Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenser U2, U3, U4, U5, U6, U7 og U8 Uke 14 og 15- 2016 1 14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenserProarcref:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenser U2, U3, U4, U5, U6, U7 og U8 Uke 14 og 15- 2016 1 14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenserProarcref:"— Utskrift av presentasjonen:

1 14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenser U2, U3, U4, U5, U6, U7 og U8 Uke 14 og 15- 2016 1 14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenserProarcref: T20100-PDOSL-AO-PL-0278

2 T2U – Oversikt 2 2016Uke14Uke15 OmrådeObjektsnavnStatusAnsvarlig T2UAnsvarlig T2DK U2Trafikkforplass og veiVegar BergumVidar Snerten U2 - SBV (JBS) Arbeider i JBS/hus i husFredrik LangGeir Solberg U2 - AK/41 Riving og ombygging av akse AK og 41 – nivå D og F Fredrik LangChristoffer Giske U3Internveier i anleggsområdet U4Avløp toalettkjerne E utlandTor Walen U5BrannalarmprosjektetLars OmaHans Petter Stensjøen U6Connecting Norway – mottaksstasjon i PMZ vest Kjell Magne Nesset U7Pir Nord – nordøstre hjørne U7Ombygging SBØ nivå D og FSteinar RamsdalChristoffer Giske U7Ombygging FP 17Steinar RamsdalChristoffer Giske Pågående arbeider Begrenset eller ingen virksomhet Ferdigstilt

3 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Fra uke 14: 1.Utbedringsarbeider i gjennomkjøring under Pir Vest med avgrensning av anleggsområde. Fresing asfalt 06.04-09.04 – noe nattarbeid. Fra uke 15: 1.Utbedringsarbeider i gjennomkjøring under Pir Vest Operative konsekvenser: T2U2 2015Uke14Uke15 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? 14.01: Utbedringsarbeider i gjennomkjøring under Pir Vest. Fresing asfalt fra 06.04-09.04 – noe nattarbeid. Lett sikring for å hindre innkjøring på Internvei og sikring av anleggsområde. Avklart med OSL- DK 15.01: Utbedringsarbeider i gjennomkjøring under Pir Vest. Lett sikring for å hindre innkjøring på Internvei og sikring av anleggsområde. Avklart med OSL- DK Kontrollområde: Internveien-gjennomkjøring Pir Vest Beskrivelse av tiltak: Objektsnavn: Trafikkforplass og vei

4 Aktiviteter i perioden: Fra uke 14: 1.Diverse arbeider inn mot JBS 2.Komplettering rulletrapper og ståltrapp Fra uke 15: 1.Diverse arbeider inn mot JBS 2.Komplettering rulletrapper og ståltrapp Operative konsekvenser: T2U2 - SBV (JBS) BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? 14.1/15.1: Noe støy kan forekommeVeldig støyende arbeider skjer på nattNei 14.2/15.2: Foregår over passasjerområde for østre rulletrapp. Bak byggevegger i vest. Østre rulletrapp kompletteres mellom 01-05 på natt Nei Kontrollområde: JBS nivå D Beskrivelse av tiltak: Riving av lett-tak hus-i-hus + diverse andre arbeider Objektsnavn: Arbeider i jernbanestasjonen 4 2016Uke14Uke15

5 Aktiviteter i perioden: Uke 14-15: 1.Rivearbeider bak byggevegg. Operative konsekvenser: T2U2 - SBV (JBS) BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? 14/15: Noe støy kan forekomme.IngenNei Kontrollområde: Akse AK og 41 – nivå D Beskrivelse av tiltak: Riving og ombygging i akse 41 – nivå D Objektsnavn: Riving i akse AK/41 5 2016Uke14Uke15

