Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

26.09.2016 s. 1 Rådgivernettverkssamling i Bodø Hvordan ivareta krav til kvalitet i rådgivningstjenesten ? 05.04.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "26.09.2016 s. 1 Rådgivernettverkssamling i Bodø Hvordan ivareta krav til kvalitet i rådgivningstjenesten ? 05.04.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 26.09.2016 s. 1 Rådgivernettverkssamling i Bodø Hvordan ivareta krav til kvalitet i rådgivningstjenesten ? 05.04.2011

2 26.09.2016 s. 2 Føringer Forskrift til opplæringsloven §22-4 Skolen skal arbeide systematisk og planmessig for å sikre at rådgivingstilbodet blir tilfredsstillande.

3 26.09.2016 s. 3 Rundskriv ILP 6-2011 Kompetanse, rutiner ogplaner for rådgivertjenesten – kontrollskjema skolenivå

4 26.09.2016 s. 4 Rundskriv ILP 6-2011 Kompetanse, rutiner ogplaner for rådgivertjenesten – kontrollskjema skoleeier

5 26.09.2016 s. 5 Hvem skal evaluere oss ? Elevene ? Alle eller elever som bruker tjenesten ? Elevundersøkelsen ? Gjelder kun vg1 elever Gjennom elevråd eller direkte ? Når skal elevene evalueres ? Grunnskolen – 10 trinn og ca 1.mars VG1 – ca 1. mars VG2 – ca 1. mars VG3 – ca 15. april

6 26.09.2016 s. 6 Evaluering må ikke skape merarbeid Rådgiverressursen er ikke økt – tross omfattende endring i forskrift til opplæringsloven – kap 22. En evaluering bør foretas av de som bruker tjenesten En evaluering bør gjennomføres like etter at tjenesten er benyttet. Bør lage rutiner som er lett å administrere

7 SINTEF rapport På vei mot framtida – men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgivning Vi ser at de som oppgir at de har kun kvinnelige rådgivere ved skolen vurderer kvaliteten mindre positivt enn de som har både mannlig og kvinnelig rådgiver ved skolen. Det at elevene har både en mannlig og kvinnelig rådgiver har også blitt trukket frem som positivt fra et elevperspektiv i våre intervjudata. Rådgivernes ansiennitet er en annen viktig rammefaktor som virker inn på vurdering av kvalitet i alle analysene: som tidligere kommentert er de med lenger ansiennitet (11 år +) mer positive til kvaliteten på rådgivningen ved skolen 26.09.2016 s. 7

8 SINTEF rapport På vei mot framtida – men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgivning Oppsummert ser vi altså at rektorer og rådgivere vurderer kvaliteten på rådgivningen forskjellig, rådgivernes ansiennitet har betydning for deres vurdering av kvalitet, og kjønnssammensetningen blant rådgiverne har betydning for vurderingen av kvaliteten på den sosialpedagogiske rådgivningen – når vi kontrollerer for andre variabler. 26.09.2016 s. 8

9 SINTEF rapport På vei mot framtida – men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgivning De som jobber ved store skoler er mer positive til kvaliteten på den sosialpedagogiske rådgivningen. En mulig forklaring på dette kan være at store skoler ofte har flere rådgivere og representanter for andre typer elevtjenester på skolen. Det å ha et kollegialt nettverk og flere ressurser å trekke på kan bidra til at man vurderer kvaliteten på den sosialpedagogiske rådgivingen som bedre. 26.09.2016 s. 9

10 TV2 s dekning av rapporten http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/skoleelever-sviktes-av- daarlige-raadgivere-3146940.htmlhttp://www.tv2nyhetene.no/innenriks/skoleelever-sviktes-av- daarlige-raadgivere-3146940.html 26.09.2016 s. 10


Laste ned ppt "26.09.2016 s. 1 Rådgivernettverkssamling i Bodø Hvordan ivareta krav til kvalitet i rådgivningstjenesten ? 05.04.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google