Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sandefjord kommune Omlegging av renhold til behovsrenhold og kvalitetssikring med Insta 800.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sandefjord kommune Omlegging av renhold til behovsrenhold og kvalitetssikring med Insta 800."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sandefjord kommune Omlegging av renhold til behovsrenhold og kvalitetssikring med Insta 800

2 Bystyrevedtak om innspring av 6 mill kr i 2013
Dette førte til Avvikle teamledere ute på skolene og på rådhuset Inndragning av alle mobiltelefoner ute på skolene osv. Alle bygg legges inn i Isy eiendom. Dvs redusere tidsbruken på renholdet. Utforming av ny renholdsplan Skolene må selv kjøpe inn utstyr som renholder har behov for i det daglige (mopper, tralle, kluter osv.)

3 Grunnet reduksjon i tidsbruk på skoler osv
Grunnet reduksjon i tidsbruk på skoler osv. må mange renholdere bytte til flere renholdssteder Innføre behovsrenhold Innføring av kvalitessikringssystemet Insta 800 Opplæring av ansatte i Insta 800 Rengjøring av klasserom tre ganger i uken

4 Dette oppleves som smertefullt
Team blir splittet Opplevd dårligere kvalitet Misfornøyd med renholds tidspunkt

5 Økt sykefravær Dårlige resultater på medarbeiderundersøkelsen Kommunelegen sender brev med varsel om pålegg Problemer med overgangen til behovsrenhold

6 Hva gjør vi nå? Tiltaksplan gruppe med matkurs, språkopplæring, båttur, svømmekurs, svømmegruppe og sommerfest Ergonomikurs Samarbeid og motivasjonskurs Bruk av tolketjeneste over telefon ved konflikter Gjennomføre innføringen av Insta 800? Besøksrunde på alle skoler og barnehager

7 Miljørettet helsevern i skoler og barnehager har en forskrift § 13 som omhandler rengjøring og vedlikehold. Her står det at ”Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer.

8 Generelt om NS-Insta 800 Oppnådd rengjøringskvalitet
Ulike kvalitetsnivåer Mulig å se sammenheng mellom pris og kvalitetsnivå

9 4 Objektgrupper i et rom Inventar Vegger Gulv Himlinger

10 Forskjellige nivåer for renholdskvalitet
Seks nivåer totalt hvor 0 er dårligst og 5 er best Nivå 0 skal ikke rengjøres og behøver ikke stå i renholdsplanen

11 Lett tilgjengelig og vanskelig tilgjengelige steder
Lett tilgjengelig : er det som defineres som umiddelbart frie flater Vanskelig tilgjengelig er for eksempel: Små flater på under 20 cm x 30 cm Høye skap, himlinger og uhensiktsmessig plassering av inventar

12 Vannrette og loddrette flater over 1,8m
Arbeidet må utføres i mer enn 1 meters avstand fra kroppen Steder der hvor arbeidet uansett ikke kan utføres uten å bøye mer enn 90 grader i kneledd og hofteledd Ledningssurr, rørinstallasjoner, lyskilder

13 Urenhetsgrupper og urenhetstyper
Gruppe 1: avfall/løst smuss Avfall er smuss som kan plukkes opp med hendene for eksempel papir, blader, steiner og lignende. Løst smuss er mindre partikler som ikke kan virvles opp. Flekker: fastsittende tørre eller våte urenheter på et avgrenset område

14 Gruppe 2: Flatesmuss Fastsittende, tørre eller våte urenheter på et avgrenset område for eksempel kalk, rustbelegg, fettfilm, nikotin, friksjonsmerker i stort omfang, ujevn overflatebehandling

15 Samling av urenheter For å måle renholdskvaliteten skal det observeres samlinger av urenheter. En (1) samling er det som kan observeres innen et område på 0,25 m2 (der av kallenavnet pizzaeske) Skal måles på et eller flere av objektgrupper i et lokale

16 Romstørrelser for måling, og type måling
Det er lokalets størrelse, fastsatt kvalitetsnivå og lett tilgjengelig/vanskelig tilgjengelig flater som bestemmer tillatt antall urenheter. Opp til 15 m2 Fra og med 16 m2 til og med 35 m2 Fra og med 36 m2 til og med 60 m2 Fra og med 61 m2 til og med 100 m2 Hvis lokalet er større enn 100 m2, skal dette rommet deles i to eller flere deler , slik at størrelsen kommer innenfor et målbart område som beskrevet ovenfor.

17 Standarden beskriver at det skal foretas registrering av oppnådd renholdskvalitet minst 4 ganger årlig. Målingene kan gjøres visuelt eller Instrumentell/objektive målinger. Antall rom som skal kontrolleres er fastsatt for normal, skjerpet og redusert inspeksjon.

18

19

20

21

22

23 Oppsummering NS INSTA 800 er et verktøy for kvalitetsrenhold
Fastsetter standard/kvalitetskrav Muliggjør kontroll av utført renhold Synliggjør renholdsoppgaver Kan hindre utskilling og konkurranseutsetting

24 Oppsummering 6 Kvalitetsnivå: 0-laveste og 5-høyeste
4 objektgrupper: inventar, vegger, gulv og himling 4 urenheter: avfall og løs smuss, støv, flekker, flatesmuss Urenhetene vurderes på: lett tilgjengelig og vanskelig tilgjengelig Størrelsen på lokalene bestemmer tillatt antall urenheter Kontroll skjer rett etter renhold Renholdet godkjennes dersom mengden av urenheter innenfor hver objektgruppe er mindre enn, lik det antallet som er tillatt for den kvaliteten som er valgt for objektet


Laste ned ppt "Sandefjord kommune Omlegging av renhold til behovsrenhold og kvalitetssikring med Insta 800."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google