6 Aktiviteter i perioden: Fra uke 14/15: 1.Riving av paroc i akse 41. Arbeid i høyden i nærheten av CSRA-vegg kan forekomme. 2.Riving av paroc i akse 41, over JBS Operative konsekvenser: T2U2 - SBV (JBS) BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Behov for vekter tilstede ved arbeider i høyden nær CSRA-vegg Vekter bestilt under riveperioden. Nei Ved riving av paroc inntil JBS jobbes det mellom 01:00 og 05:00 på natt Kontrollområde: Akse AK og 41 – nivå F Beskrivelse av tiltak: Riving og ombygging av akse AK og 41 – nivå F Objektsnavn: Riving i akse AK/41 6 2016Uke14Uke15

7 Aktiviteter i perioden: Operative konsekvenser: Stengt snøvei øst for PN, se under. T2U3 2016Uke11Uke19 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Snøvei øst 61-73Stenges på morgenen mandag 4.4.16 og avsperringsmateriell fjernes. Nei Kontrollområde: UE8/UE9 Beskrivelse av tiltak: Internveiplassering som vist på skisse. Handling på anleggsveier ikke tillatt, anleggsveger markert med rødt. Objektsnavn: Internveier i anleggsområdet 7

8 Bilde av område (Helst med en markering av området so Aktiviteter i perioden: I uke 14: 1.Avløp fra toaletter nivå E utland legges om i MBH. 2.Avløp legges om på nivå D Operative konsekvenser: Stenge toalettkjerne nivå E utland på natt T2U4 2016Uke14Uke14 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Uke 14: Koble om spillvannsledning i MBH for toaletter nivå E utland Legge om spillvannsledninger nivå D fra toaletter nivå E utland Natt Nei Kontrollområde: SBØ Beskrivelse av tiltak: Avløp fra toalettkjerne nivå E utland flyttes. Objektsnavn: Avløp toalettkjerne nivå E utland

9 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Fra uke 14: 1.Flytte styringer mellom gammel og ny sentral 4 Fra uke 15: 1.Flytte styringer mellom gammel og ny sentral 4. 2.Bytte detektorer EBS Operative konsekvenser: T2U5 2015Uke14Uke15 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Uke 14 Flytte styringer mellom gammel og ny sentral 4 (Natt) Ordinær teknisk innmelding er sendt. Nei Uke 15 Flytte styringer mellom gammel og ny sentral 4 (Natt) Bytte detektorer EBS Ordinær teknisk innmelding er sendt. Nei Entreprise: 72579/581Kontrollområde: T1 Beskrivelse av tiltak: Oppgradering av brannalarmanlegget. Alt sentralutstyr skal byttes. Alle detektorer skal skiftes. Prosjektet må ha tilkomst til alle arealer. Objektsnavn: Brannalarmprosjektet Utskiftning Ferdig Utskiftning Pågår

10 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Fra uke 15: Gjennomføring 1.Det er planlagt test tre netter uke 15, natt til 13, 14 og 15.04 2.Ingen andre aktiviteter som påvirker brannsikkerhet kan pågå disse nettene. Operative konsekvenser: T2U5 2015Uke14Uke15 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Uke 15 gjennomføres test av hele brannalarmanlegget 1.OSL Årskontroll 2.Integrasjon SBV mot Hovedsystemet 3.SAT av sentral +TS=542.004 (Brannalarmprosjektet) Gjennomføring 1.Det er planlagt test tre netter uke 15, natt til 13, 14 og 15.04 2.Ingen andre aktiviteter som påvirker brannsikkerhet kan pågå disse nettene. Ordinær teknisk innmelding er sendt. Ja Entreprise: 72579/581Kontrollområde: SBV/T1 Beskrivelse av tiltak: Uke 15 gjennomføres test av hele brannalarmanlegget 1.OSL Årskontroll 2.Integrasjon SBV mot Hovedsystemet 3.SAT av sentral +TS=542.004 (Brannalarmprosjektet) Objektsnavn: Brannalarmprosjektet

