Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

100990 – 1.1 Presentasjon av Undervisningsbygg Tilbudskonferanse vaktmestertjenester Runar Berget – 11.02.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "100990 – 1.1 Presentasjon av Undervisningsbygg Tilbudskonferanse vaktmestertjenester Runar Berget – 11.02.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 100990 – 1.1 Presentasjon av Undervisningsbygg Tilbudskonferanse vaktmestertjenester Runar Berget – 11.02.2015

2 Visjon: Et skolebygg å være stolt av! 2 Hersleb videregående skole

3 Fakta om Undervisningsbygg -  Eier og drifter ca 177 skoler med ca. 750 bygg i Oslo  Forvalter ca. 1,4 millioner kvadratmeter eiendom  Eiendommenes bokførte verdi: 18,1 milliarder kroner  Våre bygg benyttes daglig av ca. 95.000 elever og ansatte  Budsjetterte investeringer 2015-2018: ca 9,5 milliarder kroner  I underkant av 200 medarbeidere 3

4 4 Organisasjon Bilde av alle ansatte ved Kuben yrkesarena mars 2014 Adm. dir. ProsjektEiendom ØkonomiInnkjøp/juridisk OrganisasjonKommunikasjon

5 Langsiktige mål  Etablere fremtidsrettede elevplasser og oppgradere eldre bygg  En effektiv og nyskapende leverandør og forvalter av skolebygg  En attraktiv arbeidsgiver 5 Lindeberg Hauketo Oppsal Vetland

6 Tilbudskonferanse vaktmestertjenester  Hvordan har dette vært organisert i Undervisningsbygg  Når Undervisningsbygg ble opprettet i 2002 ble det enighet om at vaktmesterne sin ansettelse ble på den enkelte skole  Undervisningsbygg kjøper 20% av en full stilling pr skole for å ivareta eieransvaret  Uklare avtaler, lite skriftlighet og detaljering  Har vært fulgt opp av driftsingeniørene pr skolegruppe 6

7 Tilbudskonferanse vaktmestertjenester  Byrådssak  Vedtatt 20/11-2014 –  Undervisningsbygg overtar ansvaret for teknisk drift og servicetjenester på nye og nyrehabiliterte skoler ( og ved avgang av nåværende driftspersonell på eksisterende skoler.  Krav til måling og kvalitet i denne  Hva som skal leveres  Til hvilken tid det skal leveres  Servicegrad for de ulike tjenestene 7

8 Tilbudskonferanse vaktmestertjenester  Ny organisering – hva skjer fremover  Skoler som er nye eller nyrehabiliterte legges inn i ordningen  Skoler uten vaktmester eller der vaktmester sier opp kommer med i ny ordning  På den enkelte skole  Endring i oppmøte, teknisk personell (kompetent) vil følge opp sentralt vi SD anlegg/toppstyring  Oppmøte hver dag av service vaktmester  Dekning av oppgaver som er lov/forskrifts/avtalefestet vil bli gjennomført, ikke sosiale funksjoner… 8

9 Tilbudskonferanse vaktmestertjenester  Dagens status  Fra nyttår 2015 er det 19 skoler og 3 haller som driftes av eksterne etter nye prinsipper  Resterende skoler som før  Ny rammeavtale på leveranse av vaktmester/servicetjenester  Vurderes å ansette egne ansatte i tekniske-funksjoner  90 skoler skal være implementert mot toppstyring i løpet av 2015 9

10 Tilbudskonferanse vaktmestertjenester  Oppbygging av ny tjeneste –  NS EN 15221 FM tjenester er lagt til grunn som utgangspunkt  Nye indikatorer for måling av kvalitet vil komme inn mot ny rammeavtale  Kontrakter  Nye kontrakter også på de eksisterende skolene, krav i byrådssak  Omforente med kunden, sanksjons og oppsigelses muligheter  Balanserte avtaler  SLA  Utarbeidet 15 stk i forbindelse med «prøve perioden»  Detaljert med kobling mot driftsinstrukser pr eiendom  Driftsinstrukser  Detaljerte mot lov/forskrift/leiekontrakter 10

11 Tilbudskonferanse vaktmestertjenester 11

12 Tilbudskonferanse vaktmestertjenester 12 Hjelpeverktøy

13 Tilbudskonferanse vaktmestertjenester  Spørsmål?? 13


Laste ned ppt "100990 – 1.1 Presentasjon av Undervisningsbygg Tilbudskonferanse vaktmestertjenester Runar Berget – 11.02.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google