Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Tilbudskonferanse 17.03.11 Mellomlederutdanning Program: Seniorrådgiver Ole Vorland : BHI – kompetansestrategi Rådgiver Harald Pedersen:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Tilbudskonferanse 17.03.11 Mellomlederutdanning Program: Seniorrådgiver Ole Vorland : BHI – kompetansestrategi Rådgiver Harald Pedersen:"— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Tilbudskonferanse 17.03.11 Mellomlederutdanning Program: Seniorrådgiver Ole Vorland : BHI – kompetansestrategi Rådgiver Harald Pedersen: Om konkurransegrunnlaget Spørsmål fra leverandører Lunsj

2 © Bergen kommune Anbud mellomlederutdanning, milepeler Tilbudskonferanse 17.03.11. Det vil bli skrevet referat fra tilbudskonferansen som blir lagt ut på DOFFIN. Spørsmål som ikke kan besvares av oppdragsgiver i tilbudskonferansen vil bli lagt inn i referat med svar. Oppdragsgiver vil benytte DOFFIN for administrering av konkurransen fram til innlevering av tilbud. Frist for innsending av spørsmål til konkurransen er 06.04.11 Tilbudsfrist 14.04.11 kl. 14.00 Vurdering om leverandør er kvalifisert 26.04.11 Evaluering av tilbud ferdig 13.05.11 Vedtak (administrativt eller politisk) 26.05.11 Orientering om tildeling 30.05.11 med begrunnelse (alle som har deltatt får melding) 31.05.11 – 20.06.11 er karenstid Kontraktsinngåelse 21.06.11. Første samling studenter planlagt uke 43 - 2011

3 © Bergen kommune Kontraktens varighet, antall, studiepoeng og masterpåbygning Kontrakten gjelder for to studieår (2011/2012 og 2012/2013) med opsjon for ytterligere 1 + 1 studieår Antall studenter pr. studieår er 60. Utdanning skal gi den enkelte student 30 studiepoeng som kan tilpasses en master innenfor området ledelse/administrasjon og økonomi.

4 © Bergen kommune Kontraktens omfang, konkurranseform Kontraktverdi inklusiv opsjon er 6 til 8 millioner NOK Prisregulering 2. studieår (statsbudsjettet deflator for kommunesektoren) Konkurranseform er åpen anbudskonkurranse, alle interesserte leverandører kan gi tilbud, men må innlevere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert. Det er ikke tillatt å forhandle på grunnlag av innlevert tilbud

5 © Bergen kommune Om konkurransegrunnlaget (1) Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelse, supplering og endring av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlig. Tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Endring av tilbudet er å anse som et nytt tilbud (skal skje skriftlig) Det er adgang til å ta forbehold dersom disse ikke er vesentlige. Tilbyder kan stille spørsmål istedenfor å ta forbehold (kommunikasjon) Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste alle tilbud (må begrunnes)

6 © Bergen kommune Om konkurransegrunnlaget (2) Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som leverandør må oppfylle for å kunne delta i konkurransen. Oppdragsgiver krever spesifisert dokumentasjon for hvert enkelt krav. Manglende dokumentasjon vil føre til at leverandør blir avvist. (eks. skatteattest)

7 © Bergen kommune Om konkurransegrunnlaget (3) Tildelingskriterier er de kriterier oppdragsgiver skal legge vekt på ved valg av leverandør. I denne konkurransen har oppdragsgiver valgt følgende kriterier for valg av leverandør: Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for oppdragsgiver. Underkriteriene er pris og pedagogikk med følgende vekting: Pris:40 % (35 – 45 % med utslag) Pedagogikk:60 % (55 – 65 % med utslag) Sum:100 %

8 © Bergen kommune Om konkurransegrunnlaget (4) Formkrav: 3 eks. med original signatur på ett av eks. + en elektronisk versjon (cd eller usb brikke). Materiale skal tydelig merkes med NOR 011 – 2011 – tjeneste Kontaktpersoner: Odd Erik Bakken odd-erik.bakken@bergen.kommune.no Harald Pedersen harald.pedersen@bergen.kommune.no Tilbud leveres innen frist på følgende adresse: Bergen kommune Byrådsavdeling for helse og inkludering Rådhuset, 4. etasje Rådhusgt. 10 5014 Bergen

9 © Bergen kommune Oppdragsgivers spesifikasjon. Målgruppe: Dette er en mellomlederutdanning for profesjonsutdannede medarbeidere som arbeider som mellomleder (avdelingsleder etc.), antall er ca 350 Mål: gi innsikt i ledelse og drift Evalueringsform er 4 refleksjonsnotater (25 % ) og skriftlig hjemmeeksamen (75 %)


Laste ned ppt "© Bergen kommune Tilbudskonferanse 17.03.11 Mellomlederutdanning Program: Seniorrådgiver Ole Vorland : BHI – kompetansestrategi Rådgiver Harald Pedersen:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google