Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til tilbudskonferanse Digitale læremidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til tilbudskonferanse Digitale læremidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til tilbudskonferanse Digitale læremidler

2 AGENDA  Lov om offentlige anskaffelser  Hva skal det leveres tilbud på  Tilbudsbrev  Kvalifikasjonskrav  Kravspesifikasjon  Tildelingskriterier  Hvordan levere tilbud

3 Hovedintensjonen i loven § 1. Formål –bidra til økt verdiskapning i samfunnet –sikre mest mulig effektiv ressursbruk –basert på;  forretningsmessighet  likebehandling –det offentlige opptrer med STOR integritet, slik at allmennheten har TILLIT til at offentlige anskaffelser skjer på en SAMFUNNSTJENLIG måte.

4 Hovedintensjonen i loven § 5. Grunnleggende krav Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med:  god FORRETNINGSSKIKK  sikre høy forretningsetisk standard  sikre INGEN FORSKJELLSBEHANDLING mellom leverandører  skal være basert på KONKURRANSE  sikre at hensynet til  FORUTBEREGNELIGHET  GJENNOMSIKTIGHET  ETTERPRØVBARHET Utvelgelse skal skje på grunnlag av OBJEKTIVE og IKKE-DISKRIMINERENDE kriterier. Oppdragsgiver skal IKKE A.diskriminere mellom leverandører B.bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse C.dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kommer til anvendelse

5 Hva kan det leveres tilbud på Det er adgang til å gi tilbud på Digitale læremidler DLM for ett eller flere fagnettsteder og deler av fag. Med digitale læremidler mener vi læringsressurser som kan bestå av en eller flere av følgende elementer: 1.tekster 2.oppgaver 3.illustrasjoner 4.video 5.lydproduksjoner 6.verktøy og applikasjoner 7.animasjoner 8.interaktiviteter En leverandør kan gi tilbud på ett eller flere typer DLM. Det er aktuelt å kjøpe inn DLM som dekker samme læreplanmål fra flere leverandører.

6 Hva kan det leveres tilbud på Fagdelene 1.Markedsføring og ledelse 2.Restaurant og matfag 3.Kokk og servitørfag 4.Engelsk 5.Service og samferdsel 6.Medier og informasjonskunnskap 7.Kommunikasjon og kultur 8.Biologi

7 Tilbudsbrevet Innhold a)Signatur av ansvarlig representant for leverandøren. b)En aksept av vilkår i konkurransen c)Eventuelle forbehold. d)Navn og kontaktinformasjon til leverandørens kontaktperson. e)Hvilke deler av konkurransen det leveres tilbud på.

8 Kvalifikasjonskrav 1.Obligatoriske/ Lovpålagte krav –Skatteattest –MVA attest –HMS- egenerklæring 2.Økonomiske og finansielle stilling –Regnskap 3.Organisatoriske og juridiske stilling –Firmaattest 4.Tekniske og faglige kvalifikasjoner –Vise til utdannelse og arbeidserfaring som leverandøren kan tilby

9 Kravspesifikasjon  Krav til leveransen/produktet  Tilbudet skal være i henhold til kravspesifikasjonen

10 Tildelingskriterier Tildelingskriterium  Priser og kostnader  – vurderes etter priser oppgitt i bilag 5  Teknisk løsning  - vurderes etter beskrivelse i bilag 2  Faglig tilknytting og kvalitet  - vurderes etter beskrivelse i bilag 2  Regulering av rettigheter  - vurderes etter beskrivelse i bilag 2 Viktig – svar på oppgaven

11 Hvordan levere tilbudet Tilbudet skal leveres i: 1.To – papir eksemplarer ( 1 original og en kopi versjon) 2.To - elektroniske eksemplar på cd-rom eller minnepenn Tilbudet skal 1.legges i nøytral, lukket konvolutt 2.tydelig merkes med: "Tilbud, HFK-11-149 Digitale læremidler (DLM)” Tilbudet sendes til: Hordaland fylkeskommune, Sentralarkivet Postboks 7900, 5020 Bergen eller leverest til: Hordaland fylkeskommune, Sentralarkivet Agnes Mowinckelsgate 5 Bergen For sent levert tilbud skal bli avist og vil bli avist

12 LYKKE TIL !!!!


Laste ned ppt "Velkommen til tilbudskonferanse Digitale læremidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google