Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland ”Kollektivtransport i distriktene” Lillehammernettet Del II Geir Kristiansen – Fagenhet Samferdsel Oppland fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland ”Kollektivtransport i distriktene” Lillehammernettet Del II Geir Kristiansen – Fagenhet Samferdsel Oppland fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland ”Kollektivtransport i distriktene” Lillehammernettet Del II Geir Kristiansen – Fagenhet Samferdsel Oppland fylkeskommune

2 Arbeidet i del II av prosjektet omfatter bestillingsdelen av konseptet. Det har vært arbeidet med datagrunnlag, der en har lagt vekt på brukermedvirkning og detaljerte undersøkelser av brukerbehovet. Planarbeidet har imidlertid vært relativt krevende, og har tatt noe mer tid enn forutsatt ved starten. I 2009 vil følgende bli prioritert: –Forprosjekt for nye anropstyrte tilbud i regionen videreføres –Detaljplanlegging av pilotprosjekt er igangsatt og under ferdigstillelse. En har valgt å konsentrere arbeidet med et første pilotprosjekt i Gausdal kommune våren 2009 –Pilotprosjekt i Øyer kommune planlegges startet høsten 2009 Lillehammernettet del II – Pilotprosjekt Gausdal, - Fleksiskyss

3 Tilbud, rammebetingelser og brukerbehov I dag kjøres det to ”handleruter” i Gausdal, en fra Svingvoll til Segalstad bru på fredag. I tillegg kjøres det to bestillingsruter for ungdom, natt til lørdag og søndag kveld. Prosjektgruppa kontaktet høsten 2008, aktuelle brukergrupper i kommunen. I tillegg har Live|work gjennomført intervjuer, fokusgrupper og workshop. Det har vært møter med representanter fra: - Eldrerådet - Rådet for funksjonshemmede - Ungdomsrådet - Elevrådet ved Gausdal videregående skole - Idrettsrådet - TT-tjenesten i kommunen - Reiselivet - Gausdal taxi - Grende/bygdeutvalg Møtene har vært viktige for å kartlegge dagens transportmønster og transportbehov. Flere av brukerne vil være med i en egen arbeidsgruppe gjennom hele prosjektperioden. Dette for å sikre at tilbudet som settes i gang er i tråd med brukernes ønsker og for å sikre eierskap ute i kommunene. Pilotprosjekt Gausdal - Fleksiskyss

4 Kravspesifikasjon – etter brukergruppene Dagruter til/fra sonene til/fra Segalstad/Follebu ”Handleruter” i Østre og Vestre Gausdal Helgeruter – bestilling til/fra Segalstad/Follebu Kveldsruter - bestilling til/fra Segalstad/Follebu Nattbuss i helger Pilotprosjekt Gausdal - Fleksiskyss

5 Sonekart Fleksiskyss Gausdal

6 Tilbud og løsninger – takster Kommuneinterne transporter – kr 30 for voksne/kr 15 for barn. Overgang til buss – kr 15. Ungdomskort og Periodekort på gjeldende strekning aksepteres mot fremvisning av gyldig kvittering. Bestillingstaxi på helg, – kr 50,-. Pilotprosjekt Gausdal - Fleksiskyss

7 Tilbud og løsninger – bestilling Ring 07 177 senest en time før avgang fra startholdeplass. Pilotprosjekt Gausdal - Fleksiskyss

8 Oppstart: Fase 1 – uke 13 – dagtilbud, til/frabringertransport. Fase 2 – 1 mai 2009 – dag og kveldstilbud. Pilotprosjekt Gausdal - Fleksiskyss

9 Utfordringer: Etablering av tilbud, nytt fokus. Endring av reisevaner. Stabilitet. Teknologi – systemer og løsninger Pilotprosjekt Gausdal - Fleksiskyss

10 Utfordringer - Teknologi – systemer og løsninger Enhetlig bestillings og planleggingssystem. Enhetlig billetteringsløsning. Utvikling og tilpasning for fremtidens OBT Pilotprosjekt Gausdal - Fleksiskyss

11 ”Status – hva har vi erfart så langt” Pilotprosjekt Gausdal - Fleksiskyss

12 Fleksiskyss Gausdal Erfaringer fra brukerne: ”Godt tilbud” ” Lett, og enkelt” ”Kunne ønsket dekning i Auggedalen” ”Vil gjerne reise fra Skåbu” ”Endelig, nå går det an å komme seg på by`n”

13 Fleksiskyss Gausdal Praktisk bruk i perioden 3 april – 31 mai 2009: Fleksiskyss Handlerute 194 enkeltreiser (Vestre 64, Østre 130) Fleksiskyss dagtid 9 enkeltreiser Fleksiskyss kveld 84 enkeltreiser (nattbuss 14) Samlet antall reisende med Fleksiskyss i perioden er 287 personer.

14 Fleksiskyss Gausdal Innspill fra brukerutvalget: Positivt med inkludering. Annen innfallsvinkel på tilbudet, ”kom bli med”. (ikke: ”dette må dere bruke….”.) Flytting av handlerute når den faller på bevegelig helligdag. Tydeligere brosjyremateriell, litt mye å sette seg inn. Tilgjengeligheten har vært litt vanskelig, da 07 177 ikke har vært 100% operativt i perioden, og det har variert hvor man har kommet. (Gausdal Drosje har løst dette veldig bra). Tilbudet om interne reiser i kommunen kan presiseres i informasjonsmateriellet. Prisdifferensiering av takster internt i kommunen (drosje) kontra grensekryssende. Kart kan virke ”begrensende”, alternativ presentasjon. Bruke fargekoding fra områdene (fra baksiden avtabellen) inne i rutetabellen. Bredere informasjon om Fleksiskyss for TT-brukere, tilpasninger og muligheter. Se på flere muligheter for samordning av TT-brukere og andre reisende.

15 Veien videre KID II: Evaluering av prosjekt Gausdal, juli 2009. Øyer, oppstart av prosjekt juni 2009. Lillehammer, implementering av kommuneintern trafikk, bestillingsruter mv, oppstart forprosjekt juni 2009. Pilotprosjekt Gausdal


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland ”Kollektivtransport i distriktene” Lillehammernettet Del II Geir Kristiansen – Fagenhet Samferdsel Oppland fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google