Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Makt og Hersketeknikker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Makt og Hersketeknikker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Makt og Hersketeknikker
Med utgangspunkt i Frederik Engelstad(2006)og Dag Østerberg (2000)Sandvik og Risdal(2008). Berit Ås (1981)

2 Makt i relasjoner - mikro
Vennskap og kjærlighet: Vi åpner et rom i og selv og forventer det samme hos den andre. Kjærlighetens maktbalanse: Utnyttelse av den andres hengivenhet

3 Ressurser, bytte, makt Kontroll av ressurser: Penger Seksualitet
Nettverk Å elske gir oss en svak posisjon, å være likegyldig i en sterk.

4 Angrep på andres selvfølelse
Krenkelser Jeg tar aldri feil Jeg tar alltid feil Forsvar mot ytre press Hiriarkier Gjentakelser over tid = trakassering/mobbing

5 Makt ,språk og estetikk Estetikken: kulturell kapital (Bourdieu)

6 Den skjulte makten Hva er tema og hva er tabu
Dagsorden i organisasjoner, massemedia og politikken. Makten over tiden – å være i forkant og komme for seint

7 Å akseptere de mektige All makt blir mest effektiv om den blir akseptert. Modell makt (Bråten 1983) Symbolsk vold (Bourdieu 1996) Skolen som eksempel

8 Makt og dannelse Makt vil alltid være et element av oppdragelsen (Foucault 1983) De mektige er de som tier og lytter- eksaminerer og vurderer. Familiebasert eller profesjonsbasert omsorg – utilsiktede virkninger av makro

9 Legitim makt – voksen/barn
Tradisjonelt herredømme: de voksne har en selvfølgelig autoritet. Det stilles heller ikke spørsmål ved denne autoriteten. Karismatisk herredømme: innflytelse gjennom popularitet - popstjerner. Byråkratisk herredømme: voksne har sin innflytelse gjennom sin ekspertise. De som velger ut for barna ”hva som er best for barn”. (Max Weber 1864 – ”Makt og byråkrati” .)

10 Kunnskap og makt Makt over død til makt over liv. Kunnskap som kapital
Knapphet på goder Kunnskap som makt – informasjon

11 Makt gjennom design : oppgaver og belønninger
formell uformell synlig Usynlig Arbeidsfelleskap kan både være en kilde til kreativitet , men også til kontroll

12 Eliter og demokrati Stemmer teller men ressursene avgjør.
Akseptabel ulikhet – verdier , men ikke posisjoner? Høyutdannede middelaldrene menn. Kjønn og sosial bakgrunn

13 Hegemoni Få gjennomslag for sine problemoppfattninger
Formulere egne interesser Forankre dem i generell teori Gjøre sine oppfattninger allment tilgjengelig Mobilisere støtte for sin sak Til diskusjon: Hvordan kan førskolelærere oppnå dette og hva hindrer dem?

14 Makt sett nedenfra – maktesløshet og avmakt.
Fra skam til protest. Benektning og bejaing av egen underlegenhet – fremmedgjøring? Ingenting å miste Passiv innordning og ironisk redefinisjon Splitt og hersk

15 De svakes opprør. Normer som binder de sterke – velferdsstaten.
Motkulturer – sub kulturer Rettighetstildeling og brukerdemokrati Delegering og myndiggjøring uten kunnskap blir makten blind og uten ansvar blir den vilkårlig

16 Hersketeknikkene; Usynliggjøring – når kvinner men også menn i mindretall blir bortglemt, forbigått eller overkjørt. Angrep på ; selvfølelsen. Mindre verdt, uviktig og betydningsløs. På jobb: ”Du teller ikke da!”

17 Hersketeknikkene 2.Latterliggjøring når innsatsen blir hånet, ledd av eller sammenliknet med dyreatferd. (dum som ei ku) Ulike karakteristikker som; er du dum; dette skjønner ikke du vet du..

18 Hersketeknikker 3. Tilbakeholdelse av informasjon.
At alle unntatt deg, eller at alle kvinnene og ikke mennene blir informert om noe viktig som skal skje.

19 Herketeknikker 4. Fordømmelse uansett hva du gjør.
Er en hersketeknikk som brukes overfor alle en har fordommer mot: småbarnsmødre er egoistiske hvis de tar seg jobb og tar de seg ikke jobb deltar de ikke i samfunnet og gjør sin plikt.

20 Hersketeknikker 5.Påføring av skyld og skam.
”At menn ikke er riktige omsorgspersoner.” ”Kvinner tenker annerledes enn menn gjør vet du.” Dette kan ikke menn/kvinner gjøre – som for eksempel hoppe på ski.

21 Hersketeknikker 6. Vold og trusler om vold. Fører til redsel og frykt og gir den som truer en overmakt. 7.Objektgjøring er å gjøre et annet menneske til objekt. Trakassering og rasisme


Laste ned ppt "Makt og Hersketeknikker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google