Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

L TableReport gir oversikt over eksistensen av data på de fem arkivene; HYTRAN_POINT, HYKVAL_POINT, HYDAG_TRANS og HYDAG_POINT. l Brukeren kan sjalte ut.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "L TableReport gir oversikt over eksistensen av data på de fem arkivene; HYTRAN_POINT, HYKVAL_POINT, HYDAG_TRANS og HYDAG_POINT. l Brukeren kan sjalte ut."— Utskrift av presentasjonen:

1 l TableReport gir oversikt over eksistensen av data på de fem arkivene; HYTRAN_POINT, HYKVAL_POINT, HYDAG_TRANS og HYDAG_POINT. l Brukeren kan sjalte ut serie som ikke er av interesse, på grunnlag av hva som måles eller hvor mye data som har kommet inn. l Hydag- og hykval-data kan slås sammen i en kolonne. l Oversikt over innkommende data, obs_receive, kan også listes.

2 Utseende til TableReport Avslutter Filutskrift Skjerm- utskrift Hovedvindu og menyer.

3 Enkelt valg i TableReport Skal nå foreta et enkelt utvalg av noen få serier. Vi begrenser oss til serier på en stasjon, 3.17.0-Rustadskogen. Setter derfor inn vassdrags-nummer og hovednummer, mens parameter-nøkkel og versjonsnummer ikke spesifiseres. Vanligvis listes serier fra 1980 til i dag, men vi vet at serien ikke har data fra før 1970. Trykker derfor ”sett start/slutt”-knappen. Et vindu dukker opp, der ny start og slutt-år kan settes. Ønsker listing over alle de mulige tabellene:

4 Resultat av søk: Foreløpig er vi ikke interessert i statistikk, så denne opsjonen slår vi av: Hvis vi nå trykker på knappen merket ”list ut på skjermen”, vil vi få ut et bilde som ser slik ut: Lukker vinduet Sender listingen videre til skriver Sender listingen videre til en fil. Selve oversikten

5 Forståelse av utlistingen: @/F = Komplette kontrollert (fin)data +/f = kontrollerte (fin)data med hull ! = Forkastet data _ = Serie uten reelle data L = Overlapp o = Ikke-kontrollerte data A=Full avledet serie(kun døgndata) a=avledet data med hull 02/03/1998 10:43 Tj.|Ans| | Første | Siste | | | | om.|var| Serieidentifikator | dag | dag | 1970-79 | 1980-89 | 1990-99 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 0 1 | REC | | | | | | | | | TRAN | 20/12-1993 | 20/ 2-1998 | | | !+ ++++ | | | | KVAL | 22/ 5-1986 | 20/ 2-1998 | | ffff | fffff ffff | | | | DAGT | 3/ 4-1991 | 19/ 2-1998 | | | +++ ++++ | | | | DAG | 22/ 5-1986 | 4/12-1995 | | ++++ | +++++ + | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 17 1 | REC | | | | | | | | | TRAN | 20/12-1993 | 20/ 2-1998 | | | ++ ++++ | | | | KVAL | 20/ 6-1986 | 20/ 2-1998 | | ffff | fffff ffff | | | | DAGT | 23/11-1994 | 19/ 2-1998 | | | + ++++ | | | | DAG | 21/12-1993 | 4/12-1995 | | | ++ + | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 1000 1 | REC | | | | | | | | | TRAN | 20/12-1993 | 20/ 2-1998 | | | ++ ++++ | | | | KVAL | 3/10-1973 | 20/ 2-1998 | fF fffff | fffff fffff | fffff ffff | | | | DAGT | 31/ 7-1982 | 19/ 2-1998 | | ++ | ++ ++++ | | | | DAG | 4/10-1973 | 4/12-1995 | +@ +++++ | +++++ +++@+ | +++++ + | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 1001 1 | REC | | | | | | | | | TRAN | | | | | | | | | KVAL | | | | | | | | | DAGT | 31/ 7-1982 | 19/ 2-1998 | | aa | a aaaa | | | | DAG | 4/10-1973 | 4/12-1995 | aA aaaaa | aaaaa aaaAa | aaaaa a | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 2011 1 | REC | | | | | | | | | TRAN | 2/ 9-1996 | 13/ 2-1998 | | | !++ | | | | KVAL | 16/ 4-1997 | 16/ 1-1998 | | | ff | | | | DAGT | 17/ 4-1997 | 15/ 1-1998 | | | ++ | | | | DAG | | | | | | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------| Dekadevis listing De ulike seriene blir vist parameter for parameter, versjon for versjon og tabell for tabell. Tabellnavn. Serie-id Start og slutt Ser at vannføringen (parameter=1001) er avledede data.

