Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Etterbruk av skolebygg Felles oppstartmøte for arbeidsgruppene onsdag Agenda:  Presentasjon av organiseringa av prosjektet  Presentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Etterbruk av skolebygg Felles oppstartmøte for arbeidsgruppene onsdag Agenda:  Presentasjon av organiseringa av prosjektet  Presentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Etterbruk av skolebygg Felles oppstartmøte for arbeidsgruppene onsdag 19.09.12 Agenda:  Presentasjon av organiseringa av prosjektet  Presentasjon av mandat for arbeidsgruppene  Presentasjon av tidsplan for prosjektet fase en, to og tre  Presentasjon av skjema for enkeltprosjekter (for eksempel D 4)  Diskusjon om informasjonsarbeidet  Diskusjon om fase 4, gjennomføring  Konstituering av gruppene

2 Prosjekt Etterbruk av skolebygg Mandat for arbeidsgruppene  Kort bygningsmessig beskrivelse, størrelse, standard og infrastruktur i byggene  Kort tomtemessig beskrivelse  Servicefunksjoner i nabolaget som kan være av betydning for etterbruk  Beskrive den kommunale boligsituasjonen, d.v.s. ledige kommunale boliger  Fylle ut skjema for mulige etterbruksalternativer  Vurdere eierskap til bygninger og prosjekter  Vurdere ekstern medfinansiering  Skissere prosess og tidsplan for realisering  Skissere pengebehov til forprosjektet (gjøres løpende og så tidlig som mulig) ”Rapport” leveres prosjektgruppe seinest uke 7 i 2013

3 Prosjekt Etterbruk av skolebygg Organisering av prosjektet Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektgruppe (oppnevnt av formannskapet): – Ståle Støen (SV), leder – Bjørn Kenny Skomakerstuen (Ap) – Kolbjørn Kjøllmoen (Sp) Prosjektgruppa rapporterer til styringsgruppa

4 Prosjekt Etterbruk av skolebygg Organisering av prosjektet, forts.: Arbeidsgrupper A) Aktiviteter i Verket skole B) Bedrifter i Verket skole D) Dalen skule Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektgruppa

5 Prosjekt Etterbruk av skolebygg Framdriftsplan: – Møte i prosjektgruppa 26.06. og 13.08. – Åpne møter på skolene den 15.08. og 16.08. – Møte i prosjektgruppa 11.09. – Oppstartsmøte for arbeidsgruppene 19.09. – Møter i prosjektgruppa ca. hver 5. uke – Møter i arbeidsgruppene fra ca. uke 40, hver 4. uke – Arbeidsgruppene avgir rapporter til prosjektgruppa i uke 7 – Oppsummering i prosjektgruppa i uke 13 – Prosjektgruppa avlegger forprosjektrapport til formannskapet i løpet av april 2013

6 Prosjekt Etterbruk av skolebygg Framdriftsplan, forts.: Behandling m/beslutning i formannskap/kommunestyre i mai 2013 Gjennomføringsfase fra juni 2013 og utover

7 Prosjekt Etterbruk av skolebygg Skjema for beskrivelse av enkeltprosjekt : Innhold:  Kort beskrivelse av enkeltprosjekt/aktivitet  Antatt rombehov, hvilken skole, del av skole  Aktører for å etablere prosjektet/aktiviteten  Aktører for å drive prosjektet/aktiviteten  Antatt kapitalbehov i etableringsfasen  Mulig eksterne finansieringsaktører  Plan for informasjon  Hensiktsmessig eierskap  Tidsplan

8 Prosjekt Etterbruk av skolebygg Forslagene ønskes prioritert. Kriterier for prioritering:  Arbeidsplasser  Inntjening  Ringvirkninger  Tilflytting  Realisme  Hvor arbeids- og kapitalkrevende er realiseringen?


Laste ned ppt "Prosjekt Etterbruk av skolebygg Felles oppstartmøte for arbeidsgruppene onsdag Agenda:  Presentasjon av organiseringa av prosjektet  Presentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google