Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsvarsbygg Utleie 26.09.20161 NS-INSTA 800 Norsk og Internordisk standard som beskriver et system for å fastlegge og bedømme rengjøringskvalitet 1. Utgave.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsvarsbygg Utleie 26.09.20161 NS-INSTA 800 Norsk og Internordisk standard som beskriver et system for å fastlegge og bedømme rengjøringskvalitet 1. Utgave."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsvarsbygg Utleie 26.09.20161 NS-INSTA 800 Norsk og Internordisk standard som beskriver et system for å fastlegge og bedømme rengjøringskvalitet 1. Utgave utgitt i oktober 2000, revidert 2006 Systemet bygger på en beskrivelse av seks forskjellige kvalitetsnivå, der hvert nivå er definert ved ulike resultatkrav. Resultatkravene uttrykker hvor stor mengde urenheter som kan være igjen etter rengjøring på så vel lett tilgjengelige som vanskelig tilgjengelige steder innenfor de fire ulike objektgruppene. Kvalitetsnivået fastsettes på objektgruppe nivå. Objektgruppene er pr rom, Inventar, Vegg, Gulv og Himling. Tabellen på neste side angir det høyetse tillatte antall samlinger av urenheter; avfall og løst smuss, støv og flekker, samt andel flatesmuss, innefor hver objektgruppe, oppdelt i inspeksjonsenheter/lokaler. Kvalitetsnivåene er uttrykk for den rengjøringskvalitet kunden ønsker oppleve visuelt. Nivåene er nevnt i tabellen på side 11. På sidene 12 og 13 kan du se hvor mange samling urenheter det er i forskjellige kvalitetene på objektgruppe gulv, i et rom som er 12m2. Standarden gjelder kun for renholdsrelaterte oppgaver og den sier ingenting om hvordan renholdet skal utføres. Det er med opp til den som leverer renholdet å foreslå egnede metoder, midler og utstyr, i forhold til materialer og smusstyper. Standarden omfatter ikke måling av servicerelaterte oppgaver som for eksempel påfylling av toalettartikler, tømming av søppel, blomsterstell, oppvask, skifting av lyspærer og sengetøy med mer.

2 Forsvarsbygg Utleie 26.09.20162 NS-INSTA 800 Standarden forutsetter en kvalitetskontroll minst fire ganger pr år, en i hvert kvartal. Kontrollen skal utføres rett etter renhold eller senest før rommet er tatt i bruk. Det er leverandøren som er ansvarlig for å utføre kontroll, mens kunden inviteres til å være med. Rapport utarbeids innen 10 dager. Kontroll av rengjøringskvaliteten gjøres visuelt ved alminnelig ferdsel rundt om i inspeksjonsenheten/lokale. Alle objektgruppene kontrolleres. Ved alminnelig ferdsel menes at man går rundt i de naturlige gangbanene. Det er tillat å se rett eller skrått på overflatene. Det er tillat å bøye seg ned for å se etter urenheter under f.eks bord og å trekke ut stoler. Ved høyt plasserte flater er det tillat å benytte stige eller lignende for å se. Det er ikke tillatt å bruke hjelpemidler, for eksempel fingre, penner, kluter, ekstra belysning og lignende. Likevel er det i tvilstilfeller tillatt å bruke egnet metode, for å vurdere om fastsittende urenheter skyldes manglende bygningsmessig vedlikehold. Ved kvalitetskontroll benyttes en digitalpenn. Dokumentasjonen lagres elektronisk og gjøres tilgjengelig for Forsvaret på Forsvarsbyggs kundetorg. Dersom kontroll skal utføres på graderte lokaler, bes Forsvaret beskrive for Forsvarsbygg hvordan dette skal håndteres.

3 Forsvarsbygg Utleie 26.09.20163

4 Forsvarsbygg Utleie 26.09.20164 Metode for vurdering av rengjøringskvalitet Hvor ofte skal en kontroll utføres? NS-INSTA 800 sier minimum 4g/år


Laste ned ppt "Forsvarsbygg Utleie 26.09.20161 NS-INSTA 800 Norsk og Internordisk standard som beskriver et system for å fastlegge og bedømme rengjøringskvalitet 1. Utgave."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google