Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uke 10-11 Periode: 07.03.2016 – 21.03.2016 uke 10 - 11 14 dagersplan OSL avd. Utbygging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uke 10-11 Periode: 07.03.2016 – 21.03.2016 uke 10 - 11 14 dagersplan OSL avd. Utbygging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Uke 10-11 Periode: 07.03.2016 – 21.03.2016 uke 10 - 11 14 dagersplan OSL avd. Utbygging

2 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse kontrollområder og status OmrådeProsjektlederBeskrivelseStatus TGUnn Liv TeigenOppgradering av seksjoneringsvegg Akse 32, Pir Vest TGRune BjørnstadA134554 Utvidelse non-Schengen - Karnapper THUnn Liv TeigenOppgradering av seksjoneringsvegg Akse 67, Pir Øst TPUnn Liv TeigenA155303 Bilutleie P10. TQAnn-Christin Kulsrud A156135 Tetting av lysgård sentral kontorblokk – fase 1 vestre del THKjetil NilsenA161549 Self Boarding Gates Utland THJan SkagenA146091 Non-Schengen ombygging i pir øst TGAnn-Christin Kulsrud A166809 Røyktette mesanin søndre del pir vest TGLars VestermoA162446 Utvidelse ekeisterende kiosk pir vest TQLars VestermoA161568 FAJ43 Ny butikk Ingen virksomhet Arbeid i perioden Ferdigstilt Uke 10-11

3 Oversikt Uke 10-11 A134554 Utvidelse non- Schengen - Karnapper A145513 Oppgradering seksjoneringsvegg Akse 32 A145513 – Oppgradering av seksjoneringsvegger Akse 67 Pir øst, nivå F og G A15530T2D007003 Bilutleie til P10 A156135 Tetting av lysgård sentral kontorblokk A161549 Self Boarding Gates Utland (gate 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49) A162446 - Utvidelse eksisterende kiosk pir vest A146091 Non-Schengen ombygging i pir øst Pir Øst akse 78-89/AP A168409 Røyktette mezzanin akse 21-32 A161568 – FAJ43 Ny butikk

4 A134554 Utvidelse Non-Schengen - Karnapper Prosjektleder – Rune Bjørnstad Pågående arbeider uke 10 og 11: -Komplettering av innvendig himling ved gate 51. -Montering av utvendig solavskjerming for karnapp fase 2 og 3. -Utbedring av gjenstående feil og mangler. -Montasje av ventilasjonsdon ved gate 50 Driftsmessige konsekvenser: På nivå D vil det i perioder bli noe innsnevring av internvei på grunn av liftbruk som benyttes til montering solavskjerming. Forventet ferdigstillelse: Uke 12 - 2016 Uke 10-11 Fase 2Fase 3

5 A145513 – Oppgradering av seksjoneringsvegger Akse 67 Pir øst og Akse 32 Pir vest, nivå F og G Prosjektleder Unn Liv Teigen Uke 10-11 Brannseksjoneringsveggen i akse 67 i Pir øst skal oppgraderes ifm utvidelsen av terminalen T2. Porter på nivå F og dører på nivå G skal byttes ut. Brannisolering, brannmaling og branntetting etterses og kontrolleres, når konstruksjoner er blottlagt skal nødvendig komplettering/utbedring utføres. Arbeidene startet opp i uke 46. Pågående arbeider uke 10-11: Beslag, etterarbeider etter ferdigbefaring Driftsmessige konsekvenser: -Ingen Forventet ferdigstillelse: Alle arbeider mars 2016

6 A156135 Tetting av lysgård sentral kontorblokk – fase 1 vestre del Prosjektleder: Ann-Christin Kulsrud Uke 10-11 Det skal etableres støpte dekker på nivå G og H i sentral kontorblokk vestre del. Glass skal fjernes fra gangbruer på nivå G og H, og det etableres midlertidige vegger/sperrer mot glassgården. Det skal fjernes glass mellom nivå G og H mot lysgården. Pågående arbeider : -Uke 10-11: Det vil bli himlingmontasje under bruer og rundt søyler. Det blir montert opp vegg søndre del nivå G. Driftsmessige konsekvenser: Ingen spesielle Forventet ferdigstillelse: Medio mars 2016

