Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenser U2, U3, U4, U5, U6, U7 og U8 Uke 30 og 31 - 2016 1 14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenserProarcref:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenser U2, U3, U4, U5, U6, U7 og U8 Uke 30 og 31 - 2016 1 14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenserProarcref:"— Utskrift av presentasjonen:

1 14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenser U2, U3, U4, U5, U6, U7 og U8 Uke 30 og 31 - 2016 1 14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenserProarcref: T20100-PDOSL-AO-PL-0278

2 T2U – Oversikt 2 2016Uke30Uke31 OmrådeObjektsnavnStatusAnsvarlig T2UAnsvarlig T2DK U2 - SBV (JBS) Ombygging av JBSFredrik LangGeir Solberg U2 - SBV SBV Utvidelse SikkerhetskontrollKarl Otto Jansen U3Internveier i anleggsområdetEinar Williksen U5BrannalarmprosjektetKarl Otto Jansen (Lars Oma) Hans Petter Stensjøen U8Ombygging SBØ nivå D og FSteinar RamsdalChristoffer Giske Pågående arbeider Begrenset eller ingen virksomhet Ferdigstilt

3 Aktiviteter i perioden: Fra uke 30: 1.Byggevegger er plassert som vist på tegning 1 for siste gulvfelt i JBS fram til natt til fredag 29.07. 2.Diverse arbeider pågår med gulvfelt IX 3.Natt til 29.07 fjernes byggevegger rundt gulvfelt IX 4.Byggevegger erstattes med plastgjerder i vest i løpet av uke 30. Se tegning 2. 5.Fra 1.7-8.8: Arbeider på plattform 1 JBV Fra uke 31: 1.Byggevegger er plassert som vist på tegning 2. 2.Fra 1.7-8.8: Arbeider på plattform 1 JBV Operative konsekvenser: T2U2 - SBV (JBS) BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? 26.1/27.1.: Passasjerer ledes rundt på nordsiden og gjennom validatorer i vest fram til 29.07. Koordinering med FlytogetNei 26.1: Nordre heis og østre heis til rulletrapp stenges. Operative fra 29.07. DST varsles av T2UJa 26.2./27.3: Alle passasjerer går av på plattform 3 27.3.: Noe støy kan forekommeVeldig støyende arbeider skjer på nattNei Kontrollområde: JBS nivå D Beskrivelse av tiltak: Ombygging av jernbanestasjonen Objektsnavn: Arbeider i jernbanestasjonen 3 2016Uke30Uke31 1 2

4 Aktiviteter i perioden: Fra uke 30 og 31: 1.Byggevegger etableres som vist på tegning for etablering av midlertidig kapasitetsutvidelse for sikkerhetskontrollen 2.Etablering av byggevegger rundt ny kiosk. Arbeider med etablering av byggevegg vil foregå tett mot sikkerhetskontroll for ansatte 3.Arbeider i perioden fra 18.7-15.8 Operative konsekvenser: T2U2 - SBV Avgang nivå F BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? 18.7: Byggevegger og innredningsaktiviteter Koordinert med OSLNei 15.8: Midlertidig kapasitetsutvidelse for sikkerhetskontrollen åpnes for sommertrafikk del 2. T2U melder til OSLJa Kontrollområde: SBV Nivå F akse 39 - 42 Beskrivelse av tiltak: Ombygging Midlertidig sikkerhetskontroll Objektsnavn: SBV Utvidelse Sikkerhetskontroll 4 2016Uke30Uke31

5 Aktiviteter i perioden: Fjerning av blastfence og gjerder mot vest, merking og skilting ny internvei i uke 31. Operative konsekvenser: T2U3 2016Uke30Uke31 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Nei Kontrollområde: UE8/UE9 Beskrivelse av tiltak: Omlegging av internvei vest. Vi tar sikte på at omleggingen slik figuren viser skjer i uke 32, avhengig av om det er behov for reparasjonsarbeider etter opprydding. Objektsnavn: Internveier i anleggsområdet 5

6 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Fra uke 30: 1.Etterarbeider Operative konsekvenser: T2U5 2015Uke30Uke31 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Uke 30 Liten aktivitet - Etterarbeider Ordinær teknisk innmelding er sendt Nei Entreprise: 72579/581Kontrollområde: T1 Beskrivelse av tiltak: Oppgradering av brannalarmanlegget. Alt sentralutstyr skal byttes. Alle detektorer skal skiftes. Prosjektet må ha tilkomst til alle arealer. Objektsnavn: Brannalarmprosjektet Utskiftning Ferdig Utskiftning Pågår

