Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Telemarksforsking telemarksforsking.no Folkemusikk i det norske kulturpolitiske landskapet 2011 24.11.2011 1 OLA K. BERGE Innlegg, styre- og personalseminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Telemarksforsking telemarksforsking.no Folkemusikk i det norske kulturpolitiske landskapet 2011 24.11.2011 1 OLA K. BERGE Innlegg, styre- og personalseminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Folkemusikk i det norske kulturpolitiske landskapet 2011 24.11.2011 1 OLA K. BERGE Innlegg, styre- og personalseminar i FolkOrg Ola K. Berge, Telemarksforsking, 24.11.2011

2 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Kva tek eg opp? Arnestadutgreiinga 2001 Kva er kulturpolitikk? Folkemusikken sin posisjon i Noreg 2011 –Politisk –Institusjonelt –I opinion/media Kva omdømme har folkemusikk og kva er samanhengen mellom omdømmet og kulturpolitisk posisjon? 24.11.2011 2 OLA K. BERGE

3 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Arnestadutgreiinga Initiert av folkemusikkmiljøet, bestilt av Kulturrådet Ført i pennen av kulturforskar Georg Arnestad, HiSF 2001 (10-årsjubileum i år) Rimeleg dekkande gjennomgang av folkemusikk-Noreg rundt tusenårsskiftet Dokumenterte ein polarisert ideologisk debatt som var levande på denne tida 24.11.2011 3 OLA K. BERGE

4 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Debatten på 90-talet Fokus på definisjonsspørsmål og avgrensingsproblematikk – essensialistisk vs relativistisk syn på folkemusikk Profesjonalisering og kvalitetsdebatt Prosjektfinansiering kontra auka driftsstøtte Rådet for folkemusikk og folkedans / Rff-senteret si rolle Etablerte biletet av NFD som kulturpolitisk bevisst utfordrar til det organisasjonsmessige ”establishmentet” like mykje som kunstpolitisk agitator. 24.11.2011 4 OLA K. BERGE

5 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Ikkje uventa kom NFD tidleg til å verte ein slags ”enfant terrible” innanfor det etablerte folkemusikk- og folkedansmiljøet. Dette gav seg m.a. eit synbert utslag under arbeidet med Handlingsplanen for norsk folkemusikk og folkedans i 1993/94. Her kom det fram ei rekkje dissensar frå NFD. Éin gjennomgåande dissens galdt rolla til Rådet for folkemusikk og folkedans og Rff-sentret. NFD var ikkje innstilt på å vere med på tiltak for å styrkje Rådet/Rff-sentret. Dei ville òg i sterkare grad enn dei andre partane avgrense folkemusikkomgrepet i kulturpolitisk samanheng, nyansere det geografiske omfanget slik at det vert eit mål tufta på folkemusikktradisjonar, ikkje prioritere driftstilskot framfor prosjektmidlar, ikkje be om auka økonomisk støtte til Landskappleiken osv. Høyringsutkastet til planen, med langt fleire og omfattande dissensar, forklarar meir av bakgrunnen for NFD-synspunkta. Det var ei reell usemje, forankra både i ideologi og strategi. (Arnestad 2001: 90) 24.11.2011 5 OLA K. BERGE

6 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Debatten i dag Avpolitisert/ideologisert (?) Breitt folkemusikkomgrep Framveksten av eit større ”vi” Fokus på samisk tradisjon, dei reisande sin tradisjon og folkemusikk frå andre land utøvd av musikarar busett i Noreg Ro i leiren (?) 24.11.2011 6 OLA K. BERGE

7 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Kva meinast med kulturpolitikk? Snever definisjon politiske strategiar, målsetningar og tiltak Brei definisjon i tillegg institusjonell, mediamessig og opinionsmessig posisjon i samfunnet Kva definerer folkemusikken sin kulturpolitiske posisjon? 24.11.2011 7 OLA K. BERGE

8 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Politisk posisjon Goodwill (retorisk/diskursiv posisjon) Offentlege løyvingar (Stat, region, kommune) Institusjonell posisjon Organiseringsgrad (nasjonal/regional/lokal organisering) Institusjonaliseringsgrad (utdanning, visningsarenaer, ensemble etc.) 24.11.2011 8 OLA K. BERGE

