Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03.10. 20111 PRAKTISK TRANSPLANTASJONS- UTREDNING Høstkurset, 27.10 2011 Ved Nina R. Thorbeck Dagenheten SB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03.10. 20111 PRAKTISK TRANSPLANTASJONS- UTREDNING Høstkurset, 27.10 2011 Ved Nina R. Thorbeck Dagenheten SB."— Utskrift av presentasjonen:

1 03.10. 20111 PRAKTISK TRANSPLANTASJONS- UTREDNING Høstkurset, 27.10 2011 Ved Nina R. Thorbeck Dagenheten SB

2 03.10.20112 Dagenheten  Vi er en liten del av Med. Pol. Senter i Drammen  Vi er fire ansatte  Våre arbeidsområder  Hypertensjonsutredninger  Nyremedisinske utredninger  Årskontroller for nyretransplanterte  Endokrinologiske utredninger  Div. tester (Paracetamol, dexamethason osv)  Hydrering før og etter CT med kontrast  Sendoxankurer, oliclinomel infusjoner  Elkonverteringer  Resipient og Donorutredninger

3 03.10.20113 Resipient utredning Forberedelser  Henvisning  Elektronisk i DIPS og skriftlig notat til Dagenheten •Div. røntgen us •Bentetthetsmåling •Ergospirometri •Gyn. us  Leser journal  Har pasienten nylig vært igjennom en eller flere av undersøkelsene  Er pasienten innkalt til nyrepol eller andre avd. på sykehuset i nærmeste framtid  Er pasienten i Hemo dialyse (samkjøre blodprøver)  Står pasienten på marevan  Har pasienten diabetes og hvilke type medisiner står han i tilfelle på  Om pasienten har mottatt blod (vevstypingen)  Finnes det pr. dato eventuelle donorer  Tolk  Ringer pasienten i forhold til innkallings-tidspunkt og eventuelle uavklarte spørsmål  Hotellpost  Lang reise  Eldre / syk

4 03.10.20114  Da starter koordineringen  Det viktigste er å få på plass røntgenundersøkelsene.  Når jeg har fått plassert disse undersøkelsene går det som regel greit med resten  Ringe IMMI på RH for å avtale for 1. vevstyping, ofte får jeg time for begge vevstypingene med en gang med mindre det er en donor involvert  Dersom det er en donor involver er viktig at vevstyping av donor og resipent blir analysert samtidig  Bor donor et stykke unna kan jeg avtale med donors legekontor/ sykehus om at de kan ta prøvene •Timen på IMMI blir bestilt av meg •Sender emballerte prøveglass pluss frankert konvolutt til legekontoret •Prøven tas da gjerne en dag tidligere pga postgangen  Brev  Sender brev med oppmøte sted, dato og tid •Forberedelser: Urinprøve, faste, nulling av tabletter o.l •Informasjonsark om alle undersøkelser med dato og klokkeslett •Hemofectest Resipient utredning Forberedelser forts.

5 03.10.20115 1.dag:  Informasjonssamtale m/sykepleier  Pasienten får et informasjonsskriv som han skal levere til tannlegen sin. •Sjekke tannstatus •Sannere infeksjoner i tenner og tannkjøtt (oppblussing pga. immunsupresiva ) •Rapport til oss  Samtykke-erklæring til Norsk nefrologiregister •Underskrives  24 timers BT registrering hos hjertesykepleierene  BT hver halvtime på dagen og hver time på natten  Blodprøver  Recipipakke,(laboratoriet her har laget egne pakker), psa på menn over femti  Recipi-virusprøver  Sendeprøveskjemaer til Ullevål (familiær trombosetendens og lupus antikoagulant), RH (polyomavirus og vevstyping), og C-peptid på diabetikere til Aker Resipient utredning Møte med pasient

6 03.10.20116  Levere 1.sett med Urinprøver dersom pasienten har urinproduksjon  Urin stix, mikro, bakt og polyomavirus  Henvisning i DIPS med beskjed om at bioingeniøren skal analysere både mikro og stix  Levere hemofec  Skal tas på tre forskjellige dager  Gi beskjed til lege ved gjentatte positive Hemofec  Starte 24 t urinsamling til Krcl og totalprotein  Gastroscopi  Dette er den undersøkelsen de fleste gruer seg mest til  Skal være fastende fra midnatt  OBS blodfortynnenede •Marevan nulles tre dager før, sjekke INR samme dag •Albyl E - holder at det ikke tas samme dag Resipient utredning Møte med pasient forts.