6 Utlistings-detaljer |-------------|-------------|-------------| | | | | | !+ ++++ | | | ffff | fffff ffff | | | | +++ ++++ | | | ++++ | +++++ + | Fra 3.17.0.0.1: Ser at innkjørings-tabellen obs_receive ikke har registrert noe nylig innkommende data. Ser videre at for året 1993 finnes det kun forkastede data på HYTRAN. På HYKVAL finnes det findata fra 1986 til 1998, men ingen av årene har en komplett samling av målinger. Videre har HYDAGT data fra 1991 til 1998, men året 1994 mangler data. HYDAG har ukomplette data fra 1986 til 1995.

7 Detaljer i hovedbildet (1) - serieutvalg: Serieutvalgs-komponenten: I denne menyen velger du tjeneste-området til de seriene du ønsker å se på. Hver stasjon tilhører et tjeneste-område. I denne menyen velger du ansvarlig (seksjon). Hver serie har en ansvarlig. Her kan en sette inn vassdrags- nummeret til de seriene en er interessert i. Hvis en ikke er interessert i å se på ett spesielt vassdrag, fyller man ikke inn dette feltet. (tilsvarende for de andre feltene. I denne listen kan du klikke på de parameterene du er interessert i. Hvis dine søke-interesser ikke er avhengige av parameter-nøkkelen til serien, kan du la være å klikke i denne listen

8 Detaljer i hovedbildet (2) - tabell-valg: Når man har bestemt seg for hvilke serier-nummer man er interessert i, kan man så velge hvilke tabeller man skal liste ut fra. Dette er de vanlige historiske tabellene HYTRAN,HYKVAL, HYDAGT og HYDAG. I tillegg er tabellen OBS_RECEIVE tatt med, for at område- ingeniørene kan få oversikt over hvilke data som er registrert som innkommende. I tillegg har man muligheten til å se en sammenkoblet serie-visning av det som ligger på HYKVAL og HYDAG. Dette er valget ”enkeltrader” i tabellvalg-komponenten.. Tj.|Ans| | Første | Siste | | | | om.|var| Serieidentifikator | dag | dag | 1970-79 | 1980-89 | 1990-99 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 0 1 | F+D | | | | ffff | fffff fUUU | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 17 1 | F+D | | | | UUUU | UUUff fUUU | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 1000 1 | F+D | | | fF fffff | fffff fffKf | fffff fUUU | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 2011 1 | F+D | | | | | UU | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------| Dette gir følgende utlisting for det samme serie-utvalget som tidligere:: u=døgndata på HYKVAL, ingenting på HYDAG d=ukomplette døgndata på HYDAG D=komplette døgndata på HYDAG U=findata, ingen data i HYDAG F=komplette findata f=ukomplette findata og ukomplett HYDAG K=ukomplette findata men komplett HYDAG Tegn-forklaringer:

