Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRAKTISK TRANSPLANTASJONS-UTREDNING Høstkurset,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRAKTISK TRANSPLANTASJONS-UTREDNING Høstkurset,"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRAKTISK TRANSPLANTASJONS-UTREDNING Høstkurset, 27.10 2011
Ved Nina R. Thorbeck Dagenheten SB

2 Dagenheten Vi er en liten del av Med. Pol. Senter i Drammen
Vi er fire ansatte Våre arbeidsområder Hypertensjonsutredninger Nyremedisinske utredninger Årskontroller for nyretransplanterte Endokrinologiske utredninger Div. tester (Paracetamol, dexamethason osv) Hydrering før og etter CT med kontrast Sendoxankurer, oliclinomel infusjoner Elkonverteringer Resipient og Donorutredninger

3 Resipient utredning Forberedelser
Henvisning Elektronisk i DIPS og skriftlig notat til Dagenheten Div. røntgen us Bentetthetsmåling Ergospirometri Gyn. us Leser journal Har pasienten nylig vært igjennom en eller flere av undersøkelsene Er pasienten innkalt til nyrepol eller andre avd. på sykehuset i nærmeste framtid Er pasienten i Hemo dialyse (samkjøre blodprøver) Står pasienten på marevan Har pasienten diabetes og hvilke type medisiner står han i tilfelle på Om pasienten har mottatt blod (vevstypingen) Finnes det pr. dato eventuelle donorer Tolk Ringer pasienten i forhold til innkallings-tidspunkt og eventuelle uavklarte spørsmål Hotellpost Lang reise Eldre / syk Viktig at det er henvist til rtg samtidig, ellers får ikke jeg satt opp et effektivt program. Det er også en fordel at alle andre henvisninger er på plass, noen ganger oppdager jeg ikke at det mangler henvisning til f.eks bentetthet før jeg skal samle mappen.

4 Resipient utredning Forberedelser forts.
Da starter koordineringen Det viktigste er å få på plass røntgenundersøkelsene. Når jeg har fått plassert disse undersøkelsene går det som regel greit med resten Ringe IMMI på RH for å avtale for 1. vevstyping, ofte får jeg time for begge vevstypingene med en gang med mindre det er en donor involvert Dersom det er en donor involver er viktig at vevstyping av donor og resipent blir analysert samtidig Bor donor et stykke unna kan jeg avtale med donors legekontor/ sykehus om at de kan ta prøvene Timen på IMMI blir bestilt av meg Sender emballerte prøveglass pluss frankert konvolutt til legekontoret Prøven tas da gjerne en dag tidligere pga postgangen Brev Sender brev med oppmøte sted, dato og tid Forberedelser: Urinprøve, faste, nulling av tabletter o.l Informasjonsark om alle undersøkelser med dato og klokkeslett Hemofectest

5 Resipient utredning Møte med pasient
1.dag: Informasjonssamtale m/sykepleier Pasienten får et informasjonsskriv som han skal levere til tannlegen sin. Sjekke tannstatus Sannere infeksjoner i tenner og tannkjøtt (oppblussing pga. immunsupresiva ) Rapport til oss Samtykke-erklæring til Norsk nefrologiregister Underskrives 24 timers BT registrering hos hjertesykepleierene BT hver halvtime på dagen og hver time på natten Blodprøver Recipipakke,(laboratoriet her har laget egne pakker), psa på menn over femti Recipi-virusprøver Sendeprøveskjemaer til Ullevål (familiær trombosetendens og lupus antikoagulant), RH (polyomavirus og vevstyping), og C-peptid på diabetikere til Aker

6 Resipient utredning Møte med pasient forts.
Levere 1.sett med Urinprøver dersom pasienten har urinproduksjon Urin stix, mikro, bakt og polyomavirus Henvisning i DIPS med beskjed om at bioingeniøren skal analysere både mikro og stix Levere hemofec Skal tas på tre forskjellige dager Gi beskjed til lege ved gjentatte positive Hemofec Starte 24 t urinsamling til Krcl og totalprotein Gastroscopi Dette er den undersøkelsen de fleste gruer seg mest til Skal være fastende fra midnatt OBS blodfortynnenede Marevan nulles tre dager før, sjekke INR samme dag Albyl E - holder at det ikke tas samme dag

