Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EKSAMENSAVVIKLINGEN VÅREN 2014 Hva gjør vi og hvordan gjør vi det? Ved eksamensleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EKSAMENSAVVIKLINGEN VÅREN 2014 Hva gjør vi og hvordan gjør vi det? Ved eksamensleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 EKSAMENSAVVIKLINGEN VÅREN 2014 Hva gjør vi og hvordan gjør vi det? Ved eksamensleder

2 Antall eksamener våren 2014 Antall partier: 189 Av disse er det: 87 partier skriftlig 67 partier praktisk (4 er privatister) 45 partier M og MP 580 skriftlige enkelteksamener – Norsk hovedmål ++ er onsdag 28. mai (155 elever/privatister) 2 2

3 Gjennomføring - datoer Datoer og sensorer M, MP og P settes opp av fylkets eksamenskontor. Dette er klart ca. 10 mai Privatister (skriftlig) starter 2. mai Elever (skriftlig) starter 19. mai og siste er 3. juni Muntlig, muntlig-praktisk (vg3) og praktisk eksamen gjennomføres i hele juni frem til dagen før skoleslutt 3

4 Offentliggjøring av trekk Sentralt gitt skriftlig: Torsdag 15. mai kl. 0900 på iSkole og ved oppslag på studiestedet Lokalt gitt skriftlig: 20. mai og 2. juni kl 0900 på iSkole og ved oppslag på studiestedet – Eksamen 22. mai og 4. juni Lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk og praktiske trekkfag offentliggjøres 48 timer før eksamen på iSkole og ved oppslag på studiestedet Praktisk obligatorisk eksamen på YF blir elevene informert om av sin faglærer 4

5 Før eksamen - elever Uttrekk av eksamensfag for elever skjer i hht. retningslinjer fra Udir Vg1: 20 % på SF og 20 % på YF (her skal dette ses over 2 år) Vg2 SF: 1 fag S, M, MP Vg2 YF: Alle skal opp til tverrfaglig praktisk eksamen (obligatorisk) + 20 % (sett over 2 år) i 1 fag S, M, MP 5

6 Trekking av fag på vg3 Alle på Vg3 skal opp i NOR1211/NOR1231 (Unntatt hudpleie og landbruk). I tillegg skal de opp i: STFO: 3 fag S/M/P/MP (minst 1 programfag) Vg3 påbygging: 1 fag S + 1 fag M/MP IF: 3 fag S/M/MP (minst ett programfag) MD: 2 fag S/M/MP + 1 obligatorisk MP innen MD SF innen NA og MK: 1 obligatorisk felles programfag + 1 fag 6

7 Varigheten av eksamen Er regulert i § 3-30 i forskriften slik: Skriftlig eksamen – inntil 5 timer Muntlig eksamen – inntil 30 minutter per elev eller privatist Muntlig-praktisk eksamen – inntil 45 minutter per elev eller privatist Praktisk eksamen – inntil 5 timer M, MP, P og skriftlig lokalgitt eksamen varsles 48 timer før eksamen starter 7

8 Fylkets retningslinjer Retningslinjene gir rom for lokal variasjon, men de er ikke valgfrie, de skal følges: KMA14-2009 fylkets maler KMA15-2009 tverrfaglig praktisk og praktisk KMA3-2014 muntlig-praktisk i naturfag og realfag KMA4-2014 muntlig-praktisk KMA5-2014 muntlig (denne er ny) 8

9 Lokalt gitt eksamen S, M, MP, P Faglærer har plikt til å utarbeide eksamensoppgaver Også ved skriftlig lokalgitt eksamen er faglærer en av sensorene og må lage oppgavene. Unntaket er MAT1001 (matematikk 1P-Y), IRD2011 (treningslære 1) og MUS2007 (musikk i perspektiv 2) hvor NFK skaffer oppgaven. Faglærer må uansett være sensor. Det er ikke ny ordning ved eksamen i fag med muntlig-praktisk eller praktisk eksamen, men muntlig eksamen har ny ordning. 9

