Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Langsgående tema Legerollen og Pasientmøtet (Profesjonell kompetanseutvikling) Kommunikasjon og konsultasjonsferdigheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Langsgående tema Legerollen og Pasientmøtet (Profesjonell kompetanseutvikling) Kommunikasjon og konsultasjonsferdigheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Langsgående tema Legerollen og Pasientmøtet (Profesjonell kompetanseutvikling) Kommunikasjon og konsultasjonsferdigheter

2 SESJON 1 ( før utplassering i sykehjem ) Ant. timer per student Ant. timer undervisning lærer Sted 1Nettforelesninger i HELFEL10Nettbasert 2 Plenumsforelesninger intro kommunikasjon 22Plenumsal 3 Instruksjon og trening i bruk av videoutstyr og opptak av intervju med medstudent 22 Ferdighetssenteret Studentinstruktører 4Observere og skåre eget videoopptak10Individuelt PC-basert 5 Konstruktiv tilbakemelding på eget og andres opptak i basisgruppe 4 4 (per gruppe) 68 totalt* Grupperom 17 Basisgrupper med 8 studenter og 1 lærer Sum timer1072 totalt* *96 med + 40 odo studenter = 136 studenter i 17 grupper a 8 studenter

3 SESJON 2 ( oktober/november – utplassering lege/tannklinikk ) Ant. timer per student Ant. timer undervisning lærer Sted 1 Plenumsforelesninger intro utplassering lege/tannlegekontor 22Plenumsal 2 Intervju med pasient 2 studenter sammen på 3.dag i utplasseringa 20Lege/tannlegekontoret 3 Observere og skåre eget videoopptak individuelt 10Individuelt PC-basert 4 Konstruktiv tilbakemelding på eget og andres opptak i basisgruppe 4 4 (per gruppe) 68 totalt Grupperom 17 Basisgrupper med 8 studenter og 1 lærer Sum timer970 totalt

4 SESJON 3 ( januar-februar – ny utplassering ) Ant. timer per student Ant. timer undervisning lærer Sted 1Plenumsforelesninger intro22Plenumsal 2 Intervju med lege/tannlege alt. medstudent/simulert pas/reell pas 2 studenter sammen 20 UNN/tannklinikk alt. Ferdighetssenter/ Lege/tannlegekontoret 3 Observere og skåre eget videoopptak individuelt 10Individuelt PC-basert 4 Konstruktiv tilbakemelding på eget og andres opptak i basisgruppe 4 4 (per gruppe) 68 totalt Grupperom 17 Basisgrupper med 8 studenter og 1 lærer Sum timer970 totalt

5 MAL FOR SESJON 4 sesjoner hvert studieår i 2. – 4. STUDIEÅR Ant. timer per student Ant. timer undervisning lærer Sted 1Plenumsforelesninger intro22Plenumsal 2 KONSULTASJON 2 studenter samarbeider om å gjøre opptak av hver sin konsultasjon 20 Ferdighetssenter Allmennlegekontor Sykehus 3 Observere og skåre eget videoopptak individuelt 10Individuelt PC-basert 4 Konstruktiv tilbakemelding på eget og andres opptak i basisgruppe 4 4 (per gruppe) 68 totalt Grupperom 17 Basisgrupper med 8 studenter og 1 lærer Sum timer970 totalt

6 5. STUDIEÅR - Utplassering Ant. timer per student Ant. timer undervisning lærer Sted 1 KONSULTASJON Hver student gjør opptak av tre av sine egne konsultasjoner eller journalopptak i hver 8.ukers periode 90 Allmennlegekontor Sykehus (nytt) 2 Observere og skåre egne videoopptak individuelt 90Individuelt PC-basert 4 Konstruktiv tilbakemelding på eget opptak fra praksislærer 99 Student og praksislærer Sum timer279 (6 nye timer)

7 MAL FOR SESJON 6. STUDIEÅR 2 nye sesjoner* Ant. timer per student Ant. timer undervisning lærer Sted 1 Plenumsforelesninger intro22Plenumsal 2 KONSULTASJON 2 studenter samarbeider om å gjøre opptak av hver sin konsultasjon 20Ferdighetssenter Allmennlegekontor Sykehus 3 Observere og skåre eget videoopptak individuelt 10Individuelt PC-basert 4 Konstruktiv tilbakemelding på eget og andres opptak i modulgruppe 44 per gruppeGrupperom Modulgrupper en lærer i hver gruppe Sum timer92 timer forelesning + 4 timer per gruppe *I tillegg opprettholdes Eksamensforberedende seminar i allmennmedisin og Kommunikasjonsseminar i onkologi