9 Detaljer i hovedbildet (3) - valg av utskrifts- format: Etter tabell-komponenten kommer en liten samling valg av utskriftsformat. Disse kan illustreres best hvis vi for samme serier som før, velger årene 1970 til 1989. For valg av start-/slutt-år se eksemplet tidligere (side 3) eller detaljert beskrivelse (senere i teksten). Dette er standard-valget og vil gi følgende utlisting: Ser at serien 3.17.0.2011.1 ikke er med lenger, da den ikke har data i noen tabeller for denne tids-perioden. Tj.|Ans| | Første | Siste | | | om.|var| Serieidentifikator | dag | dag | 1970-79 | 1980-89 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 0 1 | REC | | | | | | | | TRAN | | | | | | | | KVAL | 22/ 5-1986 | 19/ 1-1989 | | ffff | | | | DAGT | | | | | | | | DAG | 22/ 5-1986 | 15/12-1989 | | ++++ | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 17 1 | REC | | | | | | | | TRAN | | | | | | | | KVAL | 20/ 6-1986 | 16/12-1988 | | fff | | | | DAGT | | | | | | | | DAG | | | | | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 1000 1 | REC | | | | | | | | TRAN | | | | | | | | KVAL | 3/10-1973 | 19/ 1-1989 | fF fffff | fffff fffff | | | | DAGT | 31/ 7-1982 | 7/ 7-1983 | | ++ | | | | DAG | 4/10-1973 | 31/12-1989 | +@ +++++ | +++++ +++@+ | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 1001 1 | REC | | | | | | | | TRAN | | | | | | | | KVAL | | | | | | | | DAGT | 31/ 7-1982 | 7/ 7-1983 | | aa | | | | DAG | 4/10-1973 | 31/12-1989 | aA aaaaa | aaaaa aaaAa | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|

10 Detaljer i hovedbildet (4) - valg av utskrifts- format(2): Hadde vi i stedet valgt ”Alle serier som tilfredstiller kravene”, ville vi fått følgende utlisting: Tj.|Ans| | Første | Siste | | | om.|var| Serieidentifikator | dag | dag | 1970-79 | 1980-89 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 0 1 | REC | | | | | | | | TRAN | | | | | | | | KVAL | 22/ 5-1986 | 19/ 1-1989 | | ffff | | | | DAGT | | | | | | | | DAG | 22/ 5-1986 | 15/12-1989 | | ++++ | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 17 1 | REC | | | | | | | | TRAN | | | | | | | | KVAL | 20/ 6-1986 | 16/12-1988 | | fff | | | | DAGT | | | | | | | | DAG | | | | | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 1000 1 | REC | | | | | | | | TRAN | | | | | | | | KVAL | 3/10-1973 | 19/ 1-1989 | fF fffff | fffff fffff | | | | DAGT | 31/ 7-1982 | 7/ 7-1983 | | ++ | | | | DAG | 4/10-1973 | 31/12-1989 | +@ +++++ | +++++ +++@+ | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 1001 1 | REC | | | | | | | | TRAN | | | | | | | | KVAL | | | | | | | | DAGT | 31/ 7-1982 | 7/ 7-1983 | | aa | | | | DAG | 4/10-1973 | 31/12-1989 | aA aaaaa | aaaaa aaaAa | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 2010 1 | REC | | | | | | | | TRAN | | | | | | | | KVAL | | | | | | | | DAGT | | | | | | | | DAG | | | | | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 2011 1 | REC | | | | | | | | TRAN | | | | | | | | KVAL | | | | | | | | DAGT | | | | | | | | DAG | | | | | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| Her får vi også med serien 3.17.0.2010.1, selv om den ikke har data inne i det hele tatt. Serien 3.17.0.2011.1 er også med, selv om den ikke har data i denne perioden.

11 Detaljer i hovedbildet (5) - valg av utskrifts- format(3): Det siste valget er ”kun serier med data (kun linjer med data)”. Her er det bare enkelt-tabeller med data som blir utlistet. Utskrift: Tj.|Ans| | Første | Siste | | | om.|var| Serieidentifikator | dag | dag | 1970-79 | 1980-89 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 0 1 | KVAL | 22/ 5-1986 | 19/ 1-1989 | | ffff | | | | DAG | 22/ 5-1986 | 15/12-1989 | | ++++ | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 17 1 | KVAL | 20/ 6-1986 | 16/12-1988 | | fff | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 1000 1 | KVAL | 3/10-1973 | 19/ 1-1989 | fF fffff | fffff fffff | | | | DAGT | 31/ 7-1982 | 7/ 7-1983 | | ++ | | | | DAG | 4/10-1973 | 31/12-1989 | +@ +++++ | +++++ +++@+ | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 1001 1 | DAGT | 31/ 7-1982 | 7/ 7-1983 | | aa | | | | DAG | 4/10-1973 | 31/12-1989 | aA aaaaa | aaaaa aaaAa | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------| Ser at HYTRAN og HYDAGT-linjen ikke lenger er med i listingen av serien 3.17.0.0.1. Tilsvarende er tomme linjer i de andre serienes tabeller tatt vekk.

