Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenser JBV, U2, U3, U4, U5, U6, U7 og U8 Uke 13 og 14- 2016 1 14-dagers plan for arbeider med operative.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenser JBV, U2, U3, U4, U5, U6, U7 og U8 Uke 13 og 14- 2016 1 14-dagers plan for arbeider med operative."— Utskrift av presentasjonen:

1 14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenser JBV, U2, U3, U4, U5, U6, U7 og U8 Uke 13 og 14- 2016 1 14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenserProarcref: T20100-PDOSL-AO-PL-0278

2 T2U – Oversikt 2 2016Uke13Uke14 OmrådeObjektsnavnStatusOR for T2For T2DK U2Trafikkforplass og veiVegar BergumVidar Snerten U2 - SBV (JBS) Arbeider i JBS/hus i husFredrik LangGeir Solberg U2 - AK/41 Riving og ombygging av akse AK og 41 – nivå D og F Fredrik LangChristoffer Giske U5BrannalarmprosjektetLars OmaHans Petter Stensjøen U6Connecting Norway – mottaksstasjon i PMZ vest Kjell Magne Nesset U7Ombygging SBØ nivå D og FSteinar RamsdalChristoffer Giske U7Person og varetrafikk vestSteinar RamsdalChristoffer Giske Pågående arbeider Begrenset eller ingen virksomhet Ferdigstilt

3 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Fra uke 13: 1.Gangtrafikk til/fra hotell og terminal legges om og over gangfelt på ny forplass og ledes bort på T1 fra fredag 18.03 (grønn pil). 2.Eksisterende CSRA-gjerde i vest og i gjennomkjøring under Pir Vest på internvei rives 01.04. Fra uke 14: 1.Utbedringsarbeider i gjennomgjøring under Pir Vest med avgrensning av anleggsområde. Operative konsekvenser: T2U2 2015Uke13-Uke14 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? 13.01: Gangtrafikk til/fra hotell og terminal omlagt over gangfelt/fortau ny forplass Eksisterende CSRA-gjerde i vest og i gjennomkjøring under Pir Vest på internvei rives 01.04. Gjerder, skilting Avgrensning av arbeidsområde Nei 13.01: Utbedringsarbeider i gjennomgjøring under Pir Vest med avgrensning av anleggsområde. Lett sikring for å hindre innkjøring på Internvei og sikring av anleggsområde. Avklart med OSL-DK Kontrollområde: Nedre Forplass og Internveien Beskrivelse av tiltak: Objektsnavn: Trafikkforplass og vei

4 Aktiviteter i perioden: Fra uke 13: 1.Diverse arbeider inn mot JBS 2.Komplettering rulletrapper og ståltrapp Fra uke 14: 1.Diverse arbeider inn mot JBS 2.Komplettering rulletrapper og ståltrapp Operative konsekvenser: T2U2 - SBV (JBS) BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? 13.1/14.1: Noe støy kan forekommeVeldig støyende arbeider skjer på nattNei 13.2/14.2: Foregår over passasjerområde for østre rulletrapp. Bak byggevegger i vest. Østre rulletrapp kompletteres mellom 01-05 på natt Nei Kontrollområde: JBS nivå D Beskrivelse av tiltak: Riving av lett-tak hus-i-hus + diverse andre arbeider Objektsnavn: Arbeider i jernbanestasjonen 4 2016Uke13Uke14

5 Aktiviteter i perioden: Uke 13-14: 1.Rivearbeider bak byggevegg. Operative konsekvenser: T2U2 - SBV (JBS) BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? 13/14: Noe støy kan forekomme.IngenNei Kontrollområde: Akse AK og 41 – nivå D Beskrivelse av tiltak: Riving og ombygging i akse 41 – nivå D Objektsnavn: Riving i akse AK/41 5 2016Uke13Uke14

6 Aktiviteter i perioden: Fra uke 13/14: 1.Riving av paroc i akse 41. Arbeid i høyden i nærheten av CSRA-vegg kan forekomme. 2.Riving av parov i akse 41, over JBS Operative konsekvenser: T2U2 - SBV (JBS) BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Behov for vekter tilstede ved arbeider i høyden nær CSRA-vegg Vekter bestilt under riveperioden. Nei Ved riving av paroc inntil JBS jobbes det mellom 01:00 og 05:00 på natt Kontrollområde: Akse AK og 41 – nivå F Beskrivelse av tiltak: Riving og ombygging av akse AK og 41 – nivå F Objektsnavn: Riving i akse AK/41 6 2016Uke13Uke14

7 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Fra uke 13: 1.Bytte sløyfer nivå B, C og D Fra uke 14: 1.Flytte styringer mellom gammel og ny sentral 4. Operative konsekvenser: T2U5 2015Uke13Uke14 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Uke 13 Bytte sløyfer nivå B, C og DOrdinær teknisk innmelding er sendt. Nei Uke 14 Flytte styringer mellom gammel og ny sentral 4 (Natt) Ordinær teknisk innmelding er sendt. Nei Entreprise: 72579/581Kontrollområde: T1 Beskrivelse av tiltak: Oppgradering av brannalarmanlegget. Alt sentralutstyr skal byttes. Alle detektorer skal skiftes. Prosjektet må ha tilkomst til alle arealer. Objektsnavn: Brannalarmprosjektet Utskiftning Ferdig Utskiftning Pågår