9 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Posisjon i sivilsamfunnet/opinionen Plass i folks hjarte og hovud forholdet mellom kulturpolitiske styringssignal og generell opinionsmessig dekoding av slike signal og tvert om Posisjon knytt til klassemessige, geografiske el. a. forhold Høgkultur/populærkulturdimensjonen (habitus, sosialisert Posisjon i Media Posisjon som sponsorobjekt 24.11.2011 9 OLA K. BERGE

10 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Statlige bruttoutgifter til kultur 24.11.2011 10 OLA K. BERGE

11 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Huitfeldt Giske Haugland Horn Haga Enger Birkeland Klevland Statlige utgifter til kultur justert for konsumpris 24.11.2011 11 OLA K. BERGE

12 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Huitfeldt Giske Haugland Horn Haga Enger Birkeland Klevland Statlige utgifter til kultur, andel av statsbudsjett 24.11.2011 12 OLA K. BERGE

13 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Netto driftsutgifter i fylkeskommunene 24.11.2011 13 OLA K. BERGE

14 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Netto driftsutgifter i kommunene 24.11.2011 14 OLA K. BERGE

15 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Ole Bull-akademiet / Griegakademiet ved HiB, folkemusikklina ved NMH, Folkekulturstudiet ved HiT, Rauland, Manger, Nesna, Vågå, osb. osb. Folkemusikken sin posisjon i RK, DKS, Kulturelle spaserstokken/blå time osb. osb. Riksscena, Folkelarm Førdefestivalen, Kalottspel, Jørn Hilme-stemnet, Telemarksfestivalen osb. osb. Rytmiske kompetansesentra Komitéarbeid/ekspertutvalsarbeid (NK, Komp, MIC, FFUK osb.) Institusjonalisering 24.11.2011 15 OLA K. BERGE

16 © Telemarksforsking telemarksforsking.no SSB sin kulturbruksundersøking, 2000 24.11.2011 16 OLA K. BERGE Vi finn òg litt data om folkemusikk i kulturbruksundersøkingane frå Statistisk sentralbyrå (SSB). I 2000 hadde 39 pst. av befolkninga vore på populærkonsert dei siste 12 månadene (Vaage 2001). Dette omfattar pop/rock, jazz, viser, folkemusikk og korpsmusikk. Av desse (altså av dei 39 pst.) var det 8 pst. som sist hadde vore på ein konsert med folkemusikk. Tala i 1994 og 1997 var 7 og 10 pst. For sjangrane jazz-, vise- og country- og westernkonsertar var tala i 2000 17, 11 og 5 pst. (Arnestad 2001, s. 49)

17 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Andel som har vært på konsert siste 12 måneder. 1991, 1994, 1997, 2000, 2004 og 2008: SSB sin kulturbruksundersøking, 2008 24.11.2011 17 OLA K. BERGE

18 © Telemarksforsking telemarksforsking.no SSB-tal, 2008 24.11.2011 18 OLA K. BERGE Andel som var på ulike typer konserter sist de var på konsert i 2008, i prosent:

19 © Telemarksforsking telemarksforsking.no SSB-tal, forts. 24.11.2011 19 OLA K. BERGE Andel som var på ulike typer arrangement sist de var på kulturfestival i 2004 og 2008, i prosent: Tal for 2008, i prosent etter landsdel

20 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Har ikkje folkemusikk eigenverdi? 24.11.2011 20 OLA K. BERGE

21 © Telemarksforsking telemarksforsking.no To perspektiv på feltet Korleis oppfattar folkemusikkmiljøet seg sjølv? Eksperimentelt Nyskapande Progressivt Men med eit hjarte for tradisjonane Omtrent akkurat som jazz, rock, punk, blues, soul, funk, disco, pop og nokre til… Korleis blir det oppfatta utanfrå? Konservativt? Beskyttande ovanfor eigen praksis? Lite utviklingsorienterte? Gir motstridande etter for uunngåelege nyvinningar (som t.d. Gåte)? 24.11.2011 21 OLA K. BERGE

22 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Morgenbladets topp 100 24.11.2011 22 OLA K. BERGE