12 Detaljer i hovedbildet (6) -valg av tidsoppløsning(1): Vi går tilbake til de valgene vi gjorde i første eksempel, emn vi skal nå velge en annen tids-oppløsning. Trykker på knappen merket ”måneds-blokker. Får nå opp et bilde som spør om ønsket start-tid for listingen. Fyller ut tekstfeltet med ny ønsket start-år, og trykker ”OK”. Hvis vi trykker ”ok” og så for ønske om å heller se på en annen blokk med data, kan vi trykke, igjen. Dermed får vi igjen opp vinduet ovenfor. Når vi nå lister ut det vi har valg, får vi følgende resultat: | | | | | | | | | | | | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | ! | !!!++! !!!+@+ | @++@+@ +@@@@@ | @@@@++ +++@++ | ++ +@@ @+@@@@ | @+ | | FFFFff fffFff | fFffFf ffffff | ff fFF fFFFff | ffFffF ffffff | fFFffF ffFFFf | ff fFf | FffFfF fFFFFF | FFFFff fffFff | ff fFF FfFFFF | Ff | | | | +@@ + | +@ ++++++ | +@@++@ + | | + | @@@@++ +++@++ | ++ +@@ @+@@@@ | @+ | | @@@@++ ++@@++ | +@++@@ ++++++ | ++ +@@ +@@@++ | +@@++@ ++++++ | +@@++@ +@@@@+ | ++ +@@ | @@+@+@ +@@@@+ | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | + | +++@@@ @+!!++ | @++@+@ +@@@@@ | @@@@++ +++@++ | ++ +@@ @+@@@@ | @+ | | fFFFff fffFff | fFffFf fffffF | FFffFF fFFFfF | ffFFfF ffffff | fFFfff ffFFFF | fFfFFF Ff ff | FffFfF fFFFFF | FFFFff fffFff | ff fFF FfFFFF | Ff | | | | | | | ++ | + | @@++++ +++@++ | ++ +@@ @+@@@@ | @+ | | | | | | + | +@+@+@ @+ ++ | +++@+@ +@@@@+ | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | + | +!+@@@ @@++@+ | @++@+@ +@@@@+ | !!!!++ !!!+++ | +@@@@@ @+@@@@ | @+ | | FFFFff fffFfF | FFffFf fffffF | FFffFF fFFFfF | ffFFfF ffffff | fFFffF ffFFFF | fFfFFF FFffFf | FffFfF f | ff fff | fFFFFF FfFFFF | Ff | | | | | | + + | | + + | ++ +++ | +@@@@@ @+@@@@ | @+ | | @@@@++ +++@+@ | @@++@+ +++++@ | @@++@@ +@@@+@ | ++@@+@ ++++++ | +@@+++ ++@@@@ | +@+@@@ @@++@+ | @++@+@ +@@@@+ | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | a a | | a a | aa aaa | aAAAAA AaAAAA | Aa | | AAAAaa aaaAaA | AAaaAa aaaaaA | AAaaAA aAAAaA | aaAAaA aaaaaa | aAAaaa aaAAAA | aAaAAA AAaaAa | AaaAaA aAAAAa | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | !!!! | !!!++ !! +@ | @+ | | | | | | | | | | ff fF | f | | | | | | | | | | ++ +@ | + | | | | | | | | | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

