Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HAP-2 Nasjonal multisenterstudie: Røykeavvenningskurs for cannabisbrukere John-Kåre Vederhus (Ph.D.) Kristiansand, 09.02.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HAP-2 Nasjonal multisenterstudie: Røykeavvenningskurs for cannabisbrukere John-Kåre Vederhus (Ph.D.) Kristiansand, 09.02.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 HAP-2 Nasjonal multisenterstudie: Røykeavvenningskurs for cannabisbrukere John-Kåre Vederhus (Ph.D.) Kristiansand, 09.02.16

2 HVORFOR GJØRE EN STUDIE? Kvalitetssikring –Hjelper det noen det vi holder på med? Et felles ønske om å dokumentere –Ønske å formidle at vi ser positive kliniske resultater –Få tilbakemelding til dem som gjør jobben Er resultatene positive når vi gjør det strukturert og tar alle med i studien?

3 Nøktern bruk av dokumentasjon Samtidig et ønske om å ”spre budskapet” – noe vi ser og har tro på kan hjelpe (i alle fall noen) –Noe som flest mulig kommuner burde ta i bruk –Dokumentasjon vil styrke motivasjonen / ønske om å ta det i bruk Kompetanseoppbygging / - spredning

4 Mål for studien Har hasjavvenningsprogrammet (HAP) effekt etter 3 md og 12 md (målt ved pre- og post-test endring)? Er det noen forskjell i effekt mellom HAP i grupper og individuelt? Prediktorer for positive og negative utfall

5 Inklusjon Kroniske cannabisrøykere med score over 4 på Severity Dependence Scale Alder 16 - 30 år (+) Begge kjønn MÅLSETNING = minst 200 personer

6 Eksklusjon Blandingsmisbruk hvis dominert av tyngre rusmidler Alvorlig psykisk eller somatisk lidelse Sterk grad av kriminalitet

7 Verktøy Severity Dependence Scale (SDS) – alvorlighet av cannabisproblemet Visuell skala: rusmestring cannabis og annen rusbruk Psykisk symptombelastning (SCL-25) Subjektiv funksjonsvurdering (ORS) Opplevelse av sammenheng (OAS) – ”resiliens” Tilleggsspørsmål (spørsmål om nytte + åpne spørsmål)

8 Praktisk Stifta skjemabunker –2 hovedskjema: INNTAK og ETTER HAP (ved avslutning) –Etter HAP skjema ved 3 og 12 mnd (likt med skjema over) Fullstendig utfylling –ALLE BØR SJEKKE om SKJEMA ER fullstendig utfylt! –NB! Spesielt viktig med data om cannabis

9 Hvordan måle VAS skalaer 9JK Vederhus 10.02.2015

10 Utfallsmål Primært: –Bruk av cannabis 3 og 12 måneder etter avsluttet røykeavvenningsprogram Sekundært –Bruk av andre rusmidler, psykisk helse, livskvalitet og opplevelse av sammenheng

11 Praktisk: inntasting av skjema. Online skjema: https://www.surveymonkey.com/s/KRCL2NS

12 HAP-2 FORELØPIGE RESULTATER februar 2016

13 Oversikt data 91 inkluderte

14 Baseline beskrivelse Alder: 24 år Kjønn: 3 av 10 kvinner (28%) Bor alene: 3 av 10 (34%) Førerkort: 4 av 10 (44%)

15 Baseline beskrivelse VariabelN (%) el. Mean (SD) Severity of dependence scale (skala 0 – 15, cut-off = > 4) 8,5 (2,9) Antall år brukt cannabis6,5 (5,6) Alder første gang15,6 (2,4) Brukt syntetisk cannabis i livet (N=87)35 (40 %)* * Kun 5 som har brukt > 10 ganger

16 Gjennomføring (N=91) Antall samtaler (for de som fullførte)13 (5)

17 Funn for de som fullførte Svar fra 45 (av 65) etter 3 mnd (69 %)

18 Cannabisbruk siste 30 dager

19 Psykisk symptombelastning (SCL-25)

20 Subjektiv funksjonsvurdering (ORS)

21 Endring før og etter FørEtterReduksjon95 % KIP-verdi * Antall dager med cannabis siste 30 dager (N=40) 195- 14-18 / -9<0.001 VAS-skala cannabis, millimeter (N=44) 4014-26-39 / -13<0.001 ORS (N=43) 22.429.8+7.44.5/10.3<0.001 SCL-25 (N=39) 2.01.5-0.5-0.7 / -0.4<0.001 Av de som har fullført og svart ved 3 mnd

22 Tanker om HAP etter avsluttet «kurs» Variabel Vil du anbefale det til en venn (n=64)JA – (95 %) Hvilken nytte har du hatt totalt sett89 (av 100)

23 Endring OAS (KASAM)

24 Bruk av prosenter 100 stk i kurs – 70 fullførte: –Svar fra 50 – 35 rusfrie: 70 % rusfrie (av de som svarte)? 50 % rusfrie (av de som fullførte)? 35 % rusfrie (av de som begynte)?

25 Cannabisbruk siste uke (basert på VAS skala): –19 av 31 hadde ingen bruk (61 % av de som svarte) (32 % av de inkluderte)

26 Tolkning av funn Svarprosent 3 mnd ~ 50 % Positiv, signifikant endring i cannabisbruk siste 30 dg (minus 9 dager, 95 % KI -15 / -3, p<0.01) Cannabisbruk siste uke (basert på VAS skala): –19 av 31 hadde ingen bruk (61 % av de vi foreløpig har svar fra)

27 Hvordan kan vi bedre studiegjennomføring? Viktig med en koordinator pr kommune/bydel som holder oversikt –Lager seg lister med oppfølgingsdatoer –Purre på den som er hovedkontakt Se over skjema at det er mest mulig komplett Oppfølgingssamtale 3 mnd som fast del av HAP! 12 mnd oppfølging: ”stikke innom”, brev, telefon, online link til skjema?


Laste ned ppt "HAP-2 Nasjonal multisenterstudie: Røykeavvenningskurs for cannabisbrukere John-Kåre Vederhus (Ph.D.) Kristiansand, 09.02.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google