Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Synovate Norge Norsk Monitor. Hovedformål med undersøkelsen: Skape forståelse for og innsikt i markeds- og opinionsprosesser på en slik måte at brukeren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Synovate Norge Norsk Monitor. Hovedformål med undersøkelsen: Skape forståelse for og innsikt i markeds- og opinionsprosesser på en slik måte at brukeren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Synovate Norge Norsk Monitor

2 Hovedformål med undersøkelsen: Skape forståelse for og innsikt i markeds- og opinionsprosesser på en slik måte at brukeren kan... tilpasse seg prosessene påvirke prosessene

3 Norsk Monitor Beskriver samfunnet ved hjelp av krefter som påvirker adferd og handlingsvalg: (Sosiokulturelle) VERDIER

4 Definisjon av verdier: Grunnleggende og dypt forankrede oppfatninger av hva som er rett og galt i livet. Altså våre overbevisninger om riktige mål og aktverdige midler for vårt levesett. På denne måten blir verdiene førende krefter på våre handlingsvalg og forklarer våre motiver for atferd.

5 Norsk Monitors hovedfunksjoner: Måler nordmenns oppslutning om sosiokulturelle verdier Måler verdienes samvariasjon, dvs. hvilke verdier som hyppig prioriteres av de samme personer og hvilke som sjelden gjør det Fremstiller verdilandskapet i et verdikart som er et presist navigasjonsinstrument ved strategisk planlegging Kartlegger sammenhengen mellom verdioppslutning og atferd på ulike arenaer. Deler befolkningen inn i sosiokulturelle segmenter som beskrives med verdiprofiler. Er et kraftig og operativt segmenteringsverktøy. Måler endringer i verdioppslutning over tid (sosiokulturelle trender) PC Monitor tilbyr brukerne lett tilgjengelig markedsinformasjon (leksikonfunksjon)

6 Verdier og verdiprofiler Verdibegrepene brukes for å beskrive overbevisninger som man mener avviker fra gjennomsnittet. De savner objektive mål Vi legger til grunn at de 25% av befolkningen som scorer høyest på hver verdi, ”har” verdien 25% er få nok til at avviket fra gjennomsnittet blir stort og mange nok til at vi kan gjøre gode statistiske analyser Samtlige verdier har en oppslutning på 25% i totalbefolkningen Vi kan identifisere hver enkelt av de 25% som har hver av de 50 verdiene vi måler i Norsk Monitor Vi kan beskrive hver deltaker i undersøkelsen med verdiprofil, dvs. de verdier som personen scorer så høyt på at vedkommende tilhører de 25% som scorer høyest

7 Verdier A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 H 4 H 3 H 2 H 1 H 8 H 7 H 6 H 5 Holdninger til konkrete objekter Atferd i forhold til objektene F.eks. biler, aviser, partier bank, reiser V1V1 V2V2 V3V3

8 Handlings- valg (Atferd) Handlings- valg (Atferd) Realitetsbilde Verdier Utvidet modell for forståelse av atferd Utvidet modell for forståelse av atferd Behovsituasjon Ressurssituasjon Normkontekst Valg- kontekst Valg- kontekst Sosiale kjennetegn Sosiale kjennetegn Godt dekket inn i Norsk Monitor Svakere dekket inn i Norsk Monitor Delvis dekket inn i Norsk Monitor

9 OPPLYSNINGER OM UNDERSØKELSEN: Målgruppe: Befolkningen 15 år og eldre Tidspunkt : 24. september - 31. desember 2005 Metode: 1) Telefonintervju + verving (64% respons) 2) Postalintervju (63% respons) Utvalg: Landsrepresentativt Antall intervju: 3.909 netto.

10 Delspørsmål for verdien HEDONISME vs. NØYSOMHET: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Mennesker har ikke godt av å få alt de ønsker seg I fremtiden ønsker jeg å kunne følge mine lyster og nyte livets gleder

11 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: ”Mennesker har ikke godt av å få alt de ønsker seg” (Helt enig= 0, delvis enig=1, indifferent=2, delvis uenig=3, helt uenig=4) ”I fremtiden ønsker jeg å kunne følge mine lyster og nyte livets gleder” (Helt enig=4, delvis enig=3, indifferent=2, delvis uenig=1, helt uenig=0) Hedonister 25%Nøysomme 25%

12 En fin høstdag på Ullevaal stadion.... Jeg har verdiene: - hedonisme - status - forbruk - osv.

13 Et Norge i miniatyr.....

14

15

16

17 Subkulturer i Norsk Monitor IdealistiskMaterialistisk Moderne endringsorientert Tradisjonell stabilitetsorientert Forbruker kulturen 68’er kultur Tradisjonell industri-kultur Førindustriell bondekultur

18

19 Sosiografen 6,25% IdealistiskMaterialistisk Moderne Tradisjonell

20

21

22

23

24

25 Side 25 Del 1 overskrift

26

27

28 Innvandringens betydning Nasjonale erfaringer og globalisering har sannsynligvis bidratt til mer positive holdninger til innvandring, innvandrere, nye kulturelle inntrykk og åpenhet overfor omverdenen Innvandrere vanskelige å få med i spørreundersøkelser – Kulturell fremmedgjøring ift spørreundersøkelser. Kommer fra land der slike undersøkelser enten er forbudt eller svært vanskelige å gjennomføre på forsvarlig måte – Utfordringer i å tolke spørsmålenes kulturelle kontekst – Språkproblemer blant viktige grupper

29 Side 29 Our curiosity is all yours. Thank you.


Laste ned ppt "Synovate Norge Norsk Monitor. Hovedformål med undersøkelsen: Skape forståelse for og innsikt i markeds- og opinionsprosesser på en slik måte at brukeren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google