13 Detaljer i hovedbildet (7) -valg av tidsoppløsning(2): Vå kan også se enda mer detaljert på en tidsperiode. Velger vi dagsoppløsning... … og trykker ”ok” i dette vinduet (etter å ha valgt år og sesong)... … får vi følgende utlisting (siste måned er tatt bort i denne visningen…): | Januar | Februar | Mars | April | Mai | | 1234567890 1234567890 12345678901 | 1234567890 1234567890 12345678 | 1234567890 1234567890 12345678901 | 1234567890 1234567890 1234567890 | 1234567890 1234567890 12345678901 | |-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------| | | | | @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@+ | | | | | FFFFFFFFFF FFFFFFFFFF FFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFF FFFFFFFFFf | | | | | @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@ | | | | | | | |-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------| | | | | @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@+ | | | | | FFFFFFFFFF FFFFFFFFFF FFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFF FFFFFFFFFf | | | | | @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@ | | | | | | | |-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------| | | | | @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@+ | | | | | FFFFFFFFFF FFFFFFFFFF FFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFF FFFFFFFFFf | | | | | @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@ | | | | | | | |-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------| | | | | AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA AAAAAAAAA | | | | | | | |-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------| | | | | @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@ @@+ | | | | | FFFFFFFFFF FFFFFf | | | | | | @@@@@@@@@@ @@@@@ | | | | | | | | |-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|

14 Detaljer i hovedbildet (8) -serie-typer: Ser at vi har fått ut avledede data på døgn-tabellene, når vi har listet ut seriene for stasjon nummer 3.17.0. Hvis dette ikke er ønskelig, kan man velge ”alle måleserier” på menyen nedenfor. Lister i dette tilfellet parameter 0,17,1000, 1001 og 2011. Lister kun nummer: 0,17,1000 og 2011. Vil kun liste parameteren 1001 (avledet vannføring), i dette tilfellet. Vil liste alle måleserier som pr. dags dato ikke er avsluttet. (I vårt tilfelle, alle måleseriene). Vil kun liste de måle- seriene som er avsluttet. (I dette tilfelle, ingen.)

15 Detaljer i hovedbildet (9) -andre opsjoner: Hvis en ønsker å se på HYTAN-data, kan det være interessant å se om noen data ligger dobbelt, det vil si, om noen perioder overlapper hverandre. Kan vise dette med et eget tegn, hvis denne opsjonen blir bruk. Stasjonsnavn-opsjonen vil liste ut filnavn for hver ny stasjon som vises. Statistikk-opsjonen går vi nærmere inn på senere... Utlisting med stasjonsnavn: Tj.|Ans| | Første | Siste | | | | om.|var| Serieidentifikator | dag | dag | 1970-79 | 1980-89 | 1990-99 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------| | | RUSTADSKOGEN | | | | | | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 0 1 | REC | | | | | | | | | TRAN | 20/12-1993 | 20/ 2-1998 | | | !+ ++++ | | | | KVAL | 22/ 5-1986 | 20/ 2-1998 | | ffff | fffff ffff | | | | DAGT | 3/ 4-1991 | 19/ 2-1998 | | | +++ ++++ | | | | DAG | 22/ 5-1986 | 4/12-1995 | | ++++ | +++++ + | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------| 1 | 0 | 3 17 0 17 1 | REC | | | | | | | | | TRAN | 20/12-1993 | 20/ 2-1998 | | | ++ ++++ | | | | KVAL | 20/ 6-1986 | 20/ 2-1998 | | ffff | fffff ffff | | | | DAGT | 23/11-1994 | 19/ 2-1998 | | | + ++++ | | | | DAG | 21/12-1993 | 4/12-1995 | | | ++ + | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------| osv...

