Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henvisninger fra andre helseforetak Superbrukerforum 18 mars 2015 Stab medisin, helsefag og utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henvisninger fra andre helseforetak Superbrukerforum 18 mars 2015 Stab medisin, helsefag og utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Henvisninger fra andre helseforetak Superbrukerforum 18 mars 2015 Stab medisin, helsefag og utvikling

2 Vurdering av en allerede rettighetsvurdert henvisning for samme tilstand Henvisning som allerede er rettighetsvurdert skal IKKE rettighetsvurderes på ny Resultatet av rettighetsvurderinger som er foretatt ved annet HF skal registreres av den som vurderer henvisningen Ventetid slutt –Dersom pasienten har startet helsehjelpen ved henvisende helseforetak skal ventetidslutt-dato registreres i vår henvisning Stab medisin, helsefag og utvikling

3 Felter som må fylles ut ved vurdering av allerede rettighetsvurdert henvisning De samme feltene som for henvisninger fra førstelinjetjenesten, men med spesiell vekt på følgende felt i DIPS: –Ansiennitetsdato – henvisning mottatt ved HF som har rettighetsvurdert –Henvisningstype – utredning/ behandling –Rett til prioritert helsehjelp – tilsvarende rett som er satt av henvisende foretak –Ventetid sluttdato – dersom helsehjelp har startet ved henvisende sykehus Stab medisin, helsefag og utvikling

4 Dersom rettighetsvurderinger ikke foreligger i henvisningen Innhentes telefonisk Opplysningene skrives inn i feltet Henvisningsårsak med forkortelser: Tlf (dato)/(initialer til den som registrerer): Utr eller Beh R: J (eller N) FSH 00.00.00 VS 00.00.00 I tillegg til å innhente per telefon skal det sendes et brev Brev angående manglende opplysning om rettighetsvurdering Stab medisin, helsefag og utvikling

5 Opplyser om rettighetsvurdering fra henvisende sykehus Lege registrerer allerede gitte rettighetsopplys ninger ved vurdering av henvisning

6 Rett til helsehjelp: R: J = JA R:N= NEI Dersom henvisningen skal behandles, settes Behandles. Dersom ikke settes: Avslås Frist for start helsehjelp: FSH: DATO Ventetid slutt: VS: DATO Ansiennitetsdato fra annet sykehus, (Mottaksdato i spesialisthelse- tjenesten) Stab medisin, helsefag og utvikling

7 Når vurderende lege/ behandler er ferdig med vurdering av henvisning kvalitetssikrer avdelingsvise henvisningsmottak registreringen og sender ut korrekt ventelistebrev PAS-Svar på viderehenv. Stab medisin, helsefag og utvikling

8 Hvis vi ikke tar hensyn til disse registreringene generer vi: –Falske fristbrudd –Lange ventetider som ikke er reelle Dette kommer frem i rapporteringssystemet vårt LIS og ved tilbakemeldinger fra NPR Konsekvenser Stab medisin, helsefag og utvikling

9 Ny retningslinje eHåndbokdok: 75217 Overføring av pasienter mellom HF i Helse Sør-Øst Bidra til forsvarlig oppfølging av pasienter som er i et pasientforløp i forbindelse med overføring mellom HF i regionen. Retningslinjen skal også bidra til at nødvendig og aktuell informasjonen (journal-og rettighetsopplysninger) følger pasienten gjennom hele pasientforløpet. –Øyeblikkelig hjelp pasienter som overføres andre HF i et pasientforløp. –Viderehenvisning av elektive pasienter i et pasientforløp. –Overføring av inneliggende pasienter til annet HF. –Ved avsluttet behandling eller tilbakeføring av pasient til henvisende HF Overføring av pasienter mellom HF i Helse Sør-Øst Stab medisin, helsefag og utvikling

10


Laste ned ppt "Henvisninger fra andre helseforetak Superbrukerforum 18 mars 2015 Stab medisin, helsefag og utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google