Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjønn og etnisitet analytisk verktøy eller en tvangstrøye ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjønn og etnisitet analytisk verktøy eller en tvangstrøye ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjønn og etnisitet analytisk verktøy eller en tvangstrøye ?

2 Rammeplanen for barnehagen 1.9 Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder,funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur (Barnehageloven §2 Barnehagens innhold)

3 Forskning i barnehagen Forskningen bruker begreper for å gi mening til sine data, fortellinger og materialet. Kjønn, etnisitet og klasse er ofte brukt som analyseverktøy for å si noe om ulike fenomener. Ulik etnisitet i barnehagen – hvilke utfordringer møter vi?

4 Forskning i barnehagen Jenter og gutter – like og ulike - en utfordring for pedagogikken i barnehagen? Hvordan arbeide pedagogisk med kjønn og etnisitet som analytisk verktøy i barnehagen på en utforskende og ikke normativ måte?

5 Hva er kjønn? Biologisk og sosialt kjønn- essensialisme Han er født gutt – maskuline føringer på hva han skal ha på seg, gjøre, si, måter og erobre rommet på osv. Variasjoner av maskulinitet som forhandles fram i barnehagen Når blir vi som voksne opptatt av at han ikke er gutt nok?

6 Hva er kjønn? Hun er født jente – feminine føringer på hva hun skal ha på seg, gjøre, si, måter og erobre rommet på osv. Variasjoner av femininitet som forhandles fram i barnehagen Når blir vi som voksne opptatt av at hun ikke er jente nok?

7 Hva er etnisitet? Kultur og etnisitet Etnisitet betyr folk eller folkeslag. Etnisitet er opplevde kulturforskjeller som gjøres relevante (trekkes inn) i samhandling. En etnisk gruppe vedlikeholdes ved at disse kulturforskjellene (i forhold til en annen gruppe) kontinuerlig gjøres relevante. Mellom de to (eller flere) gruppene flyter informasjon, varer og av og til mennesker, men det finnes en usynlig grense mellom dem: en grense som ikke kan krysses. Denne grensen er "rygggraden" i den etniske relasjon: det er den som holder gruppene adskilte. (Eriksen og Sørheim 1994:50) Begrepet brukes relasjonelt.

8 Etnisk minoritet og majoritet Hva ser vi etter: Forskjeller eller liker mellom barn med ulik etnisk bakgrunn? Hva skal barnehagen være ? En felles arena - en møteplass for mangfold eller et sted der forskjellene mellom barn og voksne forsterkes? Barna skaI ikke vokse opp mellom 2 kulturer, men med 2 kulturer.

9 Norge har aldri vært en homogen kultur- samisk kultur Hva betyr det å være norsk? Hvem definerer kriteriene? Er annengenerasjons innvandrere norske? Bestemor og bestefar er født i Pakistan. Deres barn er født i Norge. Omaima er 4 år, født i Norge. Er hun norsk nok? Når er det viktig å si at hun er pakistansk og når der det viktig å si at hun er norsk?

10 Hvem definerer hvem i barnehagen? Vær kritisk til holdninger som reproduserer stereotypier om jenter og gutter med ulike etnisk bakgrunn i barnehagen!!! Vår oppgave: Kartlegge og tilrettelegge pedagogiske virksomheter som skaper mangfold og felles tilhørighet

11 Forskningsprosjekter i barnehagen Kjønn og etnisitet – kompleksitet og forskjellighet. Løse opp i kategoriene og se barnet- hva betyr det? Kropp, kjønn og etnisitet. Kroppen har et biologisk kjønn og en hudfarge. Samarbeidsprosjekt sammen med Pål Dingstad, Jeanette-Rhedding-Jones

12 Gender, Complexity and Diversity in Pedagogical Institutions for Children Aged 0-10. Tenke om igjen (rethink) hvordan vi forskning gjøres, hvilken hensikt og av hvem. Artikkelen Inscribing the body: ”Black” and ”White” and gender in early childhood Education and complexity.

13 Kropp i barnehagen Å bli en jente og gutt i barnehagen handler om hvilke erfaringer de gjør med kroppen sin. Jenters organisering av vennskap i barnehagen. Noen jenter bruker fargen på huden som en eksluderingsmekanisme i leken. Bronwyn Davies: Kroppen er merket med kulturell mening gjennom klær, bevegelser, samtaler og farger på kroppen. Jenters og gutters subjektvitiet er sosialt, kulturelt og historisk situert.

14 Kropp og diskurs Kroppen ”snakker” det sosiale og det sosiale snakkes gjennom kroppen - dialektikk Diskurs- tankemønstre- praksiser satt i system (Foucault) Verdier og normer, måter å handle og tenke på som man ikke alltid er seg bevisst. Hvilke diskurser er tilgjenglige i barnehagen?

15 Kropp i bevegelse -inne Diskursene om hvit og svart blandes med andre diskursene i barnehagen.- Praksisfortelling Bodies marked as brown and white Kropp som stemmer, bevegeler, makt og ønsker blandet sammen i leken. Å posisjonere seg med kroppen sett i lys av begrepene kjønn og kropp med hvit og brun hudfarge gir deg meg mening i forhold til termer av kroppslig ekskludering og inkludering i lek.

16 Kropp, kjønn og hudfarge. Denne praksisfortellingen kunne vært analysert og skrevet om igjen på ulike måter. Hvordan vet jeg det jeg vet?, spør Brownyn Davies. Har jeg når jeg analyserer denne praksisfortellingen gitt den en ny mening, gjort den mer kompleks eller er jeg med på å reprodusere narrativer (fortellinger) om segregering og diskurser (tankemønstre) gjort av majoriteten?(den hvite)

17 De flerkulturelle studentene Det komplekse landskapet – forske på – sammen med de flerkulturelle studentene – hvem er det? Hva er så spesielt med meg? Er det fordi jeg er brun i hudet at jeg blir intervjuet av deg? Jeg ble adoptert når jeg var 6 måneder, kom til Sverige fra Etiopia. Min familie lever som din familie. Jeg går på ski og jeg liker vinteren. Jeg rødmet og sa at vi kunne snakke om det senere…. Men det gjorde vi ikke….

18 Kategorisering som kulturelle tekster Dagsavisen 2003. Artikkel. Lage et register av tredje generasjons innvandrere. Kategorisering Foreldrene reagerer: Når er våre barn norske nok? Grünfeldt: Istedenfor å legge forskjellene inn i statistiske programmer, bør vi åpne opp for toleranse for forskjellighet mellom mennesker.

19 Kjønn og bæres fram av en kropp Kroppen utgangspunkt for våre blikk og analyser. Kategoriene kjønn og etnisitet må tenkes problematiseres og tenkes om igjen så vi ikke forteller oss selv de samme fortellingene hele tiden. Kjønn som forskjell Etnisitet som forskjell Kjønn i minoritet – majoritet kontekster

20 Bruk kategorier, men: Definere ikke bare, spør etter poenget (Hacking 1999) Relasjoner, makt og frigjørende blikk Begrepet den etniske jente eller gutten kan ha allerede mye mening i seg for deg som du ikke er bevisst. Rydd opp i din egen førforståelse.


Laste ned ppt "Kjønn og etnisitet analytisk verktøy eller en tvangstrøye ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google