16 Detaljer i hovedbildet (10) - statistikk(1): Velger man ”statistikk”-opsjonen, vil man i tillegg til dataoversikten få en opp- summering av komplette og ukomplette år og døgn (alt etter som hva man velger som tids-oppløsning) i slutten av hver linje. På bunnen av listen vil disse tallene legges sammen til en total statistikk over antall dager og år på de valgte seriene. Tj.|Ans| | Første | Siste | | | Status, | om.|var| Serieidentifikator | dag | dag | 1980-89 | 1990-99 | år | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------| 1 | 0 | 3 17 0 0 1 | REC | | | | | 0 0 | | | | TRAN | 20/12-1993 | 20/ 2-1998 | | !+ ++++ | 0 0 | | | | KVAL | 22/ 5-1986 | 20/ 2-1998 | ffff | fffff ffff | 0 13 | | | | DAGT | 3/ 4-1991 | 19/ 2-1998 | | +++ ++++ | 0 7 | | | | DAG | 22/ 5-1986 | 4/12-1995 | ++++ | +++++ + | 0 10 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------| 1 | 0 | 3 17 0 17 1 | REC | | | | | 0 0 | | | | TRAN | 20/12-1993 | 20/ 2-1998 | | ++ ++++ | 0 0 | | | | KVAL | 20/ 6-1986 | 20/ 2-1998 | ffff | fffff ffff | 0 13 | | | | DAGT | 23/11-1994 | 19/ 2-1998 | | + ++++ | 0 5 | | | | DAG | 21/12-1993 | 4/12-1995 | | ++ + | 0 3 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------| 1 | 0 | 3 17 0 1000 1 | REC | | | | | 0 0 | | | | TRAN | 20/12-1993 | 20/ 2-1998 | | ++ ++++ | 0 0 | | | | KVAL | 1/ 1-1980 | 20/ 2-1998 | fffff fffff | fffff ffff | 0 19 | | | | DAGT | 31/ 7-1982 | 19/ 2-1998 | ++ | ++ ++++ | 0 8 | | | | DAG | 1/ 1-1980 | 4/12-1995 | +++++ +++@+ | +++++ + | 1 16 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------| 1 | 0 | 3 17 0 1001 1 | REC | | | | | 0 0 | | | | TRAN | | | | | 0 0 | | | | KVAL | | | | | 0 0 | | | | DAGT | 31/ 7-1982 | 19/ 2-1998 | aa | a aaaa | 0 7 | | | | DAG | 1/ 1-1980 | 4/12-1995 | aaaaa aaaAa | aaaaa a | 1 16 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------| 1 | 0 | 3 17 0 2011 1 | REC | | | | | 0 0 | | | | TRAN | 2/ 9-1996 | 13/ 2-1998 | | !++ | 0 0 | | | | KVAL | 16/ 4-1997 | 16/ 1-1998 | | ff | 0 2 | | | | DAGT | 17/ 4-1997 | 15/ 1-1998 | | ++ | 0 2 | | | | DAG | | | | | 0 0 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------| Statistikk tatt for hele tids-perioden Kriterium:Vassdragsområde=3 hoved-nummer=17 --- Antall serier opplistet:5 PS:Statistikken for HYTRAN er litt spesiell. Dager/år med data betyr i dette tilfellet antall dager/år med *ukontrollerte* data. Komplette dager/år betyr komplette dager/år med *kontrollerte* data. PSS:Statistikk for RECEIVE går på antall dager/år funnet, der det ikke er noen forekomster i de andre *undersøkte* tabellene. Tabell Totalt antall komplette år Totalt antall år med data RECEIVE 0 0 HYTRAN 0 0 HYKVAL 0 47 HYDAGT 0 29 HYDAG 2 45 Utlisting:

17 Detaljer i hovedbildet (11) - statistikk(2): Som det blir nevnt i teksten nederst, er statistikken for HYTRAN litt spesielt. Her er det viktigere (for område-ingeniørene) å se antall ukontrollerte data, enn antall dager/år med data. Skal det foretas utvalg på grunnlag av statistikk (mer om det senere) er det mer hensiktsmessig å gjøre dette på ukontrollerte data. For års-rapport får man kun antall år med data og antall komplette år. For måneds-rapport får man også dags-statistikk. For dags-rapport får man kun dags-statistikk. En del av valgene i vinduet tilhørende knappen merket ”avansert søk” er det forutsatt at man har satt på statistikk-opsjonen, da utvalgene går på egenskaper tilknyttet dette.