7 Resipient utredning Møte med pasient forts.
Innkomstjournal ved kandidat En enkel undersøkelse Arteriell blodgass Ankel / arm index (lånerunde) Prostata us (over 50) Fysioterapi (ikke torsdager) Skal gi en beskrivelse av pasientens funksjonsnivå Pasienten får informasjon om individuell trening og viktigheten av og holde seg i så god fysisk form som mulig Arbeids EKG, evt kun EKG der pas ikke kan sykle Her er det største problemet og finne en lege som kan ”sykle” pasienten

8 Resipient utredning Møte med pasient forts.
2. dag Levere 24 timer urinsamling og 24 timers BT Ultralyd residualurin (mellom kl.8.00 og 9.00) Full blære når han møter Rtg.Thorax, rett før eller etter ultralyd Sosionom (kun onsdager og torsdager) Prater med pasienten om hans livssituasjon (jobb, bolig, økonomi og eventuelt andre ting HAN måtte ønske å ta opp) Informere om de lovmessige rettigheter og støtteordninger pasienten har som nyresyk Spirometri CT Angio/Abdomen og evt Thorax (rundt kl ) Hydrering og mykomust før og etter CT Er pasienten i HD må jeg koordinere det slik at pasienten går rett i dialyse etter CT NB! Kontrollere kreatinin en til to dager etter CT (Tablett regulert diabetes, glucophage, orabet, metformin må nulles ut minst 2 dager før og en dag etter pga interaksjon m/kontrasten . Som regel står resipientene på andre tabletter.)

9 Resipient utredning Møte med pasient forts.
3. dag Levere 2.sett med urinprøver og kreatinin kontroll etter CT med kontrast Pasienter med kjent diabetes er ferdig Glukosebelastning - undersøkelse for å se om pasienten har diabetes Pasienten faster fra kl kvelden før Fastende blodsukker ( + krnn) og urinprøve (2.sett + sukker) Sukkerholdig drikk Blodprøve og urinprøve blir igjen tatt etter henholdsvis en og to timer Annerledes oppsett Dersom pasienten har vært igjennom noen av us tidligere eller ikke skal ha alle undersøkelsene, vil oppsettet bli litt annerledes Det viktigste for meg er at det skal være effektivt for både pasienten og oss henholdsvis en og to timer. Kreatinin kontroll etter CT med kontrast

10 Ferdigstilling Uavhengige undersøkelser Ferdigstilling av mappene
Bentetthetsmåling Ergospirometri Gyn.undersøkelse Mammografi Ekko dopler Myocardscintigrafi Ferdigstilling av mappene Prøvesvar samles, leveres henvisende lege Kan til tider ta lang, veldig lang tid å få inn alt som kreves Tannlege Rene urinprøver Hemofec Purre pasienten -telefon og skriftlig

11 Oppsummering Det er mye forberedelse og koordinering som skal til for at alt skal flyte optimalt. Dette er tidkrevende Undersøkelsene samles over to til tre dager Pasientene gir uttrykk for at de er fornøyd med at stort sett hele utredningen er over på så kort tid Samler alle prøvesvar og som regel er det kun ”filleting” som gjør at mappen ikke blir levert henvisende lege Jeg lager en enkel rapport ca. en gang i måneden på hvor langt hver resipient/donor er kommet i sin utredning. Denne er mest for min egen del, men den leveres også til legene, nyrepoliklinikken og dialysen

12 Dialysis Cartoons by Peter Quaife
TAKK FOR MEG Dialysis Cartoons by Peter Quaife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


Laste ned ppt "PRAKTISK TRANSPLANTASJONS-UTREDNING Høstkurset,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google