Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organdonasjon og transplantasjon Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator 1.januar – 31.mars 2016 Rikshospitalet Klinikk for kirurgi og transplantasjon,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organdonasjon og transplantasjon Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator 1.januar – 31.mars 2016 Rikshospitalet Klinikk for kirurgi og transplantasjon,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organdonasjon og transplantasjon Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator 1.januar – 31.mars 2016 Rikshospitalet Klinikk for kirurgi og transplantasjon, Seksjon for transplantasjonskirurgi Hjerte-, lunge- og karklinikken, Thoraxkirurgisk avdeling

2 Meldte og realiserte donorer 1. kvartal Per 31.mars 2016 har det vært meldt 89 potensielle donorer. Av disse er 27 realisert. Tilsvarende tall for 2015 var 56 meldte potensielle og 23 realiserte donorer. Positive til organdonasjon 67 % av pårørende har på avdødes eller egne vegne sagt ja til donasjon pr. 31.mars 2016. Blant de potensielle donorene som ikke har latt seg gjennomføre på grunn av medisinske årsaker / ikke oppfylt kriterier for død ved total ødeleggelse av hjernen (26) har 16 pårørende stilt seg positive til organdonasjon. Transplanterte organer Det er transplantert 114 organer til 104 pasienter ved utgangen av mars 2016. I 2015 til samme tid var tallene 123 organer transplantert til 111 pasienter. Tallene i denne rapporten baserer seg på det som er meldt av potensielle donorer til transplantasjonskoordinatorene på OUS, Rikshospitalet i perioden 1.januar tom 31.mars 2016 Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator

3 hva skjer på veien fra 89 meldte potensielle donorer til 27 realiserte ? Potensiell donor Avdød eller pasient som med stor sannsynlighet vil dø innen kort tid. Livreddende behandling er formålsløs, og donasjon kan være aktuelt 89 Ikke intubert1 Ikke akseptert RH 23 11 Cancer 2 Organsvikt 10 Medisinske årsaker Potensiell DBD donor Død under pågående respiratorbehandling i int.avd. der det var påvist / mistenkt en potensiell dødelig hjerneskade 64 Potensiell cDCD donor Besluttet å trekke tilbake aktiv behandling og det er sannsynlig at pasienten vil dø i løpet av 60 minutter etter ekstubasjon 2 2 potensielle DCD kunne ikke realiseres da ny protokoll ikke er implementert. Årsak til at donasjon ikke ble realisert System Donor / Organ Tillatelse 0 26 13 5 Medisinske årsaker 1 Plutselig død/hjertestans 20 Kriterier for opphevet cerebral sirkulasjon ikke oppfylt 12 Avslag fra pårørende 1 Avdøde negativ til organdonasjon Egnet DBD donor Medisinsk egnet donor som er erklært død basert på juridisk gjeldende krav til dokumentasjon av total ødeleggelse av hjernen 27 Egnet cDCD donor Medisinsk egnet donor som er erklært død på basis av varig hjerte- og åndedrettsstans og hvor grensene for varm iskemitid ikke overstiges 0 Faktisk DBD / cDCD donor – samtykke foreligger A.Utført operativt inngrep med intensjon om organuttak B.Minst ett organ ivaretatt med transplantasjon som formål 27 Realiserte27 66 27 Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator

4 2007 1.kv 2008 1.kv 2009 1.kv 2010 1.kv 2011 1.kv 2012 1.kv 2013 1.kv 2014 1.kv 2015 1.kv 2016 1.kv Hjerte6118813 115136 Hjerte-Lunge0100000000 Dobbel lunge49361311125107 Singel lunge0001000000 Hjerte-Nyre0000000000 Lever1622241927 30222024 Lever-Nyre0100200001 Nyre DD3249323850544641 43 Nyre LD25303325172017161718 Nyre-Pancr.2454656322 Pancreas0000026461 Øy-celler2121520122 Hjerter totalt6128813 115136 Nyrer totalt5984706775796960 64 Lever totalt16232419292730222025 Lunger totalt410371311125107 Pancreas tot.24546712783 transplantasjoner 1.januar – 31.mars 2016 til sammenligning tall fra 2007 - 2015 Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator

5 2007 1.kv 2008 1.kv 2009 1.kv 2010 1.kv 2011 1.kv 2012 1.kv 2013 1.kv 2014 1.kv 2015 1.kv 2016 1.kv Hjerte941011915 231520 Hjerte-Lunge1211111100 Dobbel lunge28223949333847494160 Singel lunge10942310000 Lever11891301116222317 Nyrer227169191177205198219285289293 Nyre-Pancreas1210126468182213 Pancreas101023971513 Øy-celler1621516109799 Nyrer totalt239179203183209204227303311306 antall pasienter på venteliste per 31.mars 2016 til sammenligning tall fra 2007 - 2015 Kilde : Naper, IMMI OUS,RH Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator

6 2007200820092010201120122013201420152016 Meldte potensielle donorer59706054676266595689 Realiserte donasjoner20342025353129272327 organdonasjon 1.januar - 31.mars 2016 til sammenligning tall fra 2007 - 2015 meldte potensielle- og realiserte donasjoner Gjennomsnittet av antall realiserte donasjoner de siste 9 årene er 27 (lavest 20 – høyest 35). Pr. 31.mars 2016 har vi hatt 27 realiserte donasjoner. Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator

7 avslagsprosent Avslagsprosenten har ved utgangen av første kvartal de siste 9 årene variert mellom 14 % og 35 %. Gjennomsnitt 22 %. avslagsprosenten per 31.mars 2016 er 33 %. 2007200820092010201120122013201420152016 Avslag 7 25 % 9 20 % 11 35 % 4 14 % 7 17 % 7 18 % 5 15 % 12 30 % 7 23 % 13 33 % avslagsprosent i perioden 1.januar - 31.mars 2015 til sammenligning tall fra 2007 - 2015 Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator

8 201120122013201420152016 Meldte potensielle donorer676266595689 Potensielle donor som ikke ble godkjent av medisinske årsaker 252229192549 Potensielle donorer hvor en spør pårørende om avdødes / evt. egen holdning til donasjon 423934403040 Avslag (enten fra pårørende eller på bakgrunn av avdødes ønske) 7 17 % 7 18 % 5 15 % 12 30 % 7 23 % 13 33 % Donasjon ikke realisert, andre årsaker012010 Realiserte donasjoner353129272327 Multiorgangiver35 28 90 % 27 93 % 21 78 % 21 91 % 20 74 % organdonasjon 1.januar - 31.mars 2016 til sammenligning tall fra 2011 - 2015 Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator

9 2015 2016 ICB28 SAH119 Hodetraume, trafikk0 Hodetraume, fall0 Hodetraume, annet10 Intox1 Cerebralt, insult0 Hjertestans, anoxi62 Anoxi, annet37 realiserte donorer - dødsårsaker 1.januar - 31.mars 2016 Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator

10 0ABAB 2016 1. kv 141210 2015 1. kv 101111 realiserte donorer fordelt etter blodtype 2016 til sammenligning tall fra 2015 I Norge er fordelingen i befolkningen slik: A 49 % B 8 % AB 4% 0 39 % Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator

11 Eldste donor Yngste donor 2016 1. kv Gjennomsn. alder 56 år Median alder 52 år 85 år21 år 2015 1. kv Gjennomsn. alder 51 år Median alder 53 år 85 år7 år realiserte donorer - gjennomsnitt- og median alder til sammenligning tall fra 2015 aldersfordeling DD per 31.mars 2016 Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator

12 Fra senterÅrsak til import Estland 12 1 hjerte rotaliste, 2 lever rotaliste Helsinki 12211 1 hjerte urgent call, 2 lever tilbakebet Stockholm 1 122 1 lever rotaliste Rudbeck lab. Gøteborg 2111 1 lunge rotaliste, 1 lunge Prio 1, 1 lever tilbakebet Malmø 11 Lund København Århus 1 1 lever rotaliste Odense 1 1 lunge rotaliste Totalt antall 237651 Hjerte Hjerte-Lunge Dobbel lunge Singel lunge LeverPancreasØy-cellerNyre Tilbakebetaling ObligasjonFri 1 Huddinge / Uppsala import av organer 1.januar - 31.mars 2016 Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator

13 Til senter Årsak til eksport Sveits11 lever ikke rec RH eller innen Scandiatransplant Helsinki11 Stockholm 1 2111 lever tilbakebet., 1 lever urgent call Rudbeck lab.4Til Rudbecklab for isolering av øy-celler Gøteborg21 lever ikke rec RH, 1 lever Shared waitinglist Malmø11 Lund København1111 lever Shared waitinglist Århus Odense Totalt antall64413 1 Huddinge / Uppsala eksport av organer 1.januar - 31.mars 2016 Hjerte Hjerte-Lunge Dobbel lunge Singel lunge LeverPancreasØy-cellerNyre Tilbakebetaling ObligasjonFri Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator


Laste ned ppt "Organdonasjon og transplantasjon Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator 1.januar – 31.mars 2016 Rikshospitalet Klinikk for kirurgi og transplantasjon,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google