Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konferanse om generell kulturlov Innspill fra KS Kultur- og kirkedepartementets konferanse 21.april 2006 Black Box Teater Eva Lian, direktør i KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konferanse om generell kulturlov Innspill fra KS Kultur- og kirkedepartementets konferanse 21.april 2006 Black Box Teater Eva Lian, direktør i KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konferanse om generell kulturlov Innspill fra KS Kultur- og kirkedepartementets konferanse 21.april 2006 Black Box Teater Eva Lian, direktør i KS

2 KS = medlemsorganisasjonen for landets kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter/virksomheter: KommuneSektorens interesse – og arbeidsgiverorganisasjon Sentralstyret har 15 medlemmer: 3Ap, 3Sp, 2SV, 1KrF, 1V, 2H, 2Frp og 1 fra KS Bedrift

3 Pådriver og aktiv medspiller på 2 hovedområder: 1.Interessefeltet (rammevilkår): –Økonomi –Lover og forskrifter innen kommunesektorens ansvarsområde 2.Arbeidsgiverfeltet: –Arbeidsgiverpolitiske spørsmål som ledelse, IA, livsfase, rekruttering, omstilling, organisering… –Tariff og forhandling I tillegg: Utrednings-, utviklings- og dokumentasjonsarbeid som støtter opp under disse hovedområdene

4 Kultur er livsnerven i samfunnet. Det har kommunenorge visst og forstått lenge… Identitet Kreativitet Livskraftige lokalsamfunn Innovasjon – næringsliv - arbeidsplasser Livsglede ++

5 Hvilke ”kultur”-lover har vi i dag? Lov om folkebibliotek Lov om kulturminnevern Kulturskoler, hjemlet i Opplæringsloven Plan- og bygningsloven Lov om den norske kirke +

6 En generell kulturlov kommer! KS viktigste synspunkter: KS ønsker å bidra til en mest mulig hensiktsmessig lov Viktig at loven blir rammepreget og har sterkt fokus på lokal frihet, kreativitet og mangfold Det må være samsvar mellom innhold og myndighet Forventinger om at en ny lov må følges av midler

7 Hvor mye bruker kommunene? Netto driftsutgifter kultursektoren i % av kommunens totale driftsutgifter: 4,3 % Pr innbygger i kroner: Kr 1 190 Netto driftsutgifter kultursektoren i % av kommunens totale driftsutgifter: 4,3 % Pr innbygger i kroner: Kr 1 249 20042005

8 The winner is… KULTUR! SSB-rapport om hva som skjer når kommunenes inntekter øker med 1 prosent: Hvilke sektorer er det da som kan vente seg mer penger, målt i forhold til hvor stor sektoren er i kommunebudsjettet? Skole og omsorg får en mindre andel av de ekstra inntektene enn sektorenes størrelse skulle tilsi. Infrastruktur, kultur, administrasjon og helsestell får en økt andel…

9 Noen spørsmål… Hva bør en generell kulturlov inneholde? Hvem skal loven gjelde for? Skal loven pålegge konkrete tiltak? Hvor vil ansvaret med å følge opp tiltakene ligge? Hvem vil få ansvaret med å følge opp loven? Aktuelt med sanksjoner hvis loven ikke følges? Tilsyn…

10 Noen råd på veien videre med å utforme forslag til Lov om kultur – Kulturloven KS bidrar gjerne med innspill underveis

11 Tro på oss selv

12 Vær modig!

13 Bevar roen

14 Vær litt crazy når vi har sjansen

15 Man må ta sjansen av og til

16 Ha det litt moro hver dag

17 Jobb sammen i team…

18 Del noen gode historier sammen

19 Vær forberedt på overraskelser

20 Hold formen ved like

21 Lukk øynene og smil minst 1gang pr. dag


Laste ned ppt "Konferanse om generell kulturlov Innspill fra KS Kultur- og kirkedepartementets konferanse 21.april 2006 Black Box Teater Eva Lian, direktør i KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google