Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Renholdstjenester Tilbyderkonferanse 21. april 2015 Innkjøpsansvarlig: Per Kolseth Renholdsleder: Nina Marit Gaustad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Renholdstjenester Tilbyderkonferanse 21. april 2015 Innkjøpsansvarlig: Per Kolseth Renholdsleder: Nina Marit Gaustad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Renholdstjenester Tilbyderkonferanse 21. april 2015 Innkjøpsansvarlig: Per Kolseth Renholdsleder: Nina Marit Gaustad

2 Spørsmål? Spørsmål fra salen er tillatt Besvarelse fra kommunen er ikke tillatt i møtet… Spørsmål blir notert Svar blir lagt ut på Doffin Svar via Doffin ivaretar prinsippet om likebehandling av leverandører

3 Agenda Prosessen Avtalen Renholdet, INSTA

4 3 Trinns prosess for å dekke kommunens renholdsbehov 1.Prekvalifisering. 2.Begrenset konkurranse for det første året. 3.Opsjoner og kvalitetskontroll.

5 Prekvalifisert leverandør Formelle krav Etiske krav Kvalitet Trinn 1 Prekvalifisering Avvisningskriterier Kvalifiseringskrav Tildelingskriterier Kilden til disse kravene er NHO Service http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=3943&categoryID=242 http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=3943&categoryID=242

6 Trinn 2 Begrenset konkurranse 1. år KUN prekvalifiserte leverandører får gi tilbud! Anledning til å gi tilbud på deler av porteføljen! Konkurransen gjelder for det første året + opsjoner (1+1+1, til sammen maks 4 år) Tildelingskriteriene er: Pris Leveringsevne (kvm/time) Prisskjemaet Leverandør Kvalitet Kapasitet Pris Leveringsevne, kvm/time

7 Trinn 3 Opsjoner Opsjoner for 1+1+1 år blir automatisk fornyet, med mindre følgende inntreffer: 4 underkjente kvalitetskontroller frem til 31.05 pr lokasjon - Rælingen kommune benytter seg ikke av gjenstående opsjoner på lokasjonen - Lokasjonen kommer ut på ny konkurranse (Trinn 2) Leverandøren mister status som prekvalifisert leverandør (krav fra prekvalifisering) - Rælingen kommune terminerer avtalen med leverandøren på samtlige lokasjoner - Ny konkurranse på Leverandørens lokasjoner (Trinn 2)

8 Avtalen 4 års varighet - Kommunestyret kan si opp med 6 mnd varsel, hele eller deler. Endringer - Kan pålegges, så lenge det er innenfor avtalen og innenfor arbeidsmiljøloven. Skal være skriftlig. Underleverandører SKAL godkjennes av Kunden. Samme krav til underleverandør som til Leverandør. Leverandør er ansvarlig som om Leverandøren selv stod for utførelsen

9 Avtalen Personell - Personellet skal være kontrollert for vandel - Kunden kan kreve utskiftning av personell pga klanderverdig oppførsel. Personellet skal være klarert i forhold Krav til utførelsen - Leverandøren er ansvarlig for å levere beskrevet kvalitet selv om behovet for renholdstid blir høyere enn Leverandørens beregninger Nøkler, adgangskort, ID-kort - Leverandøren ansvarlig og erstatningspliktig for nøkler og adgangskort. - Representanter for leverandøren SKAL være utstyrt med lett synlig ID-kort utstedt av Arbeidstilsynet

10 Avtalen Lønns- og arbeidsvilkår - Ingen ansatte skal ha dårligere vilkår enn landsomfattende tariffavtale. Dette gjelder også for underleverandører. Krav til personell og vandel - Vandelsattest utstedt av Politiet - Arbeidstøy - ID-kort - Ajourførte personell-lister tilgjengelig - Kompetente innen INSTA800 - Norskspråklige

11 Avtalen Regulering av vederlaget - Maks 80% av endring i tariffert lønn. - Første justering 1.7.2016 - Besparelser pga vaskefrekvenser, redusert areal, rutiner materialforbruk med mer skal komme Kunden til gode. Fakturering - Månedlige - 30 dagers kredittid - Elektroniske fakturaer - Leverandør krav på rente ved for sen betaling

12 Avtalen Mislighold - Mislighold dersom Leveransen ikke er i samsvar med de plikter, funksjoner, krav og frister som er avtalt. - Mislighold skal varsles skriftlig uten ugrunnet opphold - Retting skal skje umiddelbart, senest i løpet av 24 timer Sanksjoner - Dagbot 2000 kroner etter 10 dager, maks i 60 dager. - 4 underkjente kvalitetskontroller (visuelle og instrumentelle) innen 30. mai kan medføre at Kunden ikke vil benytte resterende opsjoner på gjeldene lokasjon - Vilkår som prekvalifisert leverandør ikke lenger er oppfylt, kan medføre avtale-heving.

13 Avtalen Brudd på lønns- og arbeidsforhold - Påse-plikt og informasjonsplikt Kunde pliktig til å påse at forholdene er riktige Leverandør pliktig til å informere, innen 8 timer. - Vesentlig mislighold, kontrakt kan heves. - Kunde kan holde tilbake 2 ganger innsparing

14 Besvarelse Bruk vedlagte mal for besvarelse!mal

15 Renholdet


Laste ned ppt "Renholdstjenester Tilbyderkonferanse 21. april 2015 Innkjøpsansvarlig: Per Kolseth Renholdsleder: Nina Marit Gaustad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google