Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATUS plantekontroll 2011 - OPPSUMMERING Hvor langt er kommunene i fylket kommet med oppfølging av avvik ? Hvilke behov er avdekket som kan få konsekvenser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATUS plantekontroll 2011 - OPPSUMMERING Hvor langt er kommunene i fylket kommet med oppfølging av avvik ? Hvilke behov er avdekket som kan få konsekvenser."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATUS plantekontroll 2011 - OPPSUMMERING Hvor langt er kommunene i fylket kommet med oppfølging av avvik ? Hvilke behov er avdekket som kan få konsekvenser for gjennomføring av kontrollen? Skogfaglig samling, Selbu i Sør- Trøndelag 29-31 august 2001 Ahmed Siyad

2 Tilbakemeldinger Foreløpig svar fra 10 av 18 fylker Alle fylkene har satt i gang kommunene, sendt ut eget oversendelsesbrev sammen med materialet fra SLF om foryngelsesplikten De fleste skogbrukssjefene er i ferd med å purre opp de skogeierne som ikke har besvart brevet fra kommunen Mange kommuner satser mer på direkte kontakt via telefon og noe på e-post til skogeierne Skogfaglig samling, Selbu i Sør- Trøndelag 29-31 august 2001 Ahmed Siyad

3 Tilbakemeldinger Noen kommunene valgte å ha en muntlig dialog med skogeierne før de begynte å sende brev Tilfredshet med at skogeierne er plukka ut sentralt Tilfredshet med at det er laget oppskrift og maler for gjennomføring av kontrollen Skogfaglig samling, Selbu i Sør- Trøndelag 29-31 august 2001 Ahmed Siyad

4 Typiske årsaker til at det ikke er plantet Det satses på naturlig foryngelse (flatene vil bli oppsøkt av skogbrukssjefene) Omdisponering! Plantet, men skogfond ikke brukt Tynningshogster Skal plante høsten 2011 eller neste år Skogfaglig samling, Selbu i Sør- Trøndelag 29-31 august 2001 Ahmed Siyad

5 Avdekket behov/utfordringer Mangel på planter? Problemer med å få tak i nok planter av rett proveniens og kvalitet Kommunenes manglende vilje til å prioritere dette arbeidet Manglende kompetanse i enkelte kommuner? Tidsfaktoren? Etter 3 års kontroll vil felt med høybonitet gro raskt til med busk- og lauvkratt Fylkene/kommunene har ikke gode nok oppfølgningsrutiner Det er tidsforbruket som er det kritiske til å få gjennomført kontrollen fullt ut Offentliggjøring av avviksliste? Inhabilitet i kommune? Skogfaglig samling, Selbu i Sør- Trøndelag 29-31 august 2001 Ahmed Siyad

6 Ønsker Avklaring på bruk av sitkagran (Vestlandet) Fjerne tynningshogster fra lista Ønsker større valgfrihet, kvantum > 100 m3, foryngelseskontroll av avvirkning av furu Vedtaksmal for pålegg om tiltak etter foryngelsesfeltkontroll må forbedres? Regneeksempler om økonomi ved vedproduksjon av dunbjørk kontra granplanting 600-700 m.o.h. Vedproduksjon av hengebjørk kontra granplanting i lavereliggende strøk Nynorskversjon av skjemaet GPS-koordinater med posisjoner i kart over hogstfeltene Skogfaglig samling, Selbu i Sør- Trøndelag 29-31 august 2001 Ahmed Siyad

7 Rapportering SLF ønsker å lage en årlig rapport om status for plantekontroll forutsetter årlig tilbakemelding om status i regneark-basen fra fylkene innen15. november Vi vil komme nærmere tilbake til dette, herunder legge til rette for tilbakerapportering Skogfaglig samling, Selbu i Sør- Trøndelag 29-31 august 2001 Ahmed Siyad

8 Konklusjon Det er en uttalt velvilje hos de fleste kontrollerte skogeiere til enten å følge opp de råd som alt er gitt eller gå i ny dialog på kommende befaringer Foryngelseskontrollen har i all hovedsak blitt godt mottatt av skognæringa Den har ført til mer faglig dialog med skogeierne Kontrollen understreker kommunenes lovpålagte ansvar for å følge opp bærekraftforskriften Kontrollen avdekker god del tilfeller av manglende planting. Total omfang må kartlegges bedre gjennom tilbakemeldingene fra alle fylker. Det bør også kartlegges hva aksjonen medfører i form av økt planting. Skogfaglig samling, Selbu i Sør- Trøndelag 29-31 august 2001 Ahmed Siyad


Laste ned ppt "STATUS plantekontroll 2011 - OPPSUMMERING Hvor langt er kommunene i fylket kommet med oppfølging av avvik ? Hvilke behov er avdekket som kan få konsekvenser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google