 Makt i relasjoner - mikro
Vennskap og kjærlighet: Vi åpner et rom i og selv og forventer det samme hos den andre. Kjærlighetens maktbalanse: Utnyttelse av den andres hengivenhet

3 Ressurser, bytte, makt Kontroll av ressurser: Penger Seksualitet
Nettverk Å elske gir oss en svak posisjon, å være likegyldig i en sterk.

4 Angrep på andres selvfølelse
Krenkelser Jeg tar aldri feil Jeg tar alltid feil Forsvar mot ytre press Hiriarkier Gjentakelser over tid = trakassering/mobbing

5 Makt ,språk og estetikk Språket kan brukes på ulike måter – hersketeknikker; finne feil, tilbakeholde, skjule informasjon. Estetikken: kulturell kapital (Bourdieu)

6 Den skjulte makten Hva er tema og hva er tabu
Dagsorden i organisasjoner, massemedia og politikken. Makten over tiden – å være i forkant og komme for seint

7 Å akseptere de mektige All makt blir mest effektiv om den blir akseptert. Modell makt (Bråten 1983) Symbolsk vold (Bourdieu 1996) Skolen som eksempel

8 Makt og dannelse Makt vil alltid være et element av oppdragelsen (Foucault 1983) De mektige er de som tier og lytter- eksaminerer og vurderer. Familiebasert eller profesjonsbasert omsorg – utilsiktede virkninger av makro

9 Makten sett ovenfra makro

10 Samfunnsklasser og klassekamp:
Karl Marx( ) Klasser: eiendom til produksjonsmidlene. Profittratens fallende tendens – makt som relasjon Sier noe om endring men ikke nok om hvilke andre variabler som påvirker valgene til beslutningstakerne.

11 Makt og herredømme; Legitime maktformer: tradisjonelt herredømme
Max Weber( ). ”mulighetene for å påtvinge andres atferd ens egen vilje,” uansett på hvilken måte. Makten må være legitim for både den som utøver makten og den som utfordrer den. Legitime maktformer: tradisjonelt herredømme Karismatisk herredømme Legalt herredømme.

12 Legitim makt – voksen/barn
Tradisjonelt herredømme: de voksne har en selvfølgelig autoritet. Det stilles heller ikke spørsmål ved denne autoriteten. Karismatisk herredømme: innflytelse gjennom popularitet - popstjerner. Byråkratisk herredømme: voksne har sin innflytelse gjennom sin ekspertise. De som velger ut for barna ”hva som er best for barn”. (Max Weber 1864 – ”Makt og byråkrati” .)

13 Kunnskap og makt Makt over død til makt over liv. Kunnskap som kapital
Knapphet på goder Kunnskap som makt – informasjon

14 Makt gjennom design : oppgaver og belønninger
formell uformell synlig Usynlig Arbeidsfelleskap kan både være en kilde til kreativitet , men også til kontroll

15 Eliter og demokrati Stemmer teller men ressursene avgjør.
Akseptabel ulikhet – verdier , men ikke posisjoner? Høyutdannede middelaldrene menn. Kjønn og sosial bakgrunn

16 Hegemoni Få gjennomslag for sine problemoppfattninger
Formulere egne interesser Forankre dem i generell teori Gjøre sine oppfattninger allment tilgjengelig Mobilisere støtte for sin sak Til diskusjon: Hvordan kan førskolelærere oppnå dette og hva hindrer dem?

17 Makt sett nedenfra – maktesløshet og avmakt.
Fra skam til protest. Benektning og bejaing av egen underlegenhet – fremmedgjøring? Ingenting å miste Passiv innordning og ironisk redefinisjon Splitt og hersk

18 De svakes opprør. Normer som binder de sterke – velferdsstaten.
Motkulturer – sub kulturer Rettighetstildeling og brukerdemokrati Delegering og myndiggjøring uten kunnskap blir makten blind og uten ansvar blir den vilkårlig


Laste ned ppt "Med utgangspunkt i Frederik Engelstad(2006)og Dag Østerberg (2000)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google