18 Utskrift til forskjellige enheter(1): I tillegg til å kunne sende en utskrift til skjermen, kan man også sende listen til skriver eller fil.. Dette kan gjøres fra utlistingsvinduet (hvis man har brukt ”list ut på skjermen”) eller direkte fra hoved-vinduet, hvis man trykker ”skriv ut” (skriver) eller ”skriv til fil”. Merk at en ny prosessering gjøres for hver av de tre knappene nederst på hovedvinduet. Ønsker man derfor å skrive til fil og se resultatet på skjermen, er det lurere å trykke ”list ut på skjermen” og bruke fil-utskriften der, enn å først trykke ”skriv til fil” og så ”list ut på skjermen” i hoved-vinduet. Filskrivings-rutinen har simultan utskrift til skriver som en opsjon. Hvis disse to operasjonene skal utføres, er det lurest å trykke ”skriv til fil” og knappen ”skriv til fil og send til skriver” i fil-vinduet.

19 Utskrift til forskjellige enheter(2): Gangen i fil-lagring fra hoved-vinduet er som følgende; Trykk. Da får du opp standard-vinduet for filvalg. (For detaljert beskrivelse av denne komponenten, se kursmatriell om arbeidsserier.) Når man har valgt et filnavn, trykker man på ”OK”-knappen. Etter en kort stund, dukker følgende vindu opp: Her får man en oversikt over hvilke valg man har tatt og et overslag av arbeidsmengden. Ut i fra det, kan man velge å avbryte kjøringen, skrive til fil ellet simultant skrive til fil og skriver. (Samme vindu blir brukt hvis man velger ”lagre på fil” i utlistings-vinduet.)

20 Avanserte søk(1): Hvis man trykker knappen merket ”avansert søk” vil man få opp vinduet under. Her kan man begrense statistikk-føringen til en sub-periode av den som listes ut, og sette krav til seriene basert på statistikken deres (antall komplette år/dager eller år/dager med data…) Vi skal ta for oss effekten av noen valg her, på eksemplet vårt på side 16. Setter inn start og slutt for statistikk- føringen. Resultatet blir en føring av statistikk som bare går på perioden 1980 til 1989. (Har tatt bort OBS_RECEIVE, for å spare plass.) Tj.|Ans| | Første | Siste | | | Status, | om.|var| Serieidentifikator | dag | dag | 1980-89 | 1990-99 | år | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------| 1 | 0 | 3 17 0 0 1 | TRAN | 20/12-1993 | 20/ 2-1998 | | !+ ++++ | 0 0 | | | | KVAL | 22/ 5-1986 | 20/ 2-1998 | ffff | fffff ffff | 0 4 | | | | DAGT | 3/ 4-1991 | 19/ 2-1998 | | +++ ++++ | 0 0 | | | | DAG | 22/ 5-1986 | 4/12-1995 | ++++ | +++++ + | 0 4 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------| 1 | 0 | 3 17 0 17 1 | TRAN | 20/12-1993 | 20/ 2-1998 | | ++ ++++ | 0 0 | | | | KVAL | 20/ 6-1986 | 20/ 2-1998 | ffff | fffff ffff | 0 4 | | | | DAGT | 23/11-1994 | 19/ 2-1998 | | + ++++ | 0 0 | | | | DAG | 21/12-1993 | 4/12-1995 | | ++ + | 0 0 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------| 1 | 0 | 3 17 0 1000 1 | TRAN | 20/12-1993 | 20/ 2-1998 | | ++ ++++ | 0 0 | | | | KVAL | 1/ 1-1980 | 20/ 2-1998 | fffff fffff | fffff ffff | 0 10 | | | | DAGT | 31/ 7-1982 | 19/ 2-1998 | ++ | ++ ++++ | 0 2 | | | | DAG | 1/ 1-1980 | 4/12-1995 | +++++ +++@+ | +++++ + | 1 10 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------| 1 | 0 | 3 17 0 1001 1 | TRAN | | | | | 0 0 | | | | KVAL | | | | | 0 0 | | | | DAGT | 31/ 7-1982 | 19/ 2-1998 | aa | a aaaa | 0 2 | | | | DAG | 1/ 1-1980 | 4/12-1995 | aaaaa aaaAa | aaaaa a | 1 10 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------| 1 | 0 | 3 17 0 2011 1 | TRAN | 2/ 9-1996 | 13/ 2-1998 | | !++ | 0 0 | | | | KVAL | 16/ 4-1997 | 16/ 1-1998 | | ff | 0 0 | | | | DAGT | 17/ 4-1997 | 15/ 1-1998 | | ++ | 0 0 | | | | DAG | | | | | 0 0 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|