10 Muntlig eksamen Forberedelsen: Elevene varsles om hvilket fag de kommer opp i 48 timer før eksamen. Nytt i år er at eleven får tema/problemstilling for forberedelsen 24 timer før eksamen. Tema/problem-stilling som gis, må være såpass vidtfavnende at eleven må kunne får vist sin kompetanse i så stor del av faget som mulig. Det må tas utgangspunkt i flere hovedområder i faget. Det er faglærer som kopierer oppgaven og deler den ut til elevene. Alle hjelpemidler er tillatt for elevene. Forberedelsedelen er en obligatorisk skoledag for eleven og den skal foregå på skolen. Faglærer skal være tilgjengelig for veiledning, men ikke undervise. 10

11 Muntlig eksamen Gjennomføringen: Elevens eksamenstid skal ikke overstige 30 minutter. Muntlig eksamen for elev består av to deler: – Max 10 minutter får kandidaten til å presentere det forberedte tema/problemstillingen. Det kan brukes PowerPoint, bilder, tavle e.l. Eleven kan bruke sine notater som eneste hjelpemiddel. – Resten av tiden skal faglærers eksaminasjon ta utgangspunkt i presentasjonen og ikke bringe inn nye tema. Eleven må kunne få vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig. Eksamineringen skal være oppklarende, utdypende og utvidende i forhold til gjeldende tema. 11

12 Muntlig eksamen Vurderingen: Hensikten med eksaminasjonen er å avdekke kvaliteten på elevens måloppnåelse, ikke hva eleven ikke kan på ett enkelt tema. Vurderingen gjøres med grunnlag i elevens faglige prestasjon på eksamen, ikke på grunnlag av ferdig medbrakt presentasjon. Opplesing av ferdigskrevet manus vil ha mindre verdi enn en friere presentasjon ved hjelp av stikkord, bilder, punkter, plansjer eller tabeller som forklares. (Unntak: Digitale læreplanmål kan vurderes) Bare i fremmedspråk er det anledning til å la elevene få inntil 30 minutters forberedelse i form av lytteprøve før eksaminasjonen. 12

13 Gjelder både M, MP og P: Ved uenighet om karakteren har ekstern sensor det avgjørende ordet. Sensorene blir enige seg imellom om de skal orientere kandidatene om karakter etter hvert eller til slutt. Beslutningen om karakter skal ikke grupperelateres. Hver kandidat må få en muntlig begrunnelse sammen med karakteren. Kun formelle feil ved eksamen kan påklages, ikke karakteren. 13

14 Rutiner for kvalitetssikring: Dette skal sjekkes når faglærer har laget forberedelsedel/oppgaver : At oppgaven er skrevet iht. læreplanen i faget At oppgaven er skrevet iht. NFK’s retningslinjer Avdelingsleder godkjenner faglig innhold Avdelingsleder sender forberedelsedelen/oppgaven til eksamenssekretær ved Kippermoen på mail senest 14 dager før eksamen. Eksamenssekretær ved studiested Kippermoen sjekker bruk av maler og sender oppgaver og andre dokumenter til sensor. 14

15 Samarbeid faglærer - sensor Etter mottak av oppgaven kan sensor ta kontakt med faglærer og drøfte eksamensopplegget, oppgaver og vurderingskriterier Faglærers oppgave er et forslag og kan endres Før eksamen starter skal det være enighet – om den praktiske gjennomføringen – om hva elevene skal prøves i – om kjennetegn på måloppnåelse – om vurderingskriteriene 15

16 Skjema Faglærer får ikke betalt for å avholde eksamen for egne elever Sensorhonorarskjema – M, MP og P i samme honorarskjema – Eget for skriftlig lokal sensur – Eget for oppgavelaging (gjelder ikke egne elever) Reiseregning Generell sensorveiledning Sensorrapport – Muntlig og muntlig/praktisk sensur – Skriftlig lokal sensur 16

17 Sensurering Når DU har sensoroppdrag, skal du etter sensurering sende til eksamensskolen: – Besvarelser – Karakterlister – Sensorrapporter Honorarskjema sendes den instans som har sendt deg skjema – Eksamensskolen – Eksamenskontoret i NFK Fellessensuren for skriftlig sentralgitt eksamen er 18. og 19. juni 17


Laste ned ppt "EKSAMENSAVVIKLINGEN VÅREN 2014 Hva gjør vi og hvordan gjør vi det? Ved eksamensleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google