7 A155303 Bilutleie P10 Parkeringshus P10 nivå U2 akse A-B, 1-11 Prosjektleder Unn Liv Teigen Uke 10-11 Det skal etableres nye lokaler til bilutleie- selskapene i parkeringshus 10, under etasje U2. Bilutleieselskapene skal flytte inn i de nye lokaler i mai 2016 Pågående arbeider uke 10 og 11: -Tetting av bygget -Innvendige vegger -Montering av himling -Føringsveier til kulvert for VVS Driftsmessige konsekvenser: P10, etasje U2, akse A-B og 1 -11 er sperret av og skal brukes til byggeområde og lager. Tårnveien og gangveien fra Tårnveien til terminalen ( på vest siden av P10) brukes som anleggsvei. Anleggstrafikk via parkeringshuset. Arbeidet med føringsveier til kulvert pågår via lift i gangen mellom terminal og Phus10. Innsnevring i gangsonen ved lift. Forventet ferdigstillelse: mai 2016

8 A161568 FAJ43 Ny butikk SBØ Prosjektleder Lars Vestermo Uke 10-11 Bygging av midlertidig butikk for ARK-bokhandel Pågående arbeid uke 10/11: Montering av rullegitter Tekniske arbeider for leietaker Ferdigstille uke 11. Driftsmessige konsekvenser: 1.Ingen. Forventet ferdigstillelse: Slutten av uke 11

9 A146091 Non-Schengen ombygging i pir øst Pir Øst akse 78-89/AP - Prosjektleder Kjell Magne Nesset Uke 10-11 Fundamenter for nye karnapper. Pågående arbeid uke 10-11: Forskaling og støping av fundamenter. Driftsmessige konsekvenser: 1.Ingen. Forventet ferdigstillelse: I slutten av uke 12

10 A146091 Non-Schengen ombygging i pir øst Pir Øst akse 78-89/AP - Prosjektleder Kjell Magne Nesset Uke 10-11 For montasje av nye stålbjelker til karnapper Flytting av tekniske installasjoner i PMZ. Pågående arbeid uke 10-11: Start flytting av tekniske installasjoner i PMZ. Driftsmessige konsekvenser: 1.Avtales fortløpende (J.Skagen, G.Wikan) Forventet ferdigstillelse: I slutten av uke 22

11 A162446 Utvidelse ekesisterende kiosk pir Vest Pir Vest Prosjektleder Lars Vestermo Uke 10-11 Bygging av midlertidig butikk for ARK-bokhandel Pågående arbeid uke 10/11: Montering av rullegitter Tekniske arbeider for leietaker. Driftsmessige konsekvenser: 1.Ingen. Forventet ferdigstillelse: Slutten av uke 17

12 Uke 10-11 A168409 Røyktetting av mezzanin søndre del akse 21-32 pir vest Prosjektleder: Ann-Christin Kulsrud Det skal røyktettes på mezzanin søndre del akse 21- 32 pir vest., fordi vi har fjernet et rømningstrapp. Det blir montert opp en røyktett skille nær akse 21 m/glassdør. Pågående arbeider : -Uke 10-11: Det vil bli montert opp røyktett skjørt over glass og oppunder tak. Det skal fuges mellom glassene i fasaden mot terminal. Driftsmessige konsekvenser: Ingen spesielle, da området er stengt av. Forventet ferdigstillelse: 1.5.2016


Laste ned ppt "Uke 10-11 Periode: 07.03.2016 – 21.03.2016 uke 10 - 11 14 dagersplan OSL avd. Utbygging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google