Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverksmøte København 2. februar 2010 Bjørn Erik Selnes GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverksmøte København 2. februar 2010 Bjørn Erik Selnes GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverksmøte København 2. februar 2010 Bjørn Erik Selnes GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD www.nvfnorden.org

2 GNA nettverk Beslutning felles GD-møte veg/bane GNA videreføres i nettverk, etableres strategisk nettverk for samordning – samarbeid NVF i forhold til bransje Visjonen legges til grunn for innretting av trafikkverkenes strategier Felles portal for anslag og planer driftssettes og videreutvikles Felles ordliste for ”kontraktstermer” Nye entreprise- og samarbeidsformer - utvikling, erfaringsutbytte Felles HMS-krav, indikatorer, incitamenter, utvikling Felles funksjonsbeskrivelser drift og vedlikehold av veg (Felles krav til maskiner ved jernbanebygging) Felles kompetansekrav – vurdere reetablering Vurdere nye samarbeidsområder – Forslag: Marked og nøkkeltall

3 Lover, forskrifter, nasjonale standarder, grensehindringer Etatsinterne rutiner og prosedyrer Nettverk og erfaringsoverføring Informasjon Samarbeidsnivåer i praksis – ambisjonsnivå? GNA NVF EU

4

5 Portal for anslag og planer (kontrakter) Marked, Nøkkeltall Samarbeids- modeller Nye kontraktstyper Helse, miljø og sikkerhet Strategisk nettverk koordinering NIM-møte Jernbanedirektørene Generaldirektører veg og bane - Per Simonsen - Karin Brännström - Åke Svensson - Magnus Nygård - Odd Barstad Felles markedsplass Felles funksjons- beskrivelse drift/vedlikehold av veg - Jon Rømoen Felles praksisNye gjennomføringsmodeller Felles nordisk anleggsmarked GNA – struktur GD-møte Vegdirektørene Termino- logi, Ordliste - Peter Dittlau Nordisk Chefs- Forum Drift/vlhold Kontrakts- praksis drift Nordisk Vegforum Organisering og marked Andre utvalg GNA - Bransje Grensesnitt – nordiske fora

6

7

8 Et velfungerende nordisk anleggsmarked uten grenser! Det felles nordiske anleggsmarkedet kjennetegnes av: Samfunnsøkonomisk effektivitet, høy etikk og stor tillit Ingen nasjonale hindringer som begrenser leverandørenes mobilitet. Et bredt leverandørmarked med god erfaringsutveksling mellom bestiller og utfører. Sikre og miljøvennlige produksjonsmetoder. Et felles syn på innretningen i trafikkverkenes bestillerstrategier. Anskaffelsesformer som stimulerer til innovativ utførelse økt produktivitet og dermed god lønnsomhet for alle. En interessant framtidsbransje som tiltrekker ungdom av begge kjønn ved deres yrkesvalg. NORDISK VISJON

9 Bransjen syn på GNA GNA et steg i riktig retning, viktig –noen sier dette er viktigere for byggherresiden, og at de selv er etablert i hvert land –mer ensartet praksis og forståelse av hva praksis innebærer –mer lik evaluering –bestillerens sikkerhetsfokus –felles prosjektportal og mulig samordning store prosjekter Internasjonale selskaper –flere store og flere spesialiserte prosjekter –språkproblemet (engelsk) –kompetansegodkjenning, eurokoder, spesifikasjonsnivå, mulighet for å utnytte kompetanse i løsninger Maskinentreprenører (spesielt) –enklere å krysse grenser

10 Samarbeidsnivåer status – potensial?


Laste ned ppt "Nettverksmøte København 2. februar 2010 Bjørn Erik Selnes GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google