11 Aktiviteter i perioden: Fra uke 15: 1.Det skal monteres innfelte armaturer i himling/tak over internveien i Pir Nord. Arbeidet vil pågå med lift fra veibanen Operative konsekvenser: T2U5 2015Uke 15 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Uke 14 Uke 15 Det skal monteres innfelte armaturer i himling/tak over internveien i Pir Nord. Arbeidet vil pågå med lift fra veibanen Arbeidet vil bli utført i et kjøre løp av gangen. Dette kjøreløpet må stenges mens arbeidet pågår Nei Entreprise: 72529Kontrollområde: Pir Nord Beskrivelse av tiltak: Belysning på internvei under Pir Nord. Objektsnavn: T2

12 Aktiviteter i perioden: Uke 14: 1.Montere stål for tak, Uke 15: 1.Komplettere tak 2.Glassmontasje 3.Forberede til gulvstøp, inkl slukmontasje Operative konsekvenser: Delvis stengt internveg, en kjørebane, etter trafikkregler Noe forstyrrelser kan forekomme pga inntransport og heising, ØMF tilpasser til trafikk. T2U6 2016Uke14Uke15 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Uke 13 Delvis stengt internveg, en kjørebane Noe forstyrrelser kan forekomme pga inntransport og heising ØMF tilpasser til trafikk. AP varsles ved behovNei / Ja Uke 14 Delvis stengt internveg, en kjørebane Noe forstyrrelser kan forekomme pga inntransport og heising ØMF tilpasser til trafikk. AP varsles ved behovNei / Ja Entreprise: 72631/-632, 72421Kontrollområde: PMZ vest, A20, internveg Beskrivelse av tiltak: Tilsvarende som i PMZ øst. Det bygges et utbygg til kant internveg fra fasade pirvegg forberedt for gjennomkjøring og avlasting bagasje. Bånd og scannere monteres. Start 15.2.16 Slutt 20.5.16 Objektsnavn: Connecting Norway –Mottaksstasjon i PMZ vest

13 Bilde av område Aktiviteter i perioden: Uke 13: Uke 14: -Mandag 04.04.15 07:00-16.00: Utbedring av utvendig himling -Tirsdag 05.04.15 07:00-16:00: Utbedring av utvendig himling Operative konsekvenser: T2U7 2016Uke13Uke14 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utbedring av avvik utvendig himling Lift i internveien, vil sperre et løp Nei Entreprise: 72245Kontrollområde: Pir nord Beskrivelse av tiltak: Utbedring av avvik utvendig himling pir nord øst Objektsnavn: Pir nord, nordøst-hjørne Himlingsarbeider i gjennomkjøring Utbedring av himlingsavvik

14 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Uke 14 og 15: - Varme og støvende arbeider – utmelding brannmeldere - Bygge nytt brannskille, stål, glass, gips, branngardiner - Pigging og fjerning av eksisterende naturstein -Hulltaking i brannskiller og varme arbeider Operative konsekvenser: T2U7 - SBØ 2016Uke14Uke15 BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Noe støy må påregnes Piggearbeider utføres delvis på natt. Korte intervaller, støyende arbeider på natt Ja – informasjo n Utmelding av brannmeldere iht avtale med B&R og DS Kontrollområde: Nivå D Beskrivelse av tiltak: Ombygging av pirrot i dagens terminal i grensesnittet mot ny Pir Nord. Nye arealer for støttefunksjoner Duty Free, ombygging til kasseområde Objektsnavn: Ombygging SBØ nivå D og F 14

15 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Uke 14 og 15: - Generell ombygging i arealet - Bygge om fasaden mot nord - tekniske arbeider Operative konsekvenser: BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utmelding av brannmeldere iht avtale med B&R og DS Ja Støyende/støvende arbeiderFresing av eksisterende dekke utføres natt Ja – informasjon Kontrollområde: Nivå D Beskrivelse av tiltak: Ombygging av dagens terminal i østre del av terminalbygningen nivå D Ombygging av arealer til nytt kjøkken for leietakere Objektsnavn: Ombygging SBØ nivå D og F T2U7 - SBØ 15 2016Uke14Uke15

