Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av E6 Helgeland. Utvikling og standardheving av E6 på Helgeland Omfang (mill kr) Ca kostnad Utbedring vegbredde til 8,5 m1000 Utskifting av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av E6 Helgeland. Utvikling og standardheving av E6 på Helgeland Omfang (mill kr) Ca kostnad Utbedring vegbredde til 8,5 m1000 Utskifting av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av E6 Helgeland

2 Utvikling og standardheving av E6 på Helgeland Omfang (mill kr) Ca kostnad Utbedring vegbredde til 8,5 m1000 Utskifting av smale/ dårlige bruer200 Utretting av kurver med radius < 150 m500 Forsterkning til bæreevne >10 tonn og fjerning av telehiv 750 Øvrige tiltak: Gang- og sykkelveger, problembakker, rekkverk, hvile/ stoppeplasser for tungtrafikk, rasteplasser, universell utforming, siktrydding, skiltfornying, sanering av avkjørsler. 250 TOTALT2700

3 Mål for utvikling og standardheving av E6 Vegbredde minst 8,5 m der det gjøres tiltak og bruer mindre enn 7,5 m utbedres Ingen kurve skal ha mindre horisontalradius enn 150 m og ”problembakker” skal utbedres Faktisk bæreevne skal være større enn 10 tonn og telehiv fjernes Det bygges gang- sykkelveger rundt byer, mellom tettsted og langs skoleveg Etablering av stoppesteder/ hvileplasser for tunge kjøretøy Hovedrasteplasser utbedres Utvalgte kollektivknutepunkt gis universell utforming Krav til stoppsikt oppfylles. Hindre i siktsoner fjernes eller sikres. Skog ryddes i en bredde på 10 m. Rekkverk utbedres. Avkjørsler samles for å bedre trafikksikkerhet Skilt skal oppfylle krav i skiltnormalene

4 Utbedring av E6 Helgeland - Bompengepakke (mill kr) Kostn. Statlige midler 2010-2019 Store prosj. Prog. omr. Post 23 Mo-Bolna110050060 Mo-Korgen200050 Mosjøen- Osen 84050010 Brenna- Brattås 190 0 Mosjøen- grense NT 5700140 SUM29001190260135 Restfinansiering: Statlige inv.midler 2020: 200 mill Bompenger: 1100 mill Brattås- Lien92051030

5 Prinsipp bompenger Oppstart utbedring/ standardheving høst 2011 Forutsetninger –6 bommer –Takst basert på 150 kr i total bomavgift for å kjøre gjennom hele Helgeland. –Full takst 25/75 kr (30/90 Båthola, 20/60 Skamdalen) –Start innkreving på alle bommer i 2013 –15 år innkrevingstid –20 % gj.snittlig rabatt Bompengefinansiert bidrag på ca 1100 mill kr

6 Utviklingskontrakt - omfang Strekning på ca 27 mil Drift og vedlikehold samt utvikling/ utbygging Med eller uten bompengepakke Varighet 15 år. Utbygging over de første 8- 10 årene Kontraktsstørrelse opp mot 3,2 mrd. Drift- og vedlikeholdsdelen ca 300 mill Årlig omsetning opp mot 300-350 mill. pr. år

7 Oppbygging av kontrakt Drift og vedlikehold basert på en vanlig funksjonskontrakt Utbyggingsdelen basert på totalentreprise på noen deler (der det er gode planer) samt også mengdebeskrevne oppgaver Noen føringer på framdrift Incitamenter, for eksempel knyttet mot framdrift, HMS, framkommelighet, tilstandsutvikling.

8 Fordeler og ulemper Kontinuerlig, sammenhengende og forutsigbar utbygging Kontraktsforpliktelse sikrer framdrift og finansiering. Koblingen mellom utbygging og drift bør gi incitament for å levere kvalitet. Totalentreprisemodellen gir fleksibilitet til å finne kostnadseffektive løsninger. Langsiktig kontrakt og kombinasjon utbygging/ drift gir mulighet til å planlegge driftsopplegg og ressursbruk på en effektiv måte. Enklere kommunikasjon i byggefasen med kun en entreprenør på en lang strekning. Færre grensesnitt. Mulighet for mindre administrasjon og mindre byggherrekostnader Kontraktsstørrelsen er rettet mot større entreprenører og kan gi liten konkurranse Kontrakten binder opp budsjettene over lang tid. Det kan bli en utfordring å finne ”riktig” risikofordeling.

9 Framdrift og videre arbeid Oppstart 1.9.2011 Jobbing mot bransjen/ markedet Detaljering av kontraktsgrunnlag Vurdering av risikofordeling Kontraheringsform og –prosedyre Bør kunne utnytte erfaringene fra OPS


Laste ned ppt "Utvikling av E6 Helgeland. Utvikling og standardheving av E6 på Helgeland Omfang (mill kr) Ca kostnad Utbedring vegbredde til 8,5 m1000 Utskifting av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google