23 © Telemarksforsking telemarksforsking.no 1 Radka Toneff/Steve Dobrogosz: Fairytales (Odin, 1982) 2 a-ha: Scoundrel Days (Warner, 1986) 3 a-ha: Hunting High And Low (Warner, 1985) 4 Kjøtt: 12” (Flesh, 1980) 5 Knutsen og Ludvigsen: Juba Juba (Notabene, 1983) 6 The Aller Værste!: Materialtretthet (Den Gode Hensikt, 1980) 7 deLillos: Suser avgårde (Sonet Norsk Grammofon, 1986) 8 Röyksopp Melody A.M. (Wall Of Sound, 2001) 9 Jan Garbarek, Keith Jarrett, Palle Danielsson, Jon Christensen: Belonging (ECM, 1974) 10 De Press: Block to Block (Siberia 1981) 11 DumDum Boys: Splitter pine (CBS, 1989) 12 Kåre & The Cavemen/Euroboys: A Long Day's Flight 'Till Tomorrow (Virgin, 1999) 13 Motorpsycho: Timothy's Monster (EMI/Harvest, 1994) 14 Torleiv H. Bjørgum og Hallvard T. Bjørgum: Skjoldmøyslaget (Sylvartun / Phonofile, 1989) 15 Susanne Sundfør: The Brothel (EMI Music Norway, 2010) 16 Arne Nordheim: Electric (Rune Grammofon, 1974/2002) 17 Åge Aleksandersen og Sambandet: Levva livet! (Plateselskapet A/S 1984 ) 18 Turbonegro: Apocalypse Dudes (Boomba Records, 1998) 19 Sidsel Endresen: So I write (ECM, 1990) 20 Holy Toy: Warszawa (Uniton, 1982) 21 Motorpsycho: Demon Box (Voices of Wonder, 1993) 22 Jan Garbarek Quartet: Afric Pepperbird (ECM, 1970) 23 Opaque: Gourmet Garbage (Tee Productions, 2001) 24 deLillos: Hjernen er alene (Sonet, 1989) 25 Motorpsycho: Blissard (Stickman/Columbia, 1996) 26 Jokke & Valentinerne: Alt kan repareres (Jeps, 1986) 27 Kings of Convenience: Quiet is the New Loud (Astralwerks/Source, 2001) 28 Midnight Choir: Amsterdam Stranded (S2, 1998) 29 Supersilent: 6 (Rune Grammofon, 2003) 30 Anja Garbarek: Balloon Mood (RCA Records/BMG Norway, 1999) 31 Raga Rockers: Maskiner i nirvana (Intence Music, 1984) 32 Leif Ove Andsnes: Ballad for Edvard Grieg (EMI Classics 2007) 33 Biosphere: Patashnik (Origo Sound, 1994) 34 Tommy Tee: Bonds, Beats & Beliefs (Tee Productions, 1998) 35 DumDum Boys: Pstereo (Columbia, 1990) 36 Ole Paus: Garman (Polydor, 1972) 37 Finnerud trio: Plastic Sun (Sonet Norsk Grammofon, 1970) 38 Jokke med Tourettes: Billig lykke (S2, 1999) 39 Marit Larsen: Under The Surface (EMI Music Norway, 2006) 40 Magnet: On Your Side (Ultimate Dilemma, 2003) 41 Lillebjørn Nilsen: Portrett (Polydor Records, 1973) 42 DumDum Boys: Blodig Alvor NaNaNaNaNa (CBS, 1988) 43 Susanna and the Magical Orchestra: List of Lights and Buoys (Rune Grammofon, 2004) 44 Mayhem: Deathcrush (Posercorpse Records, 1987) 45 Raga Rockers: The Return of the Raga Rockers (Intence Music, 1983) 46 Nils Petter Molvær: Khmer (ECM, 1997) 47 Kaizers Orchestra: Ompa til du dør (Broiler Farm, 2001) 48 Serena-Maneesh: Serena-Maneesh (Honeymilk, 2005) 49 Leif Ove Andsnes: Rachmaninov: Klaverkonsert nr. 3 og 4 (EMI Classics 2010) 50 Arne Nordheim: Listen - The Art Of Arne Nordheim (Aurora, 2002, samleplate) 51 Sidsel Endresen, Christian Wallumrød, Helge Sten: Merriwinkle (Jazzland, 2003 ) 52 Madrugada: Industrial Silence (Virgin, 1999) 53 RadkaToneff: Winter Poem (Sonet Norsk Grammofon, 1977) 54 Erik Bye: Støv og stjerner (Via Music, 