Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dyp venetrombose klinikk og diagnostikk Anders Waage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dyp venetrombose klinikk og diagnostikk Anders Waage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dyp venetrombose klinikk og diagnostikk Anders Waage

2 Kliniske tegn DVT De klassiske inflammasjonstegnene er typiske for DVT: rubor, calor,dolor, tumor, functio laesa. Symptomene kan også være lette og fraværende Homans tegn: smerte i leggen ved passiv fleksjon av fotbladet Lab.hjelpemiddel: positiv d-dimer

3 Anamnese/undersøkelse, blodprøver i mottagelsen Anamnese og klinisk undersøkelse varighet, disponerende forhold lungeembolisymptomer cancersymptomer/funn (glandler, mamma, rekt eksplorasjon) Blodprøver Hb, hvite, trombocytter, d-dimer, kr, alat, alp, urin stix, hemofec Øvrig utredning målrettes etter funn

4 Differensialdiagnoser til DVT Overflatisk tromboflebitt Erysipelas Rupturert Bakercyste Posttrombotisk syndrom Lymfødem muskelruptur

5 Wells kriterier for klinisk bedømt sannsynlighet for DVT kreft Paralyse,parese, nylig gips Nylig sengeliggende>3d, kirurgi siste mnd Lokal ømhet langs i venegebetet Hevelse i hele ueks Legghevelse>3cm, ensidig Pittingødem Dilatert overflatiske vener (ikke varicer)

6 Wells kriterier 2 Alle ovennevnte funn gir 1 poeng Annen diagnose mer sannsynlig:-2poeng >3 p: høy sannsynlighet, 75% prevalens 1-2p: middels sannsynligh, 20% prev <0 p: lav sannsynlighet, 3% prevalens

7 Ut fra Wells kriterier og eventuelt d-dimer tas beslutningen om pasienten skal henvises til rtg-avdeling

8 Ultralyd eller venografi ? Ultralyd god på låret, dårlig på legg Venografi god på hele ekstremiteten Venografi ulempe: dødsfall pga kontrastallergi

9 Utredning DVT Start med ultralyd. Gå videre med venografi hvis ultralyden er negativ og den kliniske mistanken er stor

10 Incidens pr 100 000 pr år

11 DVT and cancer Post mortem studies: up to 50 % with thrombosis Clinical thrombosis in cancer patients: 1-30 %

12 Noen fakta/tall Norge: Tromboemoli i 1/900 svangerskap (1/1000-1500) 5-10x økt risiko i forhold til ikke-gravide Ca. 10% gjennomsnittlig risk for ny episode i neste svangerskap 78% Lokalisert i bekken/lårvener Distal DVT mest vanlig i venstre underex Størst risiko i siste trimester (64%) 50% får trombose etter fødsel (4-5 dager) Sectio dobler risikoen

13 Akvirerte risikofaktorer Alder, immobilisering, kirurgi, traume,graviditet, puerperium, cancer, østrogen, lupus antikoagulant Røyking ?

14 Arvelige risikofaktorer Antitrombin III (viktigst), protein C, protein S, faktor V Leiden, protrombin 2021A, Høy konsentrasjon faktor VIII, hyperhomocysteinemi

15 Antitrombin mangel Prot C mangel Prot S mangel Aktivert prot C resistens Prevalens % 0,02?0,2?0,3?10 Hyppighet 1.gangs DVT 12330 Risiko for spontan DVT 50x10x 6x

16 Trombofilifaktorer Utredes hos pasienter < 50 år Familiær opphopning

17 Trombofilifaktorer Ta ikke testene rutinemessig. Tenk konsekvens av resultatet før du tar testen Ikke rekvirer trombofilifaktorene i mottakelsen !

18 Treatment schedule Heparin Marevan INR 2-3 6 months

19 Antifaktor Xa-hemmere Rivaroxaban (Xarelto) –Profylakse atrieflimmer, DVT/LE –Behandling DVT/LE Apixaban (Eliquis) –Profylakse ortopedisk kirurgi

20 Trombinhemmere Dabigatran /Pradaxa) –Profylakse atrieflimmer, ortopedisk kirurgi

21 Lavmolekylært heparin Dalteparin (Fragmin) Enoksaparin (Fragmin) Tinzaparin (Innohep)

22 En 20 år gammel kvinne oppsøker et legekontor for å få p-pille. Hva vil du gjøre for å ta stilling til tromboserisiko ?


Laste ned ppt "Dyp venetrombose klinikk og diagnostikk Anders Waage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google