8 Aktiviteter i perioden: Uke 11: 1.Tilbakefylling mot internveg, asfaltering 2.Betongarbeid ved de nye portene i utbygget 3.Montere stålsøyler Fra uke 13: 1.Komplettere asfalt 2.Flytte eksisterende fasadeelementer Operative konsekvenser: Riggområde langs pirvegg reduseres 18.3. Gir litt mer parkering, som avtalt. Delvis stengt internveg, en kjørebane, etter trafikkregler Minimal innsnevring i påsken (uke 12.) I uke 13 blir det større forstyrrelser pga flytting fasadeelementer, ØMF tilpasser til trafikk. Byggeleder og AP tilstede T2U6 Entreprise: 72631/-632, 72421Kontrollområde: PMZ vest, A20, internveg Beskrivelse av tiltak: Tilsvarende som i PMZ øst. Det bygges et utbygg til kant internveg fra fasade pirvegg forberedt for gjennomkjøring og avlasting bagasje. Bånd og scannere monteres. Start 15.2.16 Slutt 20.5.16 Objektsnavn: Connecting Norway –Mottaksstasjon i PMZ vest 2015Uke13Uke14 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Uke 13 Delvis stengt internveg, pga flytting fasadevegg en kjørebane Delvis sperring av porter Ordinær teknisk innmelding er sendt. AP har varslet berørte Sperring Avtalt med BHS, Orientert i OBG Nøye oppfølging fra byggeleder kontakt AP Nei NEI JA /AP

9 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Uke 13 og 14: - Varme og støvende arbeider – utmelding brannmeldere - Bygge nytt brannskille, stål, glass, gips, branngardiner - Pigging og fjerning av eksisterende naturstein -Flytting av CSRA i vestre del torsdag 10.mars - Hulltaking i brannskiller ASR innmelding og varme arbeider Operative konsekvenser: T2U7 - SBØ 2016Uke13Uke14 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Noe støy må påregnes Piggearbeider utføres delvis på natt. Korte intervaller, støyende arbeider på natt Ja – informasjo n Utmelding av brannmeldere iht avtale med B&R og DS Flytting CSRA 10.mars iht skisseInnmeldt pr ASR, utførelse avtalt med Security Ja Kontrollområde: Nivå D Beskrivelse av tiltak: Ombygging av pirrot i dagens terminal i grensesnittet mot ny Pir Nord. Nye arealer for støttefunksjoner Duty Free, ombygging til kasseområde Objektsnavn: Ombygging SBØ nivå D og F 9

10 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Uke 13 og 14: - Generell ombygging i arealet - Bygge om brannskillet mot nord - tekniske arbeider Operative konsekvenser: BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utmelding av brannmeldere iht avtale med B&R og DS Ja Støyende/støvende arbeiderFresing av eksisterende dekke utføres natt Ja – informasjon Kontrollområde: Nivå D Beskrivelse av tiltak: Ombygging av dagens terminal øst for jernbanen Ombygging til kjøkken Objektsnavn: Person og varetrafikk vest T2U7 - SBØ 10 2016Uke13Uke14

11 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Uke 13 og 14: - Operative konsekvenser: BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utmelding av brannmeldere iht avtale med B&R og DS Ja Kontrollområde: Nivå F Beskrivelse av tiltak: Ombygging av dagens terminal øst for jernbanen Ombygging til kjøkken Objektsnavn: Person og varetrafikk vest T2U7 - SBØ 11 2016Uke13Uke14

12 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Uke 13 og 14: -Bygging stillas, justering av bygget stillas: Område 1,3,4 -Kjerneboring -Omlegging av rør og vent i tak Arbeidet er kartlagt og avtalt med Per Viggo Arbeidstider: kl 2300-0400 Inntransport: kl 2100-0500 Operative konsekvenser: BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utføres når BHS anlegg er stanset Arbeidet er avklart og kartlagt med Per-Viggo Nattarbeider mellom kl 2300-0400 Ja Arbeider MBH stillas og rørIngen arbeider natt til ons- tors-fredag og lørdag uke 11 Nei Kontrollområde: Nivå B-MBH Beskrivelse av tiltak: Bygging av stillas i MBH Objektsnavn: Person og varetrafikk vest T2U7 - SBØ 12 2016Uke13Uke14

13 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Uke 13og 14: -Bygging stillas, justering av bygget stillas: Område 5, 6, 7, 8 -Kjerneboring -Omlegging av rør og vent i tak Arbeidet er kartlagt og avtalt med Per Viggo Arbeidstider: kl 2300-0400 Inntransport: kl 2100-0500 Operative konsekvenser: BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utføres når BHS anlegg er stanset Arbeidet er avklart og kartlagt med Per-Viggo Nattarbeider mellom kl 2300-0400 Ja Arbeider MBH stillas og rørIngen arbeider natt til ons- tors-fredag og lørdag uke 11 Nei Kontrollområde: Nivå B-MBH Beskrivelse av tiltak: Bygging av stillas i MBH Objektsnavn: Person og varetrafikk vest T2U7 - SBØ 13 2016Uke13Uke14 E


Laste ned ppt "14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenser JBV, U2, U3, U4, U5, U6, U7 og U8 Uke 13 og 14- 2016 1 14-dagers plan for arbeider med operative."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google