Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestestedets navn 3+3-turnus og tillitstid i Bærum kommune Forsøk med alternative arbeidstidsordninger presentert av spesialrådgiver Øivind Skjerve.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestestedets navn 3+3-turnus og tillitstid i Bærum kommune Forsøk med alternative arbeidstidsordninger presentert av spesialrådgiver Øivind Skjerve."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestestedets navn 3+3-turnus og tillitstid i Bærum kommune Forsøk med alternative arbeidstidsordninger presentert av spesialrådgiver Øivind Skjerve

2 Tjenestestedets navn 3+3-modellen 3 dager jobb, 3 dager fri Døgnbaserte tjenester med turnus alle dager i uken Forsøk: 2 tjenestesteder med sykefravær over 10 % pr. år og rekrutteringsproblemer Forsøksperiode 1.1. – Evaluert av Forskningsstiftelsen Fafo

3 Tjenestestedets navn Effektmål 3+3-turnus Sykefraværet reduseres med 6 prosentpoeng Bruk av overtid og ekstravakter reduseres Rekruttering til faste stillinger bedres Større jobbtilfredshet

4 Tjenestestedets navn Uke nrMTOTFLS XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXX

5 Tjenestestedets navn Stjernedagene 15 arbeidsdager i tillegg til de oppsatte vaktene - resultat av forhandling Redusert stilling gir redusert antall stjernedager Tjenesteleder innkaller ved behov Kan også brukes til personalmøter, kurs og lignende

6 Tjenestestedets navn Resultat sykefravær 1. kvartal2. kvartal A 2003 A ,0 7,9 18,2 10,9 B 2003 B ,6 3,1 16,2 4,9 T 2003 T ,2 14,1 13,5 13,8

7 Tjenestestedets navn Resultat overtid og ekstravakt A207,0276,5127,4 B1450,51232,0782,0

8 Tjenestestedets navn Ansattes erfaringer 21 av 22 ansatte ønsket 3+3-turnus som fast ordning Bedre muligheter til å ivareta omsorg og fritidsaktiviteter Negativt at mange helger blir berørt Greit å fungere som vikar

9 Tjenestestedets navn Tillitstid Individuell ordning basert på avtale mellom tjenesteleder og ansatt Den ansatte disponerer fritt inntil 7,5 t/uke 17 deltakere i forsøksordning ble fulgt et år Stimuleringstilskudd maks. kr til tjenestesteder med tillitstid

10 Tjenestestedets navn Effektmål tillitstid Hver ansatt med tillitstid skal halvere sitt sykefravær Større jobbtilfredshet som følge av mer fleksibel arbeidstidsordning

11 Tjenestestedets navn Resultat sykefravær 5 av 17 reduserte sykefraværet med mer enn halvparten. 9 av 17 hadde økt sykefravær 3 av 17 hadde en liten reduksjon i sykefraværet Positiv sammenheng mellom tillitstid og opplevelse av egen helse

12 Tjenestestedets navn Resultat arbeidsmiljø Bruk av tillitstid må være drøftet med tillitsvalgte og verneombud på forhånd Tillitstid har best effekt i arbeidsmiljøet når det brukes som seniortiltak

13 Tjenestestedets navn Beste forutsetning En hel dag pr. uke Vikar eller avtalt reduksjon i arbeids- oppgaver Ansatte i fysisk slitsomme yrker

14 Tjenestestedets navn Informasjon Tjenesteleder, tillitsvalgte og verneombud må være enige om rammebetingelsene Alle ansatte må være informert om hensikten og rammebetingelsene

15 Tjenestestedets navn Evalueringsrapporten Forskningsstiftelsen Fafo Notat 774 / 2005 ”Nye arbeidstids- ordninger” Heidi Nicolaisen og Dag Olberg


Laste ned ppt "Tjenestestedets navn 3+3-turnus og tillitstid i Bærum kommune Forsøk med alternative arbeidstidsordninger presentert av spesialrådgiver Øivind Skjerve."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google