Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Sikkerhetsforskriftene – «Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjenning av skytebaner av 1. juli 1988».  § 4 – Baneeieren plikter å holde banen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Sikkerhetsforskriftene – «Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjenning av skytebaner av 1. juli 1988».  § 4 – Baneeieren plikter å holde banen."— Utskrift av presentasjonen:

1  Sikkerhetsforskriftene – «Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjenning av skytebaner av 1. juli 1988».  § 4 – Baneeieren plikter å holde banen i forsvarlig stand med inspeksjoner minst 2 ganger pr år.  Benytt sjekkliste for inspeksjon utarbeidet av DFS.  Opprett protokoll for sjekklistene i laget.  § 5 – instruks.  Syndes mye mot dette da en hver større endring skal godkjennes i instruks.

2  Det skal være ryddet 2 meter ut til hver side for fløyskytter ved standplass.  Det skal ryddes 5 meter ut for fløyskiver.  Frisiktssonen går i rett linje mellom disse punktene.  Frisiktssonen skal bestå av rikosjettfrie masser

3 Frisiktsonen

4  Man skal nå rikosjettfritt område senest 0,5 meter under standplassnivå minst etter 2 meter.  Knekkpunkt etter 71 m fra standplass.  Videre svakt fall frem til skivevollen, se figur side 15 i sikkerhetsforskriftene.  0,7 meter på 100 m, 1,4 meter på 200 og 2,1 m på 300 m  I disse områdene skal det kun forekomme rikosjettfrie masser.  Stikker det rikosjettfarlige f.eks fjell opp i denne sonen, skal rikosjettvinkelen beregnes fra dette oppstikkende punktet. Evt. tildekkes/fjernes

5 Sektor uten rikosjettfarlige objekter

6  W- Sidesprengningsvinkel, 6 grader  Starter fra standplass  Q -Rikosjettvinkel, 22 grader  Starter fra topp av skivevoll  Høydevinkel (bakgrunnshøyden), 4 grader ved alle bakgrunnhøyder. Kan godta 2 grader ved spesielle forhold  Kunstig kulefang

7 Skivevollens utbredelse generelt alle avstander

8 Eksempel mulig løsning med elektroniske skiver. Prinsipiell oppbygging også ved anvisergraver.

9 Kulefangets utbredelse Gjelder alle avstander

10 Masser i kulefanget

11 Farlig område – Naturlig bakgrunn

12 Kunstig bakgrunn 100m. Kulefangerskjerm øker med 11 m pr. 100 meter skyteavstand

13  Kortholdsbaner  Lerduebaner  Bevegelige mål – løpende elgbane  Feltmessige skytinger  Innendørs  Forslag til instruks  Tillegg for luftvåpen

14  Generelt gjelder sikkerhetsforskriftene og vinklene som er oppgitt der også for 15 m.  Sidespredningsvinkel = 1,6 m på 15 m  Ved kortene avstand fra fløyskiver til sideveggene må sideveggene kles med f.eks. 1,5 mm stålplater til den treffer sidespredningsvinkel.  Dekningstykkelse – f.eks. stålplate 3 mm

15  Luften i rommet skal skiftes ut 3 ganger pr. time eller  rommet skal tilføres 200 m³ frisk luft pr. våpen pr. time  Tilluft oppunder tak bak på standplass  Avtrekk ved gulvet 2,5 m foran standplass

16  Før og etter skyting. Blystøv bruker lang tid på å «legge seg».  Vasking og spesialstøvsugere. Kostbare støvsugere. Avklar bruksområde med leverandør  Lett vaskbare gulver, f.eks vinyl  Hvert halvår avholdes hovedrengjøring – vegger, tak og gulv om det er vaskbare overflater, samt ventilasjonskanal foran standplass rengjøres.  Bytte av filtre.


Laste ned ppt " Sikkerhetsforskriftene – «Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjenning av skytebaner av 1. juli 1988».  § 4 – Baneeieren plikter å holde banen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google