Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Monitor Synovate Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Monitor Synovate Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Monitor Synovate Norge

2 Hovedformål med undersøkelsen:
Skape forståelse for og innsikt i markeds- og opinionsprosesser på en slik måte at brukeren kan ... tilpasse seg prosessene påvirke prosessene

3 Norsk Monitor Beskriver samfunnet ved hjelp av krefter som påvirker adferd og handlingsvalg: (Sosiokulturelle) VERDIER

4 Definisjon av verdier:
Grunnleggende og dypt forankrede oppfatninger av hva som er rett og galt i livet. Altså våre overbevisninger om riktige mål og aktverdige midler for vårt levesett. På denne måten blir verdiene førende krefter på våre handlingsvalg og forklarer våre motiver for atferd.

5 Norsk Monitors hovedfunksjoner:
Måler nordmenns oppslutning om sosiokulturelle verdier Måler verdienes samvariasjon, dvs. hvilke verdier som hyppig prioriteres av de samme personer og hvilke som sjelden gjør det Fremstiller verdilandskapet i et verdikart som er et presist navigasjonsinstrument ved strategisk planlegging Kartlegger sammenhengen mellom verdioppslutning og atferd på ulike arenaer. Deler befolkningen inn i sosiokulturelle segmenter som beskrives med verdiprofiler. Er et kraftig og operativt segmenteringsverktøy. Måler endringer i verdioppslutning over tid (sosiokulturelle trender) PC Monitor tilbyr brukerne lett tilgjengelig markedsinformasjon (leksikonfunksjon)

6 Verdier og verdiprofiler
Verdibegrepene brukes for å beskrive overbevisninger som man mener avviker fra gjennomsnittet. De savner objektive mål Vi legger til grunn at de 25% av befolkningen som scorer høyest på hver verdi, ”har” verdien 25% er få nok til at avviket fra gjennomsnittet blir stort og mange nok til at vi kan gjøre gode statistiske analyser Samtlige verdier har en oppslutning på 25% i totalbefolkningen Vi kan identifisere hver enkelt av de 25% som har hver av de 50 verdiene vi måler i Norsk Monitor Vi kan beskrive hver deltaker i undersøkelsen med verdiprofil, dvs. de verdier som personen scorer så høyt på at vedkommende tilhører de 25% som scorer høyest

7 Verdier V1 V2 V3 H H H H H H H H A A A A A A A A
Holdninger til konkrete objekter H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 Atferd i forhold til objektene A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 F.eks. biler, aviser, partier bank, reiser

8 Utvidet modell for forståelse av atferd Verdier Realitetsbilde Sosiale
Godt dekket inn i Norsk Monitor Delvis dekket inn i Norsk Monitor Svakere dekket inn i Norsk Monitor Verdier Realitetsbilde Sosiale kjennetegn Handlings- valg (Atferd) Behovsituasjon Ressurssituasjon Valg- kontekst Normkontekst

9 OPPLYSNINGER OM UNDERSØKELSEN:
Målgruppe: Befolkningen 15 år og eldre Tidspunkt : 24. september desember 2005 Metode: ) Telefonintervju + verving (64% respons) 2) Postalintervju (63% respons) Utvalg: Landsrepresentativt Antall intervju: netto.

10 Delspørsmål for verdien HEDONISME vs. NØYSOMHET:
Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Mennesker har ikke godt av å få alt de ønsker seg I fremtiden ønsker jeg å kunne følge mine lyster og nyte livets gleder

11 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
”Mennesker har ikke godt av å få alt de ønsker seg” (Helt enig= 0, delvis enig=1, indifferent=2, delvis uenig=3, helt uenig=4) ”I fremtiden ønsker jeg å kunne følge mine lyster og nyte livets gleder” (Helt enig=4, delvis enig=3, indifferent=2, delvis uenig=1, helt uenig=0) Nøysomme 25% Hedonister 25%

12 En fin høstdag på Ullevaal stadion ....
Jeg har verdiene: - hedonisme - status - forbruk - osv.

13 Et Norge i miniatyr.....

14

15

16

17 Subkulturer i Norsk Monitor stabilitetsorientert
Moderne endringsorientert Forbruker kulturen 68’er kultur Materialistisk Idealistisk Tradisjonell industri-kultur Førindustriell bondekultur Tradisjonell stabilitetsorientert

18

19 Sosiografen Moderne Materialistisk Idealistisk Tradisjonell 6,25%

20

21

22

23

24

25 Del 1 overskrift Side 25

26

27

28 Innvandringens betydning
Nasjonale erfaringer og globalisering har sannsynligvis bidratt til mer positive holdninger til innvandring, innvandrere, nye kulturelle inntrykk og åpenhet overfor omverdenen Innvandrere vanskelige å få med i spørreundersøkelser Kulturell fremmedgjøring ift spørreundersøkelser. Kommer fra land der slike undersøkelser enten er forbudt eller svært vanskelige å gjennomføre på forsvarlig måte Utfordringer i å tolke spørsmålenes kulturelle kontekst Språkproblemer blant viktige grupper

29 Our curiosity is all yours.
Thank you.


Laste ned ppt "Norsk Monitor Synovate Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google