Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uke 6-7 Periode: 08.02.2016 – 22.02.2016 uke 6 - 7 14 dagersplan OSL avd. Utbygging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uke 6-7 Periode: 08.02.2016 – 22.02.2016 uke 6 - 7 14 dagersplan OSL avd. Utbygging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Uke 6-7 Periode: – uke dagersplan OSL avd. Utbygging

2 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse kontrollområder og status OmrådeProsjektlederBeskrivelseStatus TGUnn Liv TeigenOppgradering av seksjoneringsvegg Akse 32, Pir Vest TGRune BjørnstadA Utvidelse non-Schengen - Karnapper THUnn Liv TeigenOppgradering av seksjoneringsvegg Akse 67, Pir Øst TPUnn Liv TeigenA Bilutleie P10. Gravearbeider TQAnn-Christin Kulsrud A Tetting av lysgård sentral kontorblokk – fase 1 vestre del THKjetil NilsenA Self Boarding Gates Utland THJan SkagenA Non-Schengen ombygging i pir øst TGAnn-Christin Kulsrud A Demontering av trapp i pir vest Ingen virksomhet Arbeid i perioden Ferdigstilt Uke 6-7

3 Oversikt Uke 6-7 A Utvidelse non- Schengen - Karnapper A Oppgradering seksjoneringsvegg Akse 32 A – Oppgradering av seksjoneringsvegger Akse 67 Pir øst, nivå F og G A15530T2D Bilutleie til P10 A Tetting av lysgård sentral kontorblokk A Self Boarding Gates Utland (gate 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49), A Demontering av trapp A Utvidelse eksisterende kiosk pir vest A Non-Schengen ombygging i pir øst Pir Øst akse 78-89/AP A Fjerne Vegg i Taxfree utland

4 A Utvidelse Non-Schengen - Karnapper Prosjektleder – Rune Bjørnstad Pågående arbeider uke 6 og 7: -Komplettering av innvendig himling ved gate 51. -Montering av utvendig solavskjerming for karnapp fase 2 og 3. -Utbedring av gjenstående feil og mangler. -Montasje av ventilasjonsdon ved gate 50 Driftsmessige konsekvenser: På nivå D vil det i perioder bli noe innsnevring av internvei på grunn av liftbruk som benyttes til montering solavskjerming. Forventet ferdigstillelse: Uke Uke 6-7 Fase 2Fase 3

5 A – Oppgradering av seksjoneringsvegger Akse 67 Pir øst, nivå F og G Prosjektleder Unn Liv Teigen Uke 6-7 Brannseksjoneringsveggen i akse 67 i Pir øst skal oppgraderes ifm utvidelsen av terminalen T2. Porter på nivå F og dører på nivå G skal byttes ut. Brannisolering, brannmaling og branntetting etterses og kontrolleres, når konstruksjoner er blottlagt skal nødvendig komplettering/utbedring utføres. Arbeidene startet opp i uke 46. Pågående arbeider uke 6-7: Bytte ut brannporter på nivå F Brannisolere søyler Yo Sushi Driftsmessige konsekvenser: -Settes opp en mindre byggevegg i Yo Sushi -Varmkjøkken i Yo Sushi er stengt i en uke. -I forbindelse med utskifting av brannporten kan det i perioder bli noe innsnevring i gangsonen. -Det vil bli utkoblinger av brannalarmer i perioden Forventet ferdigstillelse: Alle arbeider mars 2016

6 A Tetting av lysgård sentral kontorblokk – fase 1 vestre del Prosjektleder: Ann-Christin Kulsrud Uke 6-7 Det skal etableres støpte dekker på nivå G og H i sentral kontorblokk vestre del. Glass skal fjernes fra gangbruer på nivå G og H, og det etableres midlertidige vegger/sperrer mot glassgården. Det skal fjernes glass mellom nivå G og H mot lysgården. Pågående arbeider : -Uke 6-7: Det vil foregå brannisolering av stålet, og sprinkel blir montert opp nivå F og G. Det vil bli himlingmontasje under bruer og rundt søyler. Det blir også montert opp vegger på nivå G. Driftsmessige konsekvenser: Ansattsluse fox 1 vil bli steng en natt eller 2 når vi skal montere opp sprinkel under bro på nivå F. Den vil også stenge når vi monterer opp himling under bro på nivå F. Forventet ferdigstillelse: Medio mars 2016

7 A Bilutleie P10 Parkeringshus P10 nivå U2 akse A-B, 1-11 Prosjektleder Unn Liv Teigen Uke 6-7 Det skal etableres nye lokaler til bilutleie- selskapene i parkeringshus 10, under etasje U2. Bilutleieselskapene skal flytte inn i de nye lokaler i mai 2016 Pågående arbeider uke 6 og 7: -Rørleggerarbeider i grunn uke 6. -fundamenter og ringmur uke 6 -Støpe plate uke 7 -Rørarbeider uke 6-7 Driftsmessige konsekvenser: P10, etasje U2, akse A-B og er sperret av og skal brukes til byggeområde og lager. Tårnveien og gangveien fra Tårnveien til terminalen ( på vest siden av P10) brukes som anleggsvei. Følgeperson skal brukes når gangveien benyttes av biler til byggeplassen. Anleggstrafikk via parkeringshuset. Forventet ferdigstillelse: mai 2016

8 Uke 6-7 A Fjerne Vegg i Taxfree utland Prosjektleder Unn Liv Teigen Det skal flyttes en vegg i Taxfree butikken. - Gjøre tobaksrom mindre for å gi mere plass for vin. - Tekniske føringer flyttes og nye hull lages i dekke over himling for ventilasjon og vann. Utføres i uke 7. - Flytte to kassestasjoner for å gjøre plass til ny portal. - Utkobling av sprinkler og brann alarm uke 7. Forventet ferdigstillelse: Uke

9 A SBG Utland Pir Øst Prosjektleder Kjetil Nilsen Uke 6-7 Installasjon av nye e-gates i pir øst – Gjelder 10stk gater (gate 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49) som skal bestykkes med doble enveissluser. Pågående arbeid uke 6/7: Montering av glassgjerder og stendere. Driftsmessige konsekvenser: 1.Ingen. Forventet ferdigstillelse: Slutten av februar 2016

10 A Non-Schengen ombygging i pir øst Pir Øst akse 78-89/AP Prosjektleder Jan Skagen Uke 6-7 Fundamenter for nye karnapper. Pågående arbeid uke 6: Forskaling og støping av fundamenter. Driftsmessige konsekvenser: 1.Ingen. Forventet ferdigstillelse: I slutten av uke 6

11 Uke 6-7 A Non-Schengen ombygging i pir øst Pir Øst akse 78-89/AP Prosjektleder Jan Skagen

12 Uke 6-7 A Demontering/fjerning av rømningstrapp i pir vest Prosjektleder: Ann-Christin Kulsrud Rømningstrapp skal demonteres og fjernes fra pir vest vis a vis gate 22. Pågående arbeider uke 6 - 7: -Uke 6: Byggevegg blir satt opp, og sprinkel blir fjernet under trapp. Trapp demonteres og flyttes til hangar 7. Driftsmessige konsekvenser: Det vil bli færre sitteplasser i området mens trapp flyttes. Litt støy må påregnes, men trapp blir demontert om natt. Forventet ferdigstillelse: Medio uke 6/7 februar 2016.


Laste ned ppt "Uke 6-7 Periode: 08.02.2016 – 22.02.2016 uke 6 - 7 14 dagersplan OSL avd. Utbygging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google