Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidas legeutdanning i Nord-Norge Status revisjon studieplan per 2016 Det nasjonale dekanmøtet i medisin 2016 Inger Njølstad Prodekan utdanning medisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidas legeutdanning i Nord-Norge Status revisjon studieplan per 2016 Det nasjonale dekanmøtet i medisin 2016 Inger Njølstad Prodekan utdanning medisin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidas legeutdanning i Nord-Norge Status revisjon studieplan per 2016 Det nasjonale dekanmøtet i medisin 2016 Inger Njølstad Prodekan utdanning medisin og odontologi

2 Nye strukturelle betingelser Før: –Profesjonseksamen i medisin –+ gjennomført turnustjeneste 18 mnd klinisk praksis –= autorisasjon som lege Nå: –Profesjonseksamen i medisin – = autorisasjon som lege

3 Revidert studiemodell Fortsatt fagintegrasjon og spirallæring «pensum»: Det vanlige og det farlige PROFKOM og VITKOM Beholde 5. år: –lokalsykehus 16 uker, fastlegekontor 8 uker Nytt: psykiatripraksis i 5. studieår –Masteroppgave (20 stp) Beholde 6. år med kliniske moduler, men –mer trening i (selvstendig) praktisk klinisk arbeid –trening i samhandling med andre studentgrupper –læringsarenaer i og utenfor universitetsklinikken –Desentralisert studieforløp for deler av kullet - Bodø fra 2009 -«Finnmarksmodellen» Hfest/Alta/Karasjok 2017

4 Primærlege-praksis og TPS i medisinstudiet Pilot studieåret 2014/15: konsultasjoner på daglegevakta i Tromsø Plan for praksis i alle studieår: under utarbeiding (allmennlegeseksjon ISM) –Simulerte pasienter –Reelle konsultasjoner fra 3. studieår –Tverrprofesjonell praksis særlig i siste studieår Piloter tverrprofesjonell samarbeidslæring 2014/2015 –Kommuner Midt-Troms (5.årsstudenter) –Smertehåndtering (sykehjem Tromsø, 5. årsstudenter) Nye arenaer i framtida (6. årsstudenter) –Sykehjem –Helsehus –Universitetshelsesenter

5 6. studieår – delemner Barn og unge Bevegelse Eldre, sykehjem og sykestue BUP og rus Kreft og palliasjon Sanser Når det haster Finnmarksmodellen (12 studenter) –Minoritetshelse –Kulturkompetanse –Akuttmedisin

6 Følgeforskning viser….. Prof II: Sylvi Hovdenak Kvalitativ studie –Intervju og dokumentanalyse –20 informanter 2011-kullet –20 informanter 2012-kulle –Årlig intervju i 6 år Hovdenak, Sylvi Stenersen & Risør, Torsten (2015). Profesjonalitet i legeutdanningen: Om kunnskapskoder, praktiske synteser og koherens. En analyse av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. UNIPED. ISSN 1893-8981. (3), s 213- 228UNIPED


Laste ned ppt "Framtidas legeutdanning i Nord-Norge Status revisjon studieplan per 2016 Det nasjonale dekanmøtet i medisin 2016 Inger Njølstad Prodekan utdanning medisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google