2003) 55 Jan Garbarek: I Took Up the Runes (ECM, 1990) 56 Thule: Natt (Colours, 1990) 57 Ole Paus: Der ute – der inne (Nor-Disc, 1970) 58 B.O.L.T. Warhead: The Re-Enforcement (Polygram, 1993) 59 John Olav Nilsen & Gjengen: For sant til å være godt (Voices of Wonder /VME, 2009) 60 The Pussycats: Psst! Psst! (Polydor International, 1966) 61 Raga Rockers: Forbudte følelser (Sonet Norsk Grammofon, 1988) 62 Thomas Dybdahl: That Great October Sound (CCAP, 2002) 63 Knutsen & Ludvigsen: Brunost No Igjæn? (Karussell, 1972) 64 Lillebjørn Nilsen: Original Nilsen (Grappa, 1982) 65 Alf Cranner: Rosemalt Sound (Nor-Disc 1967) 66 Motorpsycho: Trust Us (Colombia Records, 1998) 67 Alf Prøysen: Original Prøysen (Kirkelig Kulturverksted, 1993, samleplate) 68 Jan Eggum: Jan Eggum (CSB Records, 1975) 69 When: Svartedauen (Tatra Production, 1992) 70 Jokke & Valentinerne: Et hundeliv (JEPS, 1987) 71 Motorpsycho: Let Them Eat Cake (Columbia, 2000) 72 The September When: Mother I’ve Been Kissed (WEA, 1991) 73 Sister Rain: Wild Flowers Grow (Voices of Wonder, 1991) 74 Arve Henriksen: Cartography (ECM, 2008) 75 Hauk Buen: Meisterspel (Sylvartun folkemusikk, 2010) 76 Susanna: Flower of Evil (Rune Grammofon, 2008) 77 Mayhem: De Mysteriis Dom Sathanas (Deathlike Silence Productions, 1994) 78 Popol Vuh: Popol Vuh (Polydor, 1972) 79 Deathprod: Treetop Drive (Metal Art Disco, 1994) 80 Rockettothesky: To Sing You Apple Trees (Trust Me Records, 2006 ) 81 WE: Smugglers (Nun music, 2004) 82 Burzum: Filosofem (Misantrophy Records, 1996) 83 Jan Garbarek: Dis (ECM, 1976) 84 Slinkombas: Slinkombas (Heilo musikkproduksjon, 1979) 85 Friko: Burglar Ballads (C+C Records, 2004) 86 Maria Mena: Cause and Effect (Columbia Records, 2008) 87 Seigmen: Total (1:70, 1994) 88 Emperor: In the Nightside Eclipse (Candlelight, 1994) 89 Jan Erik Vold & Jan Garbarek Kvartett: Briskeby blues (Philips, 1969) 90 Ricochets: The Ghost Of Our Love (White Jazz Records, 2003) 91 Bjørn Fongaard: Elektrofoni – Works For Micro Intervallic Guitar 1965- 1978 (Prisma Records, 2010) 92 The Spectacle: I, fail (CrimethInc. / Smart Patrol Records 2005) 93 Vømmøl Spellmannslag: Vømmøl’n (MAI, 1974) 94 Jaga Jazzist: A Livingroom Hush (Warner, 2001) 95 Bendik Hofseth: IX (Columbia, 1991) 96 Burzum: Burzum (Deathlike Silence Productions, 1992) 97 Susanna: Sonata Mix Dwarf Cosmos 98 BigBang: Electric Psalmbook (Grandsport Records, 1999) 99 De Press: Product (Siberia Records, 1982) 100 Ensemble 96: Immortal Nystedt (2L, 2005) 24.11.2011 23 OLA K. BERGE

24 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Kulturpolitisk risiko 24.11.2011 24 OLA K. BERGE Liten politisk risiko, lite styringsvilje Stor politisk risiko, stor politisk styringsvilje.

25 © Telemarksforsking telemarksforsking.no Takk for oppmerksomheten 24.11.2011 25 OLA K. BERGE berge@tmforsk.no


Laste ned ppt "© Telemarksforsking telemarksforsking.no Folkemusikk i det norske kulturpolitiske landskapet 2011 24.11.2011 1 OLA K. BERGE Innlegg, styre- og personalseminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google