7 03.10.20117 Resipient utredning Møte med pasient forts.  Innkomstjournal ved kandidat  En enkel undersøkelse  Arteriell blodgass  Ankel / arm index (lånerunde)  Prostata us (over 50)  Fysioterapi (ikke torsdager)  Skal gi en beskrivelse av pasientens funksjonsnivå  Pasienten får informasjon om individuell trening og viktigheten av og holde seg i så god fysisk form som mulig  Arbeids EKG, evt kun EKG der pas ikke kan sykle  Her er det største problemet og finne en lege som kan ”sykle” pasienten

8 03.10.20118 2. dag  Levere 24 timer urinsamling og 24 timers BT  Ultralyd residualurin  Ultralyd residualurin (mellom kl.8.00 og 9.00)  Full blære når han møter  Rtg.Thorax, rett før eller etter ultralyd  Sosionom (kun onsdager og torsdager)  Prater med pasienten om hans livssituasjon (jobb, bolig, økonomi og eventuelt andre ting HAN måtte ønske å ta opp)  Informere om de lovmessige rettigheter og støtteordninger pasienten har som nyresyk  Spirometri  CT Angio/Abdomen og evt Thorax  CT Angio/Abdomen og evt Thorax (rundt kl.12.00 )  Hydrering og mykomust før og etter CT  Er pasienten i HD må jeg koordinere det slik at pasienten går rett i dialyse etter CT  NB! Kontrollere kreatinin en til to dager etter CT Resipient utredning Møte med pasient forts.

9 03.10.20119 3. dag  Levere 2.sett med urinprøver og kreatinin kontroll etter CT med kontrast  Pasienter med kjent diabetes er ferdig  Glukosebelastning - undersøkelse for å se om pasienten har diabetes  Pasienten faster fra kl.22.00 kvelden før  Fastende blodsukker ( + krnn) og urinprøve (2.sett + sukker)  Sukkerholdig drikk  Blodprøve og urinprøve blir igjen tatt etter henholdsvis en og to timer Annerledes oppsett  Dersom pasienten har vært igjennom noen av us tidligere eller ikke skal ha alle undersøkelsene, vil oppsettet bli litt annerledes  Det viktigste for meg er at det skal være effektivt for både pasienten og oss Resipient utredning Møte med pasient forts.

10 03.10.201110 Ferdigstilling Uavhengige undersøkelser  Bentetthetsmåling  Ergospirometri  Gyn.undersøkelse  Mammografi  Ekko dopler  Myocardscintigrafi Ferdigstilling av mappene  Prøvesvar samles, leveres henvisende lege  Kan til tider ta lang, veldig lang tid å få inn alt som kreves  Tannlege  Rene urinprøver  Hemofec  Purre pasienten -telefon og skriftlig

11 03.10.201111 Oppsummering  Det er mye forberedelse og koordinering som skal til for at alt skal flyte optimalt. Dette er tidkrevende  Undersøkelsene samles over to til tre dager  Pasientene gir uttrykk for at de er fornøyd med at stort sett hele utredningen er over på så kort tid  Samler alle prøvesvar og som regel er det kun ”filleting” som gjør at mappen ikke blir levert henvisende lege  Jeg lager en enkel rapport ca. en gang i måneden på hvor langt hver resipient/donor er kommet i sin utredning. Denne er mest for min egen del, men den leveres også til legene, nyrepoliklinikken og dialysen

12 TAKK FOR MEG Dialysis Cartoons by Peter Quaife


Laste ned ppt "03.10. 20111 PRAKTISK TRANSPLANTASJONS- UTREDNING Høstkurset, 27.10 2011 Ved Nina R. Thorbeck Dagenheten SB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google