Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Thor-Wiggo Skille Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid. Knut M. Nikolaisen 6. November 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Thor-Wiggo Skille Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid. Knut M. Nikolaisen 6. November 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Thor-Wiggo Skille Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid. Knut M. Nikolaisen 6. November 2015

2 Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor arbeid og opplæring! 1.Riksrevisjonens Dokument 3:9(2015 – 2016), 15. mars 2016 2.Tar utgangspunkt i at fullført og bestått videregående opplæring gir den beste plattform for å være forberedt til arbeidsliv og videre utdanning. 3.Målet for undersøkelsen har vært å vurdere om ungdom som har avbrutt videregående opplæring, får god oppfølging fra oppfølgingstjenesten og NAV- kontorene med sikte på videre opplæring eller arbeid. 4.Undersøkelsen har hovedvekt på årene 2011-2015. 5.Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i tidligere vedtak og forutsetninger fra Stortinget. 6.Over 96 prosent av alle norske ungdommene starter i videregående opplæring etter grunnskolen. Høsten 2014 var det mer enn 8000 ungdommer som avbryter, de fleste mellom andre og tredje trinnet.

3

4 Utvikling i andel ukjente i oppfølgingstjenesten i Nordland fylke [1]

5

6

7 Hovedfunn – nasjonalt Det er stor variasjon i kvaliteten på oppfølgingen av ungdom som har avbrutt videregående opplæring. Et fåtall av disse ungdommene er i tiltak som inkluderer læreplanmål. Samarbeidet mellom ulike aktører om en helhetlig oppfølging av disse ungdommene fungerer ikke godt nok.

8 Litt fra rapporten: Den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten har i de siste årene klart å hjelpe flere ungdommer til å begynne i arbeid, opplæring eller lære. I skoleåret 2011–2012 omfattet dette 3635 ungdommer, mens det i skoleåret 2014–2015 omfattet 4712 ungdommer. 40 prosent av dem som var i oppfølgingstjenestens målgruppe i 2012–2013, var i opplæring skoleåret etter. Riksrevisjonen vurderer dette som positivt. Av dem som har avbrutt videregående opplæring, er andelen som mottar ytelser fra arbeids- og velferdsetaten forholdsvis høy. Mange er dessuten utenfor arbeidslivet. Til tross for flere satsinger for å styrke oppfølgingen av ungdom utenfor opplæring og arbeid, er det fortsatt behov for å videreutvikle tjenestene ved NAV-kontorene. Undersøkelsen tyder på at garantiordningene for ungdom og forvaltningen av NAV-loven ikke har vært tilstrekkelig for å sikre god kvalitet i oppfølgingen av ungdom som har avbrutt opplæring. Etter Riksrevisjonens vurdering er det Arbeids- og sosialdepartementets ansvar å sikre at NAV-kontorene bistår disse ungdommene på en best mulig måte.

9 Riksrevisjonens sluttmerknad Riksrevisjonen konstaterer at statsråden på en fyldig måte har redegjort for allerede igangsatte tiltak på området. Statsråden har imidlertid i begrenset grad svart på hvordan han vil følge opp Riksrevisjonens anbefaling om at Kunnskapsdepartementet bør iverksette ytterligere tiltak for å styrke systematikken i fylkeskommunenes arbeid med ungdom som har avbrutt videregående opplæring. Riksrevisjonen understreker at Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for at de nasjonale målene på området nås. Saken sendes Stortinget. Vedtatt i Riksrevisjonens møte 8. mars 2016 Per-Kristian Foss Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Beate Heieren Hundhammer Gunn Karin Gjul _____________________ Bjørg Selås


Laste ned ppt "Foto: Thor-Wiggo Skille Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid. Knut M. Nikolaisen 6. November 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google