16 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Uke 14 og 15: -Riving fashion, Ritazza, bokhandel og bank -oppsetting byggevegger -rive gammel hovedtavle Fids Operative konsekvenser: BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utmelding av brannmeldere iht avtale med B&R og DS Ja Kontrollområde: Nivå F Beskrivelse av tiltak: Ombygging av dagens terminal øst for jernbanen Ombygging til kjøkken Objektsnavn: Ombygging SBØ nivå D og F T2U7 - SBØ 16 2016Uke14Uke15

17 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Uke 14 og 15: -Riving provisorisk vegg mellom SBV og Pir Vest akse AK /32-34 -Bygging himling og istandsetting gulv, glassfelt og håndløper Operative konsekvenser: BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utmelding av brannmeldere iht avtale med B&R og DS Ja Arbeider på og ved CSRA skille, CSRA flyttes som skissert ASR innmelding + vekter bestilt Ja Kontrollområde: Nivå G – pir vest - overgangspunkt Beskrivelse av tiltak: Riving eksisterende provisorisk vegg, istandsetting gulv og himling. Klargjøring for idriftssettelse av arealene. Objektsnavn: Ombygging SBØ nivå D og F T2U7 - SBØ 17 2016Uke14Uke15

18 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Uke 14 og 15: -Bygging stillas, justering av bygget stillas: Område 1,3,4 -Kjerneboring -Omlegging av rør og vent i tak Arbeidet er kartlagt og avtalt med Per Viggo Arbeidstider: kl 2300-0400 Inntransport: kl 2100-0500 Operative konsekvenser: BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utføres når BHS anlegg er stanset Arbeidet er avklart og kartlagt med Per-Viggo Nattarbeider mellom kl 2300-0400 Ja Arbeider MBH stillas og rørIngen arbeider natt til ons- tors-fredag og lørdag uke 11 Nei Kontrollområde: Nivå B-MBH Beskrivelse av tiltak: Bygging av stillas i MBH Objektsnavn: Ombygging SBØ nivå D og F T2U7 - SBØ 18 2016Uke14Uke15

19 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Uke 14 og 15: -Bygging stillas, justering av bygget stillas: Område 5, 6, 7, 8 -Kjerneboring -Omlegging av rør og vent i tak Arbeidet er kartlagt og avtalt med Per Viggo Arbeidstider: kl 2300-0400 Inntransport: kl 2100-0500 Operative konsekvenser: BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utføres når BHS anlegg er stanset Arbeidet er avklart og kartlagt med Per-Viggo Nattarbeider mellom kl 2300-0400 Ja Arbeider MBH stillas og rørIngen arbeider natt til ons- tors-fredag og lørdag uke 11 Nei Kontrollområde: Nivå B-MBH Beskrivelse av tiltak: Bygging av stillas i MBH Objektsnavn: Ombygging SBØ nivå D og F T2U7 - SBØ 19 2016Uke14Uke15 E

20 Bilde av område (Helst med en markering av området som berøres) Aktiviteter i perioden: Uke 14 og 15: -Pigging av fundamenter -Etablering ny trapp og dør i fastpunkt Operative konsekvenser: BeskrivelseTiltakBehov for delt. drift? Utmelding av brannmeldere iht avtale med B&R og DS Ja Kontrollområde: Nivå D – apron ved fastpunkt 17 Beskrivelse av tiltak: Tilrettelegging for midlertidig bruk av fastpunkt 17 til ny bussankomst innland Objektsnavn: Ombygging FP 17 T2U7 - SBØ 20 2016Uke14Uke15


Laste ned ppt "14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenser U2, U3, U4, U5, U6, U7 og U8 Uke 14 og 15- 2016 1 14-dagers plan for arbeider med operative konsekvenserProarcref:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google