Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uke 6-7 Periode: 08.02.2016 – 22.02.2016 uke 6 - 7 14 dagersplan OSL avd. Utbygging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uke 6-7 Periode: 08.02.2016 – 22.02.2016 uke 6 - 7 14 dagersplan OSL avd. Utbygging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Uke 6-7 Periode: 08.02.2016 – 22.02.2016 uke 6 - 7 14 dagersplan OSL avd. Utbygging

2 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse kontrollområder og status OmrådeProsjektlederBeskrivelseStatus TGUnn Liv TeigenOppgradering av seksjoneringsvegg Akse 32, Pir Vest TGRune BjørnstadA134554 Utvidelse non-Schengen - Karnapper THUnn Liv TeigenOppgradering av seksjoneringsvegg Akse 67, Pir Øst TPUnn Liv TeigenA155303 Bilutleie P10. Gravearbeider TQAnn-Christin Kulsrud A156135 Tetting av lysgård sentral kontorblokk – fase 1 vestre del THKjetil NilsenA161549 Self Boarding Gates Utland THJan SkagenA146091 Non-Schengen ombygging i pir øst TGAnn-Christin Kulsrud A166854 Demontering av trapp i pir vest Ingen virksomhet Arbeid i perioden Ferdigstilt Uke 6-7

3 Oversikt Uke 6-7 A134554 Utvidelse non- Schengen - Karnapper A145513 Oppgradering seksjoneringsvegg Akse 32 A145513 – Oppgradering av seksjoneringsvegger Akse 67 Pir øst, nivå F og G A15530T2D007003 Bilutleie til P10 A156135 Tetting av lysgård sentral kontorblokk A161549 Self Boarding Gates Utland (gate 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49), A166854 Demontering av trapp A162446 - Utvidelse eksisterende kiosk pir vest A146091 Non-Schengen ombygging i pir øst Pir Øst akse 78-89/AP A165939 Fjerne Vegg i Taxfree utland

4 A134554 Utvidelse Non-Schengen - Karnapper Prosjektleder – Rune Bjørnstad Pågående arbeider uke 6 og 7: -Komplettering av innvendig himling ved gate 51. -Montering av utvendig solavskjerming for karnapp fase 2 og 3. -Utbedring av gjenstående feil og mangler. -Montasje av ventilasjonsdon ved gate 50 Driftsmessige konsekvenser: På nivå D vil det i perioder bli noe innsnevring av internvei på grunn av liftbruk som benyttes til montering solavskjerming. Forventet ferdigstillelse: Uke 9 - 2016 Uke 6-7 Fase 2Fase 3

5 A145513 – Oppgradering av seksjoneringsvegger Akse 67 Pir øst, nivå F og G Prosjektleder Unn Liv Teigen Uke 6-7 Brannseksjoneringsveggen i akse 67 i Pir øst skal oppgraderes ifm utvidelsen av terminalen T2. Porter på nivå F og dører på nivå G skal byttes ut. Brannisolering, brannmaling og branntetting etterses og kontrolleres, når konstruksjoner er blottlagt skal nødvendig komplettering/utbedring utføres. Arbeidene startet opp i uke 46. Pågående arbeider uke 6-7: Bytte ut brannporter på nivå F Brannisolere søyler Yo Sushi Driftsmessige konsekvenser: -Settes opp en mindre byggevegg i Yo Sushi -Varmkjøkken i Yo Sushi er stengt i en uke. -I forbindelse med utskifting av brannporten kan det i perioder bli noe innsnevring i gangsonen. -Det vil bli utkoblinger av brannalarmer i perioden Forventet ferdigstillelse: Alle arbeider mars 2016

