Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GNE Felles nordisk anleggsmarked og felles nordiske anskaffelsesformer Veg- og jernbanesektoren Seminar Gardermoen 18. februar 2004 Materiale legges ut.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GNE Felles nordisk anleggsmarked og felles nordiske anskaffelsesformer Veg- og jernbanesektoren Seminar Gardermoen 18. februar 2004 Materiale legges ut."— Utskrift av presentasjonen:

1 GNE Felles nordisk anleggsmarked og felles nordiske anskaffelsesformer Veg- og jernbanesektoren Seminar Gardermoen 18. februar 2004 Materiale legges ut på www.vegvesen.no Prosjekter > Bransjekontakt

2 GNE Felles nordisk anleggsmarked og felles nordiske anskaffelsesformer Veg- og jernbane Sverige, Finland, Danmark, Norge (Island og Færøyene observatører ) –Initiert av Nordisk ministerråd –Sveriges ordførerskap 2003 - tema ”Integrasjon” –Kartlegging og erfaringsutveksling av bygge- og anleggsmarkedet for veg- og baneutbygging i Norden –Prosjektet ferdigstilles april 2004 Prosjektledelse: Sverige

3 MARKED Bedre samarbeidsklima Økt konkurranse Utvikling av bestiller og utfører Problembilde Forbedring av dagens situasjon Handlingsplan Prosjektutforming Andre forhold Aktivitet 1 Aktivitet 2Aktivitet 3 GNE Felles nordisk anleggsmarked og felles nordiske anskaffelsesformer

4 GNE Felles nordisk anleggsmarked og felles nordiske anskaffelsesformer Observasjoner etter første del av prosjektet –De nordiske landene som har hatt tradisjonell egen- produksjon, har valgt ulike organisatoriske løsninger –De nordiske landene har ulik anskaffelsesstrategi –Likheter i utvikling av bransjestruktur, men også ulikheter –Stramme budsjettrammer, økende brukerkrav

5 Organisering vegsektoren KonsulenttjenesterEntreprenørtjenester Norge Intern ressursenhet tilpasset interne behov (dekker ca 50% av total) Statlig eid aksjeselskap Sverige Intern forretningsenhet som konkurrerer både internt og eksternt Finland Inngår i statsforetak Vägaffärsverket som omfatter konsulent- og entreprenørtjenester Inngår i statsforetaket Vägaffärsverket som omfatter konsulent- og entreprenørtjenester Dan mark Intern resultatenhet som arbeider både internt og eksternt (primært internt) Private entreprenører på anlegg og drift Amter kan konkurrere innen drift GNE Felles nordisk anleggsmarked og felles nordiske anskaffelsesformer

6 Organisering jernbanesektoren GNE Felles nordisk anleggsmarked og felles nordiske anskaffelsesformer KonsulenttjenesterEntreprenørtjenester drift Entreprenørtjenester anlegg Norge*Intern enhet primært tilpasset interne behov Regionene dekker egne behov (ikke lov å konkurrere) Statlig eid aksjeselskap (Baneservice) SverigeIntern forretningsenhet/konkurrerer internt og eksternt Intern forretningsenhet - konk. internt og eksternt FinlandStatseid selskap DanmarkSkilt ut i eget selskap Intern enhetIntern enhet - åpnet for konkurranse *) I Norge er ikke organisering endelig avklart – tabell i samsvar med Jernbaneverkets forslag

7 GNE Felles nordisk anleggsmarked og felles nordiske anskaffelsesformer Bransjestruktur –4-6 landsdekkende entreprenører i hvert land –Utvikling i retning av at større entreprenører og større konsulenter blir enheter i store internasjonal konsern –Noen få store og mange små (”Timeglass”) –Noen nasjonale forskjeller

8 GNE Felles nordisk anleggsmarked og felles nordiske anskaffelsesformer Anskaffelsesstrategier –Finland langt i retning av totalløsninger –Sverige i samme retning, men grep i forhold til økt konkurranse, strategiske innsatsvarer –Danmark tradisjonelt, forsøk med partnering –Norge tradisjonelt, nytt OPS, målpris, –(Funksjonskontrakter drift av vegnettet)

9 GNE Felles nordisk anleggsmarked og felles nordiske anskaffelsesformer Hensikten med seminaret –Gi et bilde av situasjonen i de nordiske land –Gi et bilde av hva som skjer i forhold til nye gjennomføringsmodeller –Synspunkter på hvordan bestiller- og utførersiden må utvikles for å komme over på effektive og langsiktige ”samvirkemodeller” –Synspunkter på økt konkurranse i ”et indre nordisk marked”

10 Infra-Sector ”Circle of Regret” ”ALL Parties LOSE” LITTLE or NO COST EFFIECIENCY NO TRUST & STRICTER INSPECTION LOW-BID INNOVATION IS SUPRESSED POOR PRODUCT DEVELOPMENT PRODUCTIVITY DECREASES LOW PROFIT LOW MARGIN CONTRACTOR CUT CORNERS

11 Infra-Sector ” Circle of Hope” ”ALL Parties BENEFIT” COST SAVINGS & EFFIECIENT PROCUREMENT TRUST & PARTNERING CREATED Innovation Via Long Term Contracts INNOVATION CAN BE UTILIZED OPPORTUNITY FOR PRODUCT DEVELOPMENT PROFITABLE BUSINESS PRODCUTIVIT Y INCRESES


Laste ned ppt "GNE Felles nordisk anleggsmarked og felles nordiske anskaffelsesformer Veg- og jernbanesektoren Seminar Gardermoen 18. februar 2004 Materiale legges ut."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google