Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidlegare langtidssjukefråvær og noverande opplevd sosial støtte på jobben Marit Knapstad Psykolog, stipendiat HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidlegare langtidssjukefråvær og noverande opplevd sosial støtte på jobben Marit Knapstad Psykolog, stipendiat HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidlegare langtidssjukefråvær og noverande opplevd sosial støtte på jobben Marit Knapstad Psykolog, stipendiat HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet, UiB Avd. Samfunn og psykisk helse, Divisjon for psykisk helse, FHI

2 1 Department of Health Promotion and Development, University of Bergen, Bergen, Norway 2 Department of Public Mental Health, Norwegian Institute of Public Health, Bergen, Norway 3 Department of Public Health and Community Medicine, The Sahlgrenska Academy, Gothenburg University, Gothenburg, Sweden 4 Department of Psychosocial Science, University of Bergen, Bergen, Norway

3 Bakgrunn Sosial støtteSjukefråvær (t.d. North, 1996; Stansfeld, 1997; Vahtera, 2000; Melchior, 2003) -Lange og gjentekne sjukefråvær aukar faren for varig utstøyting frå arbeidslivet via arbeidsløyse og uførepensjon (t.d. Borg, 2001; Gjesdal 2003; Kivimaki, 2004; Virtanen, 2006; Lund, 2008; Hultin, 2012) - Sjukefråvær kan bety å stå utanfor ein viktig sosial arena “Social support is defined as information leading the subject to believe that he is cared for and loved, esteemed and member of a network of mutual obligations” (Cobb, 1976).Cobb, 1976

4 Bakgrunn Sosial støtteSjukefråvær -Lange og gjentekne sjukefråvær aukar faren for varig utstøyting frå arbeidslivet via arbeidsløyse og uførepensjon (t.d. Borg, 2001; Gjesdal 2003; Kivimaki, 2004; Virtanen, 2006; Lund, 2008; Hultin, 2012) - Sjukefråvær kan bety å stå utanfor ein viktig sosial arena “Social support is defined as information leading the subject to believe that he is cared for and loved, esteemed and member of a network of mutual obligations” (Cobb, 1976).Cobb, 1976

5 Mål med studien Er der samanheng mellom ulike forløp av tidlegare registrert sjukefråvær og noverande opplevd sosial støtte på jobben?

6 Metode Generell populasjons-utval – Västra Götaland-regionen – 19-64 år – Responsrate (50.4%) – Inklusjonskriterium: Tilsett hos arbeidsgivar Over 22 år n=2581 Registrert sjukefråvær (LISA 2001-2007) Health Assets Project (HAP 2008)

7 Prediktor: registrert sjukefråvær 2001-2007 Kategori2001-20042005-2007 Referanse (n=1535, 59%) Ingen registrerte sjukefråværsdagar Stabilt lågt fråvær (n=521, 20%) Sjukefråværsdagar under median Tidlegare høgt fråvær (n=198, 8%) Sjukefråværsdagar over median Sjukefråværsdagar under median Nyleg høgt fråvær (n=150, 6%) Sjukefråværsdagar under median Sjukefråværsdagar over median Stabilt høgt fråvær (n=177, 7%) Sjukefråværsdagar over median

8 Utfall: opplevd sosial støtte på jobb – Swedish Demand Control (Support) Questionnaire ”Det er behagelig stemning på min arbeidsplass” ”Det er godt samhold” ”Mine kollegaer stiller opp for meg” ”Man har forståelse for at jeg kan ha en dårlig dag” ”Jeg kommer godt overens med mine overordnede” ”Jeg kommer godt overens med mine kollegaer” – ”Tek din næraste sjef omsyn til dine meiningar?” – Kovariat: Kjønn, alder, utdanning, jobbklasse, inntekt

9 Resultat Sjukefråværsgruppene: – Høgare andel kvinner – Høgare alder – Lågare utdanning – Lågare jobbklasse – Lågare inntekt

10 Tidlegare langtidssjukefråvær aukar odds for låg opplevd sosial støtte på jobben Justert for alder OR

11 Tidlegare langtidssjukefråvær aukar odds for låg opplevd sosial støtte på jobben Justert for alder, utdanning og jobbklasse OR

12 Diskusjon Samanheng mellom tidlegare sjukefråvær og opplevd sosial støtte på jobben – Konsekvens for sosial inklusjon på jobben? – Tovegs-samanheng? Framleis viktig å jobbe for eit helsefremmande og inkluderande arbeidsliv

13 Takk for meg! Marit.Knapstad@uib.no


Laste ned ppt "Tidlegare langtidssjukefråvær og noverande opplevd sosial støtte på jobben Marit Knapstad Psykolog, stipendiat HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google