Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Familieråd En for alle, alle for en

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Familieråd En for alle, alle for en"— Utskrift av presentasjonen:

1 Familieråd En for alle, alle for en
( A. Dumas «De tre musketerer») Familieråd som en mulighet for barn og familier Son 2016

2 Familierådet 5 hjørnestener
Familieråd omfatter en utvidet familie På familierådmøtet (del 2) diskuteres det uten offentlige personer til stede En koordinator hjelper familien med å planlegge og gjennomføre familierådet. Drøftingene i familierådet skal munne ut i en skriftlig plan, familiens plan (handlingsplan). Barns deltakelse. Son 2016

3 Familieråd Et strukturert møte mellom mennesker Son 2016

4 Forberedelser før familieråd
Introdusere familieråd som en mulighet for de det gjelder Skape en felles forståelse av mulighetene som ligger hos familien og nettverket Forhandle fram en aktuell problemstilling Rekruttere en koordinator Oppstartmøte med familie og koordinator Familien «overleveres» til koordinator Koordinator kontakter familiens nettverk og introduserer problemstillingen Son 2016

5 Et strukturert møte Prosess (4-6 uker) Familieråd består av 3 delmøter
Hvert delmøte har sin funksjon Sammensetningen er ulik i hvert delmøte Oppfølgende Familieråd Evaluering og nye problemstillinger Noe kortere prosess i forkant Samme struktur på møtet Endret sammensetning av Familierådet Son 2016

6 Mål med Familieråd Målet med et familieråd er at
familie og privat nettverk skal komme fram til en forpliktende plan for hvordan situasjonen kan bedres. Son 2016

7 Del 1 Familien, deres nettverk og de offentlige er samlet i denne første delen av møtet De offentlige legger frem forberedte innlegg om deres vurdering av barnets situasjon og behov. Son 2016

8 Del 2 Familien og nettverket diskuterer den problemstillingen som er forberedt til møtet Dette er den sentralen delen av Familierådet Son 2016

9 Del 3 Familien legger fram sin handlingsplan for den offentlige som har iverksatt rådet. Det er mulig med oppklarende spørsmål og presiseringer. Oppfølgende Familieråd avtales. Son 2016

10 Koordinators rolle Uavhengig koordinator
En koordinator, som er uavhengig av den tjenesten som arrangerer familierådet, bistår familien med å forberede og gjennomføre familierådet. Koordinatoren kan for eksempel være en lærer, politi eller hjelpepleier, og får opplæring og veiledning. Son 2016

11 Familieråd - en tydeliggjøring av verdier
Likeverd, eierskap og ansvar De som eier problemet skal også eier løsningen Familie og nettverk En måte å strukturere arbeidet med involvering av familie og nettverk Bedre tjenester og tiltak En tydeliggjøring av at vi som ansatte og medborgerne er likeverdige samarbeidspartnere hvor vi deler vår kunnskap og de fatter beslutning om hva som skal skje i eget liv Bygger på en grunnholdning hvor vi mener at alle kan finne gode løsninger for seg og sine barn – innenfor alle eller noen områder Familie og nettverk involveres i barns oppvekst Er klar over at alle snakker med og innvolverer barn og unges nettverk, dette gjøres på en måte hvor en bringer nettverket sammen, på en strukturert måte og overlater til dem å finne løsningene Erfaringer og forskning viser at dette gir gode tjenester, fornøyde medborgere og sikrer barn og unges medvirkning Son 2016

12 Familieråd i alle tjenester for barn og unge
Familieråd i familier hvor barn/unge er i ferd med å utvikle vansker Familieråd når foreldre er psykisk syke Familieråd når foreldre/barn er alvorlig somatisk syke Familieråd når en av foreldrene dør Foreldreråd Mye enklere i andre tjenester, trenger ikke vedtak, kan kontakte koordinatorer direkte, ellers bruke nøyaktig samme modell Vi mener at familieråd kan og bør brukes i alle tjenester, ikke bare når barn og unge har utviklet alvorlige vansker og ikke bare når det er en barnevernsak – det kan jo føre til at barn og familier får hjelp på feil nivå – dersom det bare er barneverntjenesten som bruker bfamilieråd eks. begynnende skolefravær, begynnende atferdsvansker 4.kulepunkt: forklare hva foreldreråd er og områder det kan brukes på - kort Son 2016

13 Barnas rolle - brukermedvirkning
Barna høres Barn beskyttes ofte ved at voksne unngår å snakke med dem om viktige hendelser og beslutninger som angår dem. Sentralt i familierådsmodellen er at barna skal få mulighet til å danne seg en mening om det som skal besluttes, og få formidlet denne. Dette betyr ikke at barnet skal ta viktige avgjørelser alene, men få mulighet til å bringe inn sine erfaringer og sin forståelse. Barnas deltakelse i familierådet tilpasses barnets alder, ønsker og behov. Son 2016

14 Søren Kierkegaard Å våge er å tørre å miste fotfestet for en stund.
Å ikke våge er å miste seg selv. Son 2016


Laste ned ppt "Familieråd En for alle, alle for en"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google