7 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Uke 30 og 31: 41-44 syd: etablering lager/wc/kontor, gulv og himlingsarbeider 44-46: Kabeltrekking, himlingsarbeider, steinlegging gulv -Varme og støvende arbeider – utmelding brannmeldere Operative konsekvenser: T2U8 - SBØ 2016Uke30Uke31 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utmelding av brannmeldere iht avtale med B&R og DS Iht avtale godkjente brannlogger og 14- dagersplan Ja Kontrollområde: Nivå D Beskrivelse av tiltak: Ombygging av pirrot i dagens terminal i grensesnittet mot ny Pir Nord. Nye arealer for støttefunksjoner Duty Free, ombygging til kasseområde Objektsnavn: Ombygging SBØ nivå D og F 7

8 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Uke 30 og 31: -Liten aktivitet i perioden. Operative konsekvenser: BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Kontrollområde: Nivå D Beskrivelse av tiltak: Ombygging av dagens terminal i østre del av terminalbygningen nivå D Ombygging av arealer til nytt kjøkken for leietakere Objektsnavn: Ombygging SBØ nivå D og F T2U8 - SBØ 8 2016Uke30Uke31

9 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Uke 30 og 31: Kun mindre arbeider med legging av naturstein. Opprydding og tilsyn. Operative konsekvenser: BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utmelding av brannmeldere iht avtale med B&R og DS. Iht avtale godkjente brannlogger og 14- dagersplan Ja Uttransport stål på natt gjennom sentral sikkerhetskontroll Ekstra vekterbestilling for oppfølging Nei Kontrollområde: Nivå F Beskrivelse av tiltak: Ombygging av dagens terminal øst for jernbanen Ombygging til kjøkken Objektsnavn: Ombygging SBØ nivå D og F T2U8 - SBØ 9 2016Uke30Uke31

10 Aktiviteter i perioden: Uke 30 og 31: Arbeider gavl øst PVN – nivå D og F: -Stillasmontasje akse 57: Innkledningen av stillas ferdigstilles. Nattarbeid – natt til onsdag 27.07.2016. Rulletrapp stenges. Forberedende arbeider for montering av provisorisk branngardin / dører til passasjerstrøm inn til ny Duty Free Operative konsekvenser: Rulletrapp stenges. Avklart med Duty Manager. Varme og støvende arbeider. BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utmelding av brannmeldere iht avtale med B&R og DS. Iht avtale godkjente brannlogger og 14- dagersplan Ja Kontrollområde: Nivå D-F Beskrivelse av tiltak: Ombygging av dagens terminal øst for jernbanen Ombygging til kjøkken Objektsnavn: Ombygging SBØ nivå D og F T2U8 - SBØ 10 2016Uke30Uke31

11 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Antatt aktivitet i uke 30 og uke 31: Status: Område 1: (VVS:gjenstår kun tilkopling avløp-gjøres når utstyr er ferdig montert på D) Område 3: (VVS:Kun kobberrør til brannskap gjennom dekke gjenstår-når skap er montert (aug)) Område 2 og 4: VVS er ferdig pr nå-ingen aktivitet Arbeidet er kartlagt og avtalt med Per Viggo Arbeidstider: kl 2300-0400 Inntransport: kl 2100-0500 Operative konsekvenser: BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utføres på natt på tette stillaser Arbeidet er avklart og kartlagt med Per-Viggo Nattarbeider mellom kl 2300-0400 Ja Kontrollområde: Nivå B-MBH Beskrivelse av tiltak: Omlegging og bygging tekniske anlegg i himling MBH i forbindelse med pågående ombygging nivå D Objektsnavn: Ombygging SBØ nivå D og F T2U8 - SBØ 11 2016Uke30Uke31

12 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Aktivitet i uke 30 og uke 31: Gjenstår: -Område 5, 6 (VVS: start fra uke 25) -Omlegging av rør og vent i tak 7 (sprinkelsentral-er i korridor ikke mbh), 8 (kjøkken – tas til høsten) Arbeidet er kartlagt og avtalt med Per Viggo Arbeidstider: kl 2300-0400 Inntransport: kl 2100-0500 Operative konsekvenser: BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utføres på natt på tette stillaser Arbeidet er avklart og kartlagt med Per-Viggo Nattarbeider mellom kl 2300-0400 Ja Kontrollområde: Nivå B-MBH Beskrivelse av tiltak: Omlegging og bygging tekniske anlegg i himling MBH i forbindelse med pågående ombygging nivå D Objektsnavn: Ombygging SBØ nivå D og F T2U8 - SBØ 12 2016Uke30Uke31 E


Laste ned ppt "14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenser U2, U3, U4, U5, U6, U7 og U8 Uke 30 og 31 - 2016 1 14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenserProarcref:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google