6 A156135 Tetting av lysgård sentral kontorblokk – fase 1 vestre del Prosjektleder: Ann-Christin Kulsrud Uke 6-7 Det skal etableres støpte dekker på nivå G og H i sentral kontorblokk vestre del. Glass skal fjernes fra gangbruer på nivå G og H, og det etableres midlertidige vegger/sperrer mot glassgården. Det skal fjernes glass mellom nivå G og H mot lysgården. Pågående arbeider : -Uke 6-7: Det vil foregå brannisolering av stålet, og sprinkel blir montert opp nivå F og G. Det vil bli himlingmontasje under bruer og rundt søyler. Det blir også montert opp vegger på nivå G. Driftsmessige konsekvenser: Ansattsluse fox 1 vil bli steng en natt eller 2 når vi skal montere opp sprinkel under bro på nivå F. Den vil også stenge når vi monterer opp himling under bro på nivå F. Forventet ferdigstillelse: Medio mars 2016

7 A155303 Bilutleie P10 Parkeringshus P10 nivå U2 akse A-B, 1-11 Prosjektleder Unn Liv Teigen Uke 6-7 Det skal etableres nye lokaler til bilutleie- selskapene i parkeringshus 10, under etasje U2. Bilutleieselskapene skal flytte inn i de nye lokaler i mai 2016 Pågående arbeider uke 6 og 7: -Rørleggerarbeider i grunn uke 6. -fundamenter og ringmur uke 6 -Støpe plate uke 7 -Rørarbeider uke 6-7 Driftsmessige konsekvenser: P10, etasje U2, akse A-B og 1 -11 er sperret av og skal brukes til byggeområde og lager. Tårnveien og gangveien fra Tårnveien til terminalen ( på vest siden av P10) brukes som anleggsvei. Følgeperson skal brukes når gangveien benyttes av biler til byggeplassen. Anleggstrafikk via parkeringshuset. Forventet ferdigstillelse: mai 2016

8 Uke 6-7 A165939 Fjerne Vegg i Taxfree utland Prosjektleder Unn Liv Teigen Det skal flyttes en vegg i Taxfree butikken. - Gjøre tobaksrom mindre for å gi mere plass for vin. - Tekniske føringer flyttes og nye hull lages i dekke over himling for ventilasjon og vann. Utføres i uke 7. - Flytte to kassestasjoner for å gjøre plass til ny portal. - Utkobling av sprinkler og brann alarm uke 7. Forventet ferdigstillelse: Uke 8-9 2016

9 A161549 SBG Utland Pir Øst Prosjektleder Kjetil Nilsen Uke 6-7 Installasjon av nye e-gates i pir øst – Gjelder 10stk gater (gate 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49) som skal bestykkes med doble enveissluser. Pågående arbeid uke 6/7: Montering av glassgjerder og stendere. Driftsmessige konsekvenser: 1.Ingen. Forventet ferdigstillelse: Slutten av februar 2016

10 A146091 Non-Schengen ombygging i pir øst Pir Øst akse 78-89/AP Prosjektleder Jan Skagen Uke 6-7 Fundamenter for nye karnapper. Pågående arbeid uke 6: Forskaling og støping av fundamenter. Driftsmessige konsekvenser: 1.Ingen. Forventet ferdigstillelse: I slutten av uke 6

11 Uke 6-7 A146091 Non-Schengen ombygging i pir øst Pir Øst akse 78-89/AP Prosjektleder Jan Skagen

12 Uke 6-7 A166854 Demontering/fjerning av rømningstrapp i pir vest Prosjektleder: Ann-Christin Kulsrud Rømningstrapp skal demonteres og fjernes fra pir vest vis a vis gate 22. Pågående arbeider uke 6 - 7: -Uke 6: Byggevegg blir satt opp, og sprinkel blir fjernet under trapp. Trapp demonteres og flyttes til hangar 7. Driftsmessige konsekvenser: Det vil bli færre sitteplasser i området mens trapp flyttes. Litt støy må påregnes, men trapp blir demontert om natt. Forventet ferdigstillelse: Medio uke 6/7 februar 2016.


Laste ned ppt "Uke 6-7 Periode: 08.02.2016 – 22.02.2016 uke 6 - 7 14 dagersplan OSL avd. Utbygging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google