21 Avanserte søk(2): Ønsker nå å ta et utvalg av serier med minst fire år med data på HYDAG-arkivet, for den valgte perioden (åtti-tallet). Putter på ny inn start og slutt Vil ha større eller lik fire år. Kravet er at det skal være data på HYDAG for disse årene. Trykker ”ok” når vi er fornøyd... Tj.|Ans| | Første | Siste | | | Status, | om.|var| Serieidentifikator | dag | dag | 1980-89 | 1990-99 | år | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------| 1 | 0 | 3 17 0 0 1 | TRAN | 20/12-1993 | 20/ 2-1998 | | !+ ++++ | 0 0 | | | | KVAL | 22/ 5-1986 | 20/ 2-1998 | ffff | fffff ffff | 0 4 | | | | DAGT | 3/ 4-1991 | 19/ 2-1998 | | +++ ++++ | 0 0 | | | | DAG | 22/ 5-1986 | 4/12-1995 | ++++ | +++++ + | 0 4 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------| 1 | 0 | 3 17 0 1000 1 | TRAN | 20/12-1993 | 20/ 2-1998 | | ++ ++++ | 0 0 | | | | KVAL | 1/ 1-1980 | 20/ 2-1998 | fffff fffff | fffff ffff | 0 10 | | | | DAGT | 31/ 7-1982 | 19/ 2-1998 | ++ | ++ ++++ | 0 2 | | | | DAG | 1/ 1-1980 | 4/12-1995 | +++++ +++@+ | +++++ + | 1 10 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------| 1 | 0 | 3 17 0 1001 1 | TRAN | | | | | 0 0 | | | | KVAL | | | | | 0 0 | | | | DAGT | 31/ 7-1982 | 19/ 2-1998 | aa | a aaaa | 0 2 | | | | DAG | 1/ 1-1980 | 4/12-1995 | aaaaa aaaAa | aaaaa a | 1 10 | ---|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------| Ser at serien 3.17.0.17.1 ikke er med, siden det ikke finnes fire år med data på HYDAG på åttitallet, for denne serien.

22 Avanserte søk(3): Hadde vi i stedet krevd fire komplette år på HYDAG, ville vi få beskjed om at dette ikke fantes for de valgte seriene. Hadde vi valgt ett år med komplette data i denne perioden på HYDAG, ville vi fått ut seriene 3.17.0.1000.1 og 3.17.0.1001.1 (som er avledet fra 3.17.0.1000.1). NB: Statistikk-utvalg foretas etter at hver serie har blitt behandlet. Dette betyr at et søk over tusen serier, som ut ifra de statistiske kravene vil returnere fire serier, vil ta like lang tid som en ren utlisting av tusen serier. Det vil si at hvis det kun er statistiske krav en setter, vil hele basen behandles ! PS. Statistikk-søkingen kan også søke ut serier med mindre enn et hvis antall år/dager komplett eller med data. Det vil si at en kan søke ut serier som mangler data innen en viss periode på en spesifikk tabell. 6/8-1999


Laste ned ppt "L TableReport gir oversikt over eksistensen av data på de fem arkivene; HYTRAN_POINT, HYKVAL_POINT, HYDAG_TRANS og HYDAG_POINT. l Brukeren kan sjalte ut."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google