8 EKSAMENSFORBEREDENDE SEMINAR ALLMENNMEDISIN 6. STUDIEÅR Ant. timer per student Ant. timer undervisning lærer Sted 1 Plenumsforelesninger intro Hvordan gjennomføres eksamen? 11Plenumsal 2 Konsultasjon med reell eller simulert pasient 3 konsultasjoner per gruppe 33 timer i parallelle grupper Legekontor (Bodø) eller grupperom (Tromsø) 3 Konstruktiv tilbakemelding i grupper33 (per gruppe)Grupperom Modulgrupper med 1 lærer i hver gruppe Sum timer71 time forelesning + 6 timer per gruppelærer

9 KOMMUNIKASJONSSEMINAR I ONKOLOGI 6. STUDIEÅR Ant. timer per student Ant. timer undervisning lærer Sted 1Plenumsforelesninger intro22Plenumsal 2 Kommunikasjonstrening med simulerte pasienter i grupper 66 per gruppeGrupperom Sum timer82 timer forelesning + 6 timer per gruppelærer

10 SKISSE TIL INTEGRERT SESJON (EKSEMPEL 1) Ant. timer per student Ant. timer undervisning med lærer Sted 1 Plenumsforelesninger intro Delemne 22Plenumsal 2 Plenumsforelesninger intro Kommunikasjon og etikk 22Plenumsal 3 Intervju To studenter sammen 20UNN/tannklinikk Lokalsykehus/allmennpraksis 4 Observere og skåre eget videoopptak individuelt Delemne + Kommunikasjon og etikk 20Individuelt PC-basert 5 Konstruktiv tilbakemelding på eget og andres opptak i basisgruppe Delemne 44 (per gruppe) med 1 lærer 72 totalt Grupperom 17 Basisgrupper med 8 studenter og 1 lærer 6 Konstruktiv tilbakemelding på eget og andres opptak i basisgruppe Kommunikasjon og etikk 44 (per gruppe) med 1 lærer 72 totalt Grupperom 17 Basisgrupper med 8 studenter og 1 lærer Sum timer16 148Totalt 74 delemne 74 kommunikasjon

11 SKISSE TIL INTEGRERT SESJON (EKSEMPEL 2) Ant. timer per student Ant. timer undervisning lærer Sted 1 Plenumsforelesninger intro Delemne 22Plenumsal 2 Plenumsforelesninger intro Kommunikasjon og etikk 22Plenumsal 3 Intervju To studenter sammen 20UNN/tannklinikk Lokalsykehus/allmennpraksis 4 Observere og skåre eget videoopptak individuelt Delemne + Kommunikasjon og etikk 20Individuelt PC-basert 5 Forberede poster presentasjon To studenter sammen Delemne 40To studenter PC-basert 6 Konstruktiv tilbakemelding på eget og andres opptak i basisgruppe Kommunikasjon og etikk 44 (per gruppe) med 1 lærer 68 totalt 17 Basisgrupper med 8 studenter og 1 lærer 7 Posterpresentasjon To studenter sammen Rotasjon/framlegg i plenum Delemne 44 med 1 lærer 4 totalt Plenumsal med 1 lærer Sum timer24 76 6 delemne 70 kommunikasjon

12 SKISSE TIL INTEGRERT SESJON (EKSEMPEL 3) Ant. timer per student Ant. timer undervisning lærer Sted 1 Plenumsforelesninger intro Delemne + Kommunikasjon og etikk 33 timer med 2 lærere 6 totalt Plenumsal 2 Intervju To studenter sammen 20UNN/tannklinikk Lokalsykehus/allmennpraksis 3 Observere og skåre eget videoopptak individuelt Delemne + Kommunikasjon og etikk 30Individuelt PC-basert 4 Konstruktiv tilbakemelding på eget og andres opptak i basisgruppe Delemne + Kommunikasjon og etikk 66 (per gruppe) med 2 lærere 204 totalt Grupperom 17 Basisgrupper med 8 studenter og 2 lærere Sum timer14210Totalt 105 delemne 105 kommunikasjon


Laste ned ppt "Langsgående tema Legerollen og Pasientmøtet (Profesjonell kompetanseutvikling) Kommunikasjon og konsultasjonsferdigheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google