Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IPED sommeravslutning vår 2015 Rikets tilstand og utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IPED sommeravslutning vår 2015 Rikets tilstand og utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 IPED sommeravslutning vår 2015 Rikets tilstand og utfordringer

2 IPEDs omgivelser UH-sektoren i Norge: økende studenttall Fokus på studentenes læringsutbytte og økte krav om oppfølging av studentene Økte krav om internasjonalisering Fokus på kvalitetssystemer Digitalisering av drift, forskning og læring Strukturendringer og sammenslåinger Finansiering under press, stram offentlig styring Kunnskap foreldes og praksiser forandres med stigende hastighet Mange jobbfunksjoner forsvinner og nye kommer til

3 Omgivelser forts. Arbeidsmarkedsfokus En nyutdannet fra IPED vil være på arbeidsmarkedet til ca. 2060 Konkurranse og samarbeid Hvilke studenter ønsker vi å tiltrekke oss? Det tilbys et stort antall pedagogikkutdanninger, BA og MA, rundt omkring i landet Lærerutdanningene blir 5-årige Private leverandører blir også våre konkurrenter Hvem og hva skal IPED være for å tiltrekke seg (gode) studenter og forvalte faget på en god måte?

4 IPED som helhet Hvordan skal vi samlet profilere oss for å markere oss fordelaktig i den store mengden tilbud? Hva skal vil tilby studentene? Hva er den retningen vi alle skal trekke i? Hva er vi gode på? Hva er vi nødt til å gjøre noe med? Hva er den største utfordringen vi står overfor, som vi må løse i fellesskap?

5 PhD-programmet

6 PhD programmet… Tilbys ved fakultetet, men med ‘studieretninger’ ved instituttene IPED har historisk hatt en hovedandel av stipendiatene ved UV (og eksterne kandidater), og per 2014 er det 41 kandidater på IPEDs ‘program’ (22 ved ISP, 25 ved ILS) IPED har tatt et hovedansvar for å utvikle og tilby doktorgradskurs - også i NATED-perioden, men mange tematiske kurs er nå (sam)finansiert gjennom NATED

7 Positiv utvikling i fullføring Avlagte disputaser 1999 – V2015 1999-20052006-20092010- V2015 Interne (IPED stip) 81829 Eksterne (Høgskole + Dr.Philos) 191718 Sum 273547 I tillegg kommer kvotestipendiater: 18 er tatt opp i perioden 2001-2015, 10 har disputert/skal disputere Fra et snitt på 3-4 disputaser i året i fram t.o.m. 2005 har vi nå 10-12 disputaser per år. Men også økte opptakstall i den aktuelle perioden (fram til 2010).

8 Endrede omgivelser - eksternt Flere institusjoner tilbyr doktorgradsprogrammer innen utdanningsvitenskap og pedagogiske fagområder  HiOA, HiBV, HiHedmark, NAFOL,… Nærmest stopp i eksterne søkere til vårt program fra høgskolene  I 2014 var det 28 disputaser ved UV, 14 av disse var eksterne kandidater  Ingen søkere fra høgskolene ved siste søknadsfrist 1. april 2015  En situasjon vi må regne med at fortsetter – forsterkes av strukturreformen for høyere utdanning  Men fremdeles mange eksterne som melder seg på våre kurs

9 Endringer - internt NATED-bevilgningen har båret mye av utgiftene til tematiske kurs de siste 7 årene. NATED avsluttes sommeren 2016. Søkere til stipendiatstillinger har i økende grad internasjonal bakgrunn. Færre enn ønskelig av egenproduserte masterkandidater søker stipendiatstilling. Forskningen organiseres i stor grad gjennom forskergrupper og prosjekter. Et spørsmål for framtidig organisering av PhD-programmet er hvordan forskergruppene kan/bør bidra i forskeropplæringen. Våre naboinstitutter blir mer forskningsorienterte - de har flere stipendiater og viser større interesse for PhD-programmet. Arbeidsdeling ved UV kommer opp på agendaen.

10 I sum… Rekrutteringsvilkår og konkurranse fra omgivelsene er endret. Våre PhD-kandidater vil i stor grad utgjøres av egne stipendiater, samt eventuelle kvotestipendiater Faglige krav endres: Halvparten av avhandlingene ved UV er i dag artikkelbaserte. Arbeidsmarkedet for unge forskere internasjonaliseres. Økt spesialisering i mange områder av faget, men også forventing om bredere introduksjon til forskervirksomhet  Hvordan skal forskeropplæringen ved IPED profileres? Hvilket ansvar vil IPED ta, nasjonalt og ved UV?  Hvordan bør vår PhD-utdanning organiseres? Hvordan få kumulativ utvikling?  Hvilke relasjoner bør utvikles mellom masterprogrammene og PhD?  Hvordan kan vi ivareta forskningstalenter og støtte karriereutvikling?

11 Avslutning Hva er vi gode på som instituttet – hvilket nasjonalt ansvar skal vi ta? Hvordan skal studieprofileringen henge sammen med forskningsstyrken? Hva skal være kumulativt i studiene? Hvilke dilemmaer står vi overfor ifh. til bredde vs. spesialisering? Hva MÅ vi gjøre noe med- hva skal vi ta først? Hva er den største utfordringen vi står overfor?


Laste ned ppt "IPED sommeravslutning vår 